четвртак, 8. септембар. 2011. 00:09

Zaštita od glodaraIzrazito povoljni uslovi u jesenjem i zimskom periodu, omogućili su masovno namnožavanje glodara. U prvom redu povećana je brojnost poljske voluharice i miševa, kao i hrčka na poljoprivrednim kulturama. Poljske voluharice su brojnije na neobrađenim površinama i lucerištima, a poljski miševi u voćnjacima i vinogradima. U uslovima očekivanog visokog nivoa realizovanog fekunditeta, smatramo da je zastita od glodara njihovim suzbijanjem neophodna na svim površinama gde je došlo do povećane brojnosti miševa više od 3-5 po aru, odnosno 2 hrčka po ha.

Obzirom da se stiču uslovi za prolećne migracije glodara, preseljenje glodara iz zatvorenih prostora na zasejane površine sa žitima i na lucerišta, neophodno je izvršiti pregled.

Zaštita od glodara u skladištima poljoprivrednih proizvoda

U njima se najčešće sreće sivi pacov (Rattus norvegicus), crni pacov (Rattus rattus) i kućni miš (Mus musculus). Populacija pacova i miševa u predhodnom periodu u nekim krajevima je bila veoma visoka, što je doprinelo pojavi trihineloze (Banat, Zapadna Srbija, Šumadija, Istočna Srbija itd.). U slučaju prisustva miševa ili pacova, preduzeti deratizaciju odmah po registrovanju pojave štetočina, a ne čekati njihovo prenamnožavanje.

Zaštita od glodara biće lakša ako se koriste preparati: Brodisan, Zoradiolon, Storm parafinski mamak, Storm parafi nske pelete, Suciron, Antikolin prah, Bevelin prah, Zoradiolon mamci, mamak-B KH (GB i BB), Brodilon mamac, Brodilon miki mamac, Brodilon blok, Brodilon pelete, Galibrom-AB, Galibrom-GB, Faciron prah, Storm parafinski blokovi, Faciron forte mamac, Faciron uljni koncentrat, Antikolin mamak, Ratimor parafi nski blok, Ratimor meki mamci, Ratimor pelete, Brodisan PEF, Brodisan K, Brodisan PE, Ratron pelete i Detrin KH, Ekostop-D granule, Ekostop–D parafi nski blok, Rattack parafinski blok, Rattack pelete, Rattack rastresiti mamac, Ekosel–C parafinski blok, Ekosel-C granule, Natromouse, Hemus mamci…

Zaštita od glodara u lucerištima i polja pod crvenom detelinom i krmnim smešama

U ovim poljima se najčešće javljaju voluharice (Microtus arvalis) čiju je brojnost IPS zaštite bilja kategorisao:

1. kategorija- vrlo niska brojnostmanje od 10 rupa/ha

2. kategorija – niska brojnost – 10-500 rupa/ha

3. kategorija – srednja brojnost – 500-5.000 rupa/ha

4. kategorija- visoka brojnost – 5.000-20.000 rupa/ha

5. kategorija- vrlo visoka brojnost – 20.000-50.000 rupa/ha

Kod žita treba obratiti pažnju na polja gde je predusev bila šećerna repa, lucerka i slično. Na lucerištima, crvenoj detelini isuzbijanje glodara poljima pod krmnim smešama obavezno je praćenje brojnosti poljskih miševa (voluharica). Bitno je da se utvrdi da li je brojnost populacije u opadanju ili u porastu. Ako brojnost raste i nalazi se u kategoriji 3. izvesti suzbijanje stavljanjem u aktivne rupe preparata: Zoradiolon mamci, Mamak B–A(GB i BB), Brodilon mamac, Brodilon miki mamac, Brodilon blok, Brodilon pelete, Brodisan A, Galibrom-AB, Galibrom GB, Cinkfosfi d mamak, Cinkfosfi d prah, Cinkosan, Faciron prah, Storm parafinski blokovi, Faciron forte mamac, Faciron uljni koncentrat, Antikolin mamak, Bevelin prah, Detrin A, Ekostop-D granule, Ekostop–D parafinski blok, Rattack parafinski blok, Ekosel–C parafinski blok, Ekosel-C granule, Natromouse, Hemus mamci, Ratimor parafinski blok, Ratimor meki mamci, Ratimor pelete, Brodisan PEF, Ratron pelete.

Kasnije, krajem zime i početkom proleća, brojnost glodara na žitima treba pratiti redovno jer ispod snega može doći do oštećenja žita. Voluharice su aktivne i zimi.

Zaštita od glodara u voćnjacima

Voćnjaci, posebno rasadnici i višeredni mladi voćnjaci su osetljivi na štete od glodara. Neophodno je odrediti tip oštećenja, kao i o kojim glodarima se radi što je važno za izbor mera zaštite.

– Oštećenja korena i kore ispod površine:

Stabla u proleće obično prolistaju ali imaju sitnije lišće i često se osuše. Ako se okopa oko stabla, videće se da je došlo do prstenovanja i da je kora u korenu oguljena. Najčešće se radi o dugorepim miševima (Apodemus sylvaticus, A. fl avicolis, A. microps i dr.). Dugorepi miševi imaju 1-2 rupe pa je i raspon u broju rupa u kategorizaciji izveštajne i prognozne službe zaštite bilja manji:

1. kategorija – vrlo niska brojnost – do 10 rupa/ha

2. kategorija – niska brojnost – 10-50 rupa/ha

3. kategorija – srednja brojnost – 50-500 rupa/ha

4. kategorija – visoka brojnost – 500-2.000 rupa/ha

5. kategorija – vrlo visoka brojnost – 2.000-10.000 rupa/ha

Suzbijanje se izvodi ako je napad u 2. kategoriji brojnosti i to u zimskom periodu kada nema plodova u voćnjaku.Popravilu uspeh zavisi od postavljanja mamaka po suvom vremenu pa izvođenje mera treba uskladiti sa vremenskim prognozama. Mogu se primeniti preparati na bazi bromadiolona, brodifakuma, cinkfosfi da i hlorofacinona: Zoradiolon mamci, HeMus mamci, Mamak B –A (GB i BB), Brodilon mamac, Brodilon miki mamac, Brodilon blok, Brodilon pelete, Brodisan A, Galibrom-AB, Galibrom GB, Cinkfosfi d mamak, Ratimor parafinski blok, Ratimor meki mamci, Ratimor pelete, Brodisan PEF, Ratron pelete, Cinkfosfi d prah, Cinkosan, Faciron prah, Storm parafinski blokovi, Faciron forte mamac, Faciron uljni koncentrat, Antikolin mamak, Bevelin prah; ekološki prihvatljivi preparat na bazi vitamina D- Detrin A, Ekostop-D granule, Ekostop –D parafinski blok; na bazi selena- Ekosel–C parafinski blok, Ekosel-C granule; na bazi celuloze–Natromouse.

Za voćnjake koji se nalaze pored izvorišta vode i vodotokova, bara i kanala, ne treba koristiti mamke na bazi cinkfosfida, jer u slučaju poplava i jačih kiša može doći do spiranja u vodu.

– Oštećenja kore korena u vidu strija:

Ova oštećenja izaziva podzemna voluharica (Pytimus subterraneus).

deratizacija– Oštećenja kore korena do podzemnog stabla: Ova oštećenja izaziva vodena voluharica (Arvicola terrestris). Oštećenja se javljaju u voćnjacima koji su obično blizu kanala, jezera i drugih vodotokova. Vodena voluharica može oštetiti veći broj stabala u redu. Pravi “krtičnjake,” ali u rastresitim zemljištima se ne vide. Za suzbijanje P. subteraneus i A. terrestris mogu se koristiti preparati koji su pogodni i za vlažne uslove: Arrex patrone, Brodisan A, Brodisan PF, Mamak BB, Storm parafinski blokovi , Ekosel–C parafinski blok, Ratimor parafi nski blok i drugi parafinizirani mamci.

– Oštećenja kore stabala iznad zemlje mogu napraviti poljske voluharice posebno ako su voćnjaci blizu lucerišta.

Podsećamo da mlade zasade treba obavezno zaštititi od zečeva i drugih životinja bilo stavljanjem zaštitnih mreža ili premazivanjem sredstvima (Tiram, krv životinja, raznim smešama sa uljem).

Dr Marina Vukša
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.