Svi članci iz kategorije Povrtarstvo

Polietilenske folije u modernoj poljoprivrednoj...

03.12.2011 14:12 | Povrtarstvo

Upotreba plastike u poljoprivredi sve više dobija na zamahu, omogućivšI značajne prednosti u kontroli najvažnijih faktora spoljne sredine: intenziteta i spektralnog sastava svetlosti, temperature i vlažnosti vazduha, temperature i sadržaja  vlage u zemljištu, ali i uštede mašinskog I ljudskog rada i kontroli biljnih bolesti, korova i štetočina. Prvi polietilen dobijen je u laboratoriji čuvene engleske kompanije…Detaljnije

polietilenske-folije

Amon F1 bolji od Srpskog...

23.11.2011 16:11 | Povrtarstvo

hibridi kupusa

Amon F1 je eksperimentalni hibrid kupusa iz Superiora Velika Plana. Tokom 2006. ispitivan... Detaljnije

Gajenje strnih žita...

23.11.2011 16:11 | Ratarstvo

gajenje-strna-zita

Genetski potencijal sorti strnih žita za prinos i kvalitet krajnjeg proizvoda može biti... Detaljnije

Tritikale u svakodnevnoj...

23.11.2011 15:11 | Ratarstvo

tritikale

Tritikale je nova vrsta žita nastala u želji za objedinjavanjem pozitivnih osobina pšenice... Detaljnije

Plesnivost klipa i zrna kukuruza

23.11.2011 14:11 | Ratarstvo

plesnivost klipa kukuruza

Oboljenja zvana plesnivost klipova kukuruza su najveći i trajan problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza u našoj zemlji. Problem počinje u polju, a završava se u skladišnom prostoru. Rezultat je mali prinos i nikakav kvalitet zrna i prerađevina od kukuruza. Najžešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive iz rodova Fusariuma, Giberella, Diplodia i Aspergillusa. Fuzariozne plesnivosti…Detaljnije

Sušenje stabala šljive i pucanje njegove kore

06.11.2011 20:11 | Zaštita bilja

susenje sljiva

Na nedavno održanom stručnom skupu “Inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu”, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, saopšteno je da se u voćarskoj proizvodnji šljiva kod nas nalazi na prvom, a u svetu na devetom mestu. Po ukupnoj proizvodnji šljive naša zemlja se nalazi na petom mestu u svetu. Međutim, iako je proizvodnja kod nas značajna, ona je…Detaljnije

Ađuvanti – uloga i značaj (II deo)

06.11.2011 20:11 | Zaštita bilja

cetinarske smole

Pinolen ili četinarske smole imaju različito delovanje u odnosu na to u kojoj fazi se nalaze od primene do svoje razgradnje. Prva, od svojih čertiri faza, se označava kao tečna ili faza pare i tada proizvode repelentno dejstvo na insekte i životinje. Pinolen ima zadatak da fiksira rastvarač pesticida što izaziva usporavanje evaporacije. Drugim rečima, voda…Detaljnije

Ađuvanti – uloga i značaj (I deo)

06.11.2011 20:11 | Zaštita bilja

adjuvanti

Pomoćne supstance ili „Aditivi“ uobičajeno ne poseduju pesticidno delovanje, ali u mešavinama sa agrohemikalijama i pesticidima pospešuju njihovu aktivnost i produžuju perzistentnost pri suzbijanju parazita, korova i štetočina. Ađuvanti se definišu kao drugačije supstance, bez značajnih pesticidnih osobina, ali koja povećavaju ili imaju tendenciju da povećaju efikasnost ako se dodaju pesticidima. U primeni, ađuvanti se svrstavaju…Detaljnije

Integralna proizvodnja u zaštićenom prostoru – osnovna...

04.11.2011 21:11 | Zaštita bilja

ipm sistem

IPM tj. integralna proizvodnja u zaštićenom prostoru je sistem kojim se kontroliše populacija štetnih organizama i svodi na nivo ispod ekonomske štetnosti, uz korišćenje prikladnih tehnika i načina delovanja (FAO, 1966.). Integralna proizvodnja trajno štiti okolinu i ekonomski je opravdan sistem u kom štetu koju prave štetočine, bolesti i korovi kontrolišemo korišćenjem prirodnih resursa (P. Grays,…Detaljnije

Monilioza koštičavih voćki

04.11.2011 21:11 | Zaštita bilja

monilioza

Šljiva u Srbiji je vodeća voćna vrsta i po statističkim podacima vodi se da ima  41.795.592 rodnih stabala sa priozvodnjom od 556.227 t, sa prosečnim prinosom od 13,31 kg po stablu. Privatni sektor zauzima 99,6 %. Razne bolesti i štetočine kao i korovi na ne zaštićenoj šljivi smanjuju prinos i upotrebnu vrednost samog ploda. Rak korena…Detaljnije

Fungicidi, insekticidi i akaricidi – mehanizam...

03.11.2011 03:11 | Zaštita bilja

fungicidi

Fungicidi Najkorisnije informacije se mogu dobiti o svakom preparatu od proizvođača. Ali fungicida ima mnogo. Pomoć su nam pružile gljive. One  prepoznaju hemiju fungicida označenu kao  mehanizam delovanja. Od više  stotina preparata gljive su svrstale  fungicide prema mehanizmu delovanja u 22 grupe. Poznavanje ovih mehanizama delovanja je osnova uspešne zaštite bilja i praćenja  razvoja fitofarmacije kao…Detaljnije

Hrčak – opasnost po poljoprivredne useve

03.11.2011 02:11 | Zaštita bilja

hrčak

Štetni sisari (glodari, zveri, papkari) oštećuju njivske useve u svim fazama razvoja, od setve do žetve, skladištenja i dorade. Predstavnici iz ove životinjske klase čine važnu grupu štetočina i po ukupno pričinjenim gubicima dolaze na drugo mesto, odmah iza insekata. Najveće štete nanose glodari (hrčak, pacov, miš). U poljoprivredi je najštetniji sivi pacov, a zatim slede…Detaljnije

Mikrobiološka đubriva u vinogradima

03.11.2011 02:11 | Vinogradarstvo

mikrobioloska-djubriva

Mikroorganizmi su prisutni u zemljištu i svojom biohemijskom aktivnošću doprinose stvaranju zemljišta, održavanju zemljišta i povećanju plodnosti zemljišta. Mikroorganizmi su odgovorni za razgradnju organskih molekula. Međuzavisnost mezofaune i mikroorganizama je presudna. Mezofauna ili tzv «usitnjivači» fizički sitne hranu u sve sitnije i sitnije delove stvarajući tako veliku površinu za kolonizaciju mikroorganizmima. Spontana interakcija između usitnjivača, i…Detaljnije

Prozivodnja jagode – laka zarada ili ne?

03.11.2011 02:11 | Voćarstvo

proizvodnja-jagode

Robna prozivodnja jagode u svetlu novih tržišinih zahteva Poslednjih par sezona promet jagode obeležile su nove tendencije i kretanja uslovljena, prvenstveno otvaranjem tržišta, povremenim uvozom i velikom i raznovrsnom ponudom na domaćem i na okolnim tržištima. Takođe je došlo i do laganog pomeranja u načinu prometa, kao i do promena u potrošačkim navikama i u specifičnim…Detaljnije

Proizvodnja paprike – kako, kada i gde

03.11.2011 02:11 | Povrtarstvo

proizvodnja-paprike

Po svom poreklu, paprika (Capsicum annuum L) je tropska biljka poreklom iz Centralne i Južne Amerike, odakle su je Španci doneli u Evropu početkom XVI veka. Bile su to ljute sorte sa sitnim plodovima, danas poznate kao „čili“ i služile su kao začin umesto bibera. Imala je isti naziv kao i biber, koji se i do…Detaljnije

Proizvodnja krompira i njegovo navodnjavanje

03.11.2011 02:11 | Ratarstvo

proizvodnja-krompira

Kada je u pitanju proizvodnja krompira i postizanje visokih prinosa dva klimatska faktora, voda i temperatura, imaju presudnu ulogu. Krompir je biljka umereno vlažnog podneblja, i pri nedostatku vode dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta krtola. Proizvodnja krompira odnosno njegov prinos ne zavisi samo od količine već i od rasporeda padavina u toku vegetacionog perioda. Pored…Detaljnije

Folijarna đubriva u fitomedicini i integralnoj zaštiti...

13.10.2011 09:10 | Zaštita bilja

folijarna prehrana

Nikada folijarna đubriva ne mogu da zamene osnovna đubriva i ishranu biljaka preko zemljišta. Folijarna đubriva se isključivo koriste kao dopunska, komplementarna i kao adjuvanti u dobrom programu ishrane biljaka preko zemljišta i u održavanju poboljšane zdravstvene kondicije u stresnim uslovima (oštećene biljke od mraza, grada, suvišnih voda, oštećenja od insekata, bolesti, štetočina) i u periodu…Detaljnije

Purpurna pegavost kupine – simptomi i lečenje

13.10.2011 09:10 | Zaštita bilja

Purpurna pegavost kupine

Kupina se u našoj zemlji proizvodi na oko 3000 ha, gde se proizvede približno 13.000 t godišnje. Ona je veoma značajna jagodasta voćka za našu zemlju zbog niza pozitivnih osobina. Kupina već druge godine stupa na rod a treće daje pun prinos. Tako se brzo vraćaju uložena sredstva za podizanje zasada. Redovno i obilno rađa (do…Detaljnije

Folijarna prehrana i njen značaj

13.10.2011 09:10 | Povrtarstvo

folijarna-prehrana

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, osnovni motiv i cilj svakog proizvođača je visok i stabilan prinos, vrhunskog kvaliteta. Na prinos utiče veliki broj faktora koji, ukoliko nisu u optimumu, mogu značajno da smanje rod. Jedan od najbitnijih faktora (temperatura, svetlost, vazduh, zemljište, agrotehnika, sortiment) svakako predstavlja zemljište. Kvalitet i struktura zemljišta je od presudnog značaja za poljoprivrednu…Detaljnije

Proizvodnja sadnica – kako to rade u Italiji

13.10.2011 09:10 | Voćarstvo

sadnice

Osnovu uspešne i savremene proizvodnje voća predstavlja adekvatna proizvodnja sadnica. Proizvodnja sadnica nameće potrebu obilnog korišćenja nauke i tehnike, a to je moguće samo u dobro organizovanim voćnim rasadnicima, koji raspolažu pre svega dovoljnim površinama plodnog zemljišta, mogućnošću navodnjavanja, stručnim kadrovima i savremenom opremom. Jedan takav savremeni, dobro organizovani voćni rasadnik imali smo priliku da posetimo…Detaljnije

Stranica 2 od 712345...Poslednja »