Svi članci iz kategorije Zaštita bilja

Zemljišne štetočine – suzbijanje

13.09.2011 12:09 | Zaštita bilja

Zemljišne štetočine imaju vrlo veliki ekonomski značaj u biljnoj proizvodnji i borba protiv zemljišnih štetočina je obavezna i redovna mera zaštite useva. Kontrola parcela i utvrđivanje brojnosti pojedinih vrsta kao i konstatovanje praga štetnosti, a sa tim i preduzimanje mera suzbijanja je obaveza svakog poljoprivrednog proizvođača. Štete Zemljišne štetočine nanose štete proređujući sklop biljaka i na…Detaljnije

zemljisne stetocine

Proizvodnja maka –...

08.09.2011 00:09 | Zaštita bilja

uzgoja maka

Mak spada u najstarije gajene kulture i bio je poznat u kamenom i... Detaljnije

Zaštita od glodara –...

08.09.2011 00:09 | Zaštita bilja

Izrazito povoljni uslovi u jesenjem i zimskom periodu, omogućili su masovno namnožavanje glodara.... Detaljnije

Zagađenje vode i...

08.09.2011 00:09 | Zaštita bilja

Zagađenje vode

Zagađenje vode izuzetno je ozbiljan problem koji, sudeći po tome kako se ophode... Detaljnije

Plavo prskanje i zaštita voća od glodara

08.09.2011 00:09 | Zaštita bilja

plavo prskanje voća

Na izniklim biljkama koje su posejane u jesen javljaju se štetočine koje se moraju kontrolisati jer mogu naneti ekonomske štete, pa čak i dovesti do presejavanja useva ukoliko njihov broj pređe prag štetnosti. Uskladišteni plodovi od strnih useva ili drugih zrnastih biljaka kao što je kukuruz služe kao hrana raznim štetočinama: moljcima, žišcima, grinjama i glodarima…Detaljnije

Uništavanje korova na strništima

07.09.2011 23:09 | Zaštita bilja

uništavanje korova

Osim višegodišnjih, na strništima imamo i jaku pojavu jednogodišnjih korova koji se razmnožavaju semenom (svrakonj, koštan, ambrozija, mračnjak, loboda i dr). Takvi korovi imaju moć velike produkcije semena. Uništavanje korova pre osemenjivanja utiče na smanjenje rezerve semena za sledeću vegetaciju. Ukoliko su neki od navedenih ili sličnih korova bili prisutni u usevu strnih žitarica, sada ih…Detaljnije

Majski gundelj opasan po krošnje

07.09.2011 23:09 | Zaštita bilja

majski gundelj

Narodni naziv ove vrste nam govori da ćemo ih sretati u maju. Ipak, često se odrastao majski gundelj može videti i ranije, već u drugoj polovini aprila, ukoliko su prosečne dnevne temperature i vlažnost vazduha povoljne za početak njihovih prolećnih aktivnosti. Ove godine pojavio se od sredine aprila. Melolontha melolontha ili u narodu poznat kao veliki…Detaljnije

Pegavost lista višnje i trešnje – kako je sprečiti

07.09.2011 23:09 | Zaštita bilja

pegavost lista

Prvi znaci bolesti na osetljivim sortama višnje i trešnje pojavili su se oko 10. jula, pa je zaštitu, zbog vrlo povoljnih uslova za širenje bolesti, potrebno izvršiti odmah nakon berbe višanja! Pegavost lista višnje i trešnje prisutna je u Evropi od 50-tih godina prošlog veka i izaziva značajne štete u proizvodnim zasadima višnje i trešnje i…Detaljnije

Biostimulator DRIN – novo rešenje za zaštitu biljaka

06.09.2011 14:09 | Zaštita bilja

Biljna proizvodnaja, naročito na otvorenom, je fabrika pod vedrim nebom. Samim tim, pomenuta proizvodnja većim delom zavisi od faktora na koje nismo u mogućnosti direktno uticati. Pojave kao što su mraz, suša, grad, visoke i niske temperature itd. deluju stresno na naše gajene kulture. Stresne situacije kao posledicu mogu imati smanjenje kvaliteta proizvoda, prinosa, i u…Detaljnije

Bordovska čorba za zimsko prskanje

06.09.2011 13:09 | Zaštita bilja

bordovska čorba priprema

Nema vinogradara ni vinara kome nije poznato čuveno francusko vinogorje i vina iz Bordoa. Upravo u tom kraju su francuski istraživači, profesor Milardet i Gayon, otkrili bordovsku čorbu. Prve zvanične rezultate o fungicidnom delovanju bordovske čorbe objavio je Milardet 1885. Od tada se bordovska čorba uspešno koristi bez značanijihž štetnih posledica, a može se i ubuduće…Detaljnije

Setva kukuruza i izbor herbicida

06.09.2011 12:09 | Zaštita bilja

setva kukuruza

Pre nego što se donese odluka o izboru herbicida koji ce se primenjivati nakon što je obavljena setva kukuruza , potrebno je konsultovati stručno lice, posedovati ispravnu mehanizaciju i na taj način biti spreman za pravovremenu primenu herbicida. Izbor bi trebalo napraviti nakon uvida u stanje zakorovljenosti, sastav zemljišta i količine padavina koje se očekuju u…Detaljnije

Azijska bubamara ugrožava domaću

06.09.2011 12:09 | Zaštita bilja

azijska bubamara

Azijska bubamara je u Srbiju stigla pre dve godine kada se pojavila na Fruškoj gori, zatim je uočena u zapadnoj i južnoj Srbiji, a sada je ima svuda. Osim značajnog smanjenja biljnih vaši, pojava azijske bubamare je posmatrana kroz prizmu još dva događaja: invazije na domaćinstva i efekte na pravljenje vina. Čuđenje i nevericu je izazivalo…Detaljnije

Rezidba vinove loze – ciljevi i način rezidbe

02.09.2011 16:09 | Vinogradarstvo

vinova loza

Proizvodnja grožđa se ubraja u veoma intenzivne grane poljoprivrede. Smatra se da se još u periodu odomaćivanja vinove loze, na samom početku njenog gajenja, uvidelo da one biljke, kojima su životinje prekratile lastare, bolje rađaju i daju krupnije i kvalitetnije grožđe. Zbog toga je uvedena rezidba vinove loze kao prva mera pri njenom gajenju. U doba…Detaljnije

Merlo – male i velike tajne

02.09.2011 14:09 | Vinogradarstvo

crveno vino merlo

Merlo je postala najvažnija sorta za crvena vina u svetu, i to zahvaljujući svom mekanom, lako prepoznatljivom ukusu vina. Čokot je srednje bujan, sa potencijalom za visok prinos, tako da često prerodi. Saftani ukus vina Merloa doprineo je da bude i prva sorta za kupažu sa Kaberne Sovinjonom u Bordou. Najranija saznanja o ovoj sorti potiču,…Detaljnije

Lekovito bilje iz Vapskog polja

29.08.2011 21:08 | Začinsko i lekovito bilje

lekovite biljke

Lekovito bilje niče širom Srbije. Na našim prostorima postoji više od 700 biljaka sa lekovitim svojstvima. Oko 450 ima primenu u tradicionalnoj medicini a 280 biljnih vrsta predstavlja robu sa kojom se trguje kao industrijskom sirovinom. Živeći u prirodi čovek je otkrio lekovito bilje. Od najranijih dana, tražeći lek za svoju bolest, svesno ili nesvesno koristio…Detaljnije

Proizvodnja kupine – tehnologija gajenja i nove sorte

29.08.2011 21:08 | Voćarstvo

proizvodnja kupine

Kada je u pitanju proizvodnja kupine Srbija predstavlja voćarsku velesilu u svetu sa tendencijom da se nađe na čelu kao vodeći proizvođač i izvoznik ove kulture. Prema poslednjim objavljenim podacima prvi proizvođač u 2005. godini bile su SAD sa 31.000 t, zatim Meksiko sa 26.500 t, Kina sa 26.000 t pa Srbija sa 25.000 t, a…Detaljnije

Loganberry – crvena kupina

29.08.2011 20:08 | Voćarstvo

loganberi malina

Postoje mnogobrojni međuvrsni hibridi sitnog, jagodičastog voća, među kojima se naročito ističe loganberry hibrid između maline i kupine. Dobijen je slučajno, u Kaliforniji, u mestu Santa Kruz, još 1881. godine. Američki sudija i advokat, baštovanhortikulturist, amater, James Harvey Logan (1841-1928), nije bio zadovoljan sa osobinama svojih sorti kupina, pa ih je ukrštao da bi kombinovao njihove…Detaljnije

Sorta grožđa interspecies

18.08.2011 16:08 | Vinogradarstvo

Regent je Vitis vinifera sorta grožđa priznata i licencirana 1995. godine u Nemačkoj. Procenjuje se da je 800 hektara zasađeno ovom sortom. Regent sorta grožđa pokazuje visoku rezistentnost protiv gljivičnih oboljenja. Kod sorte Regent su smanjene komponente zaštite u poređenju sa tradicionalnim sortama. Smanjena upotreba fungicida u vinogradarstvu ima ogroman uticaj na okolinu. Upoređujući primenu pesticida…Detaljnije

Čuvanje jabuka u komorama

18.08.2011 15:08 | Voćarstvo

zelena jabuka

Na čuvanje jabuka, osim uslova u samoj hladnjači utiču i klima, zemljište, rad u voćnjaku, optimalna primena agrotehničkih mera i pravilna berba. Jabuka je voćna vrsta koja uvek ima tržište i može da se čuva duže vreme, čak i u običnim uslovima, ali na nižim temperturama (pojedine sorte, tipa Ajdared u običnim hladnjačama se čuvaju i…Detaljnije

Polinacija u naprednoj prozvodnji voća i povrća

16.08.2011 16:08 | Povrtarstvo

bumbari

Zašto termin polinacija Oprašivanje i oplodnja su procesi koji kod nekih cvetnica teku u povoljnim uslovima spontano, zahvaljući anemofi liji, ali se u naprednoj tehnologiji gajenja voća i povrća isključivo koristi entomofilija, za razliku od indukovanih metoda korišćenjem mehaničke stimulacije, ili biljnih hormona, odnosno veštačke oplodnje. Pošto se radi o čitavom skupu integrisanih mera i aktivnosti,…Detaljnije