уторак, 13. септембар. 2011. 12:09

zemljisne stetocineZemljišne štetočine imaju vrlo veliki ekonomski značaj u biljnoj proizvodnji i borba protiv zemljišnih štetočina je obavezna i redovna mera zaštite useva. Kontrola parcela i utvrđivanje brojnosti pojedinih vrsta kao i konstatovanje praga štetnosti, a sa tim i preduzimanje mera suzbijanja je obaveza svakog poljoprivrednog proizvođača.

Štete

Zemljišne štetočine nanose štete proređujući sklop biljaka i na taj način umanjuju prinos od 10 do 70 %. U praksi nije redak slučaj da se pojedine parcela preoravaju upravo zbog proređenog sklopa posejanih biljaka.

Prag štetnosti

Posmatrajući period od 2003 – 2007 godine može se primetiti da su Elateride bile prisutne u proseku 1, 2 – 6,4 kom/m posle gajenja strnina u Bačkoj, a prag štetnosti iznosi 0, 5 – 1 kom / m2.

Suzbijanje

Kada se utvrdi potreba za suzbijanjem zemljišnih štetočina donosi se odluka na koji način će se suzbijati. Postoji više načina od kojih navodimo sledeće:

* Zaštita semena pre setve (u doradnom centru ili pred samu setvu direktno na parceli)

* Tretiranje cele površine (inkorporacija) sa insekticidom pre setve ,

* Tretiranje u trake sa insekticidom skupa sa setvom

* Kombinacija zaštite semena i tretiranje u trake

Novi insekticid u 2008-oj

POZITRON FS je sistemični insekticid koji se koristi za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe. On je sistemik sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, pripada grupi neonikotinoida Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem . Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka od insekata (pipa, vaši, buvača, kukuruzne zlatice i dr.). Prilikom setve tretirano seme ne sme se ostaviti ne zatrpano na površini zemlje. Pre upotrebe insekticida OBAVEZNO pročitati pripadajuće uputstvo koje se dobiva uz preparat.

Prednosti i nedostaci navedenih načina zaštite biljaka od zemljišnih štetočina

štetočineSeme se prilikom dorade kvalitativno obloži sa odgovarajućim insekticidom i zaštita je dobro obezbeđena ako je brojnost zemljišnih štetočina blizu praga štetnosti za pojedinu vrstu. Insekticidi su uglavnom sistemici i to je znak da će seme biti zaštićeno celo bez obzira da li je prekriveno po celoj površini. Tretiranje površina sa insekticidima po celoj površini nije preporučljivo iz više razloga, a samo su dva dovoljna da ne treba primenjivati insekticid po svaku cenu (veliko zagađenje životne sredine i veliki troškovi).

Ako je brojnost zemljišnih štetočina velika onda obavezno treba pored zaštite semena primeniti i insekticide bilo po celoj ili tretiranje u trake. Primena granulisanih insekticida je preporučljiva za povrtarske biljke i to sa kontaktnim dejstvom zbog karence i načina dejstva.

Obavezno zaštiti posejane, rasađene ili posađene biljke jer zbog zemljišnih štetočina može doći do proređenog sklopa, a sa tim i smanjenja prinosa i manje dobiti odnosno nerentabilne proizvodnje.

Mr Piljo Dakić

Ocena: 1,00 od 1 glasova 1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5

Komentari su zatroveni.