Svi članci iz kategorije Ratarstvo

Proizvodnja krompira i njegovo navodnjavanje

03.11.2011 02:11 | Ratarstvo

Kada je u pitanju proizvodnja krompira i postizanje visokih prinosa dva klimatska faktora, voda i temperatura, imaju presudnu ulogu. Krompir je biljka umereno vlažnog podneblja, i pri nedostatku vode dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta krtola. Proizvodnja krompira odnosno njegov prinos ne zavisi samo od količine već i od rasporeda padavina u toku vegetacionog perioda. Pored…Detaljnije

proizvodnja-krompira

Folijarna đubriva u...

13.10.2011 09:10 | Zaštita bilja

folijarna prehrana

Nikada folijarna đubriva ne mogu da zamene osnovna đubriva i ishranu biljaka preko... Detaljnije

Purpurna pegavost kupine...

13.10.2011 09:10 | Zaštita bilja

Purpurna pegavost kupine

Kupina se u našoj zemlji proizvodi na oko 3000 ha, gde se proizvede... Detaljnije

Folijarna prehrana i njen...

13.10.2011 09:10 | Povrtarstvo

folijarna-prehrana

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, osnovni motiv i cilj svakog proizvođača je visok i... Detaljnije

Proizvodnja sadnica – kako to rade u Italiji

13.10.2011 09:10 | Voćarstvo

sadnice

Osnovu uspešne i savremene proizvodnje voća predstavlja adekvatna proizvodnja sadnica. Proizvodnja sadnica nameće potrebu obilnog korišćenja nauke i tehnike, a to je moguće samo u dobro organizovanim voćnim rasadnicima, koji raspolažu pre svega dovoljnim površinama plodnog zemljišta, mogućnošću navodnjavanja, stručnim kadrovima i savremenom opremom. Jedan takav savremeni, dobro organizovani voćni rasadnik imali smo priliku da posetimo…Detaljnije

Proizvodnja jagode u zaštićenom prostoru i na otvorenom...

13.10.2011 08:10 | Voćarstvo

proizvodnja jagode

Poslednjih par sezona promet jagode obeležile su nove tendencije i kretanja uslovljena, prvenstveno otvaranjem tržišta, povremenim uvozom i velikom i raznovrsnom ponudom na domaćem i na okolnim tržištima. Takođe je došlo i do laganog pomeranja u načinu prometa, kao i do promena u potrošačkim navikama i u specifičnim vidovima tražnje za industrijsku preradu. U prošloj godini…Detaljnije

Organska poljoprivreda – osnovni principi

13.10.2011 08:10 | Voćarstvo

Organska poljoprivreda

Organska proizvodnja u svetu zahvata najveće površine u Australiji i to 10,6 miliona hektara, zatim sledi Evropa sa 5,1 milionom hektara, dok se na trećem mestu nalazi Južna Amerika sa 4,7 miliona hektara. U Evropi, Italija zauzima prvo mesto sa 1.168.212ha, pa zatim Velika Britanija, Nemačka i Španija. Šta je organska poljoprivreda? „Organska poljoprivreda je proizvodni…Detaljnije

Grozdov smotavac – upoznajte neprijatelja

13.10.2011 08:10 | Vinogradarstvo

Grozdov-smotavac

Sivi grozdov smotavac (Polychrosis botrana Schiff.) i žuti grozdov smotavac (Clysia ambiguella Hübn.) spadaju u jedne od najznačajnijih štetočina vinove loze. Sivi grozdov smotavac je poznata štetočina od davnina i za njega su znali i stari Rimljani i Grci. On je prvenstveno štetočina vinove loze, ali se može naći i na maslini, malini, kupini, pa čak…Detaljnije

Radovi u vinogradu – kada pristupiti kom poslu

13.10.2011 08:10 | Vinogradarstvo

radovi u vinogradu

Ranije kretanje vegetacije, nešto toplije proleće i pojava visokih prolećnih temperatura (i do 30˚C) čine ovu godinu drugačijom od prethodnih. Ranije povećanje temperature nije uslovilo i nešto intenzivniji rast lastara kod vinove loze, ali treba pomenuti nekoliko parametara zbog različitosti koje su evidentne ove godine. Idući kroz Srbiju, imao sam priliku da vidim zasade vinove loze…Detaljnije

Proizvodnja semena i hibrida povrća

10.10.2011 23:10 | Povrtarstvo

proizvodnja semena povrća

Stalno napredovanje i usavršavanje u struci, istaknuti rezultati u naučno-istraživačkom i selekcionerskom radu u Institutu u Smederevskoj Palanci najpre u selekciji graška, a potom i lubenice, dinje i kukuruza šećerca, predstavljali su osnov da se dr Ivo Đinović otisne u svoj samostalni istraživački pohod i osnuje prvu privatnu selekcionu kuću „Superior“. Od svoga osnivanja 1993. godine…Detaljnije

Krastavac – omiljeno povrće starih Rimljana

10.10.2011 22:10 | Povrtarstvo

krastavac

Krastavac je u našim krajevima poznat kao povrće još iz starog Rima. Gajili su ga i drugi stari narodi: Grci, Egipćani, Kinezi, Indusi… Po nekim autorima krastavac potiče iz Afrike, po drugima iz Istočne Indije, ali nije isključeno da je bio prisutan u spontanoj flori na oba kontinenta. U Indiji se krastavac koristi preko 3000 godina, a…Detaljnije

Uljana repica – priprema useva pred ulazak u period...

10.10.2011 22:10 | Ratarstvo

uljana-repica

U uslovima kada je početni razvoj uljane repice vrlo intenzivan, postoji opasnost da usev uđe previše razvijen u zimski period. Ovo se dešava kada imamo dugu, toplu jesen, sa dovoljnom količinom padavina, a setva je izvedena na vreme (najkasnije do 10 septembra). Ulazak previše razvijenog useva u period prezimljavanja može imati za  posledicu značajno proređivanje sklopa…Detaljnije

Cena žita u porastu

10.10.2011 22:10 | Ratarstvo

poskupljenje zita

Prema podacima Svetskog programu za hranu – FAO u svetu je gladno oko 884.000.000 ljudi, a za rešenje tog problema treba obezbediti dovoljno hrane ne samo količinski već i odgovarajuće nutricionističke vrednosti. Stručnjaci ove međunarodne organizacije prognoziraju da će cena žita porasti i u narednoj godini. Međutim krajnje zalihe su značajno niže, i na najnižem su…Detaljnije

Navodnjavanje kap po kap u proizvodnji duvana

10.10.2011 22:10 | Ratarstvo

navodnjavanje-kap-po-kap

Na četiri ogledna polja duvana u okviru gazdinstava kooperanata kompanije Alajans Van Tabako zaživeo je novi sistem fertigacije – đubrenje i navodnjavanje kap po kap. Kompanija je probni sistem za navodnjavanje kap po kap i vodotopivih đubriva postavila u saradnji sa domaćim firmama Agro Fertikrop i Tantrejd, a sredinom jula organizovan je obilazak jednog od ogledih…Detaljnije

Uzgoj vinove loze – uslovi

16.09.2011 00:09 | Vinogradarstvo

uslovi-za-gajenje-vinove-loze

Zašto se u zasadu na jednom potezu od grožđa proizvodi vrhunsko vino, dok na susednom zemljištu, iako izgleda isto, ostvaruje loš kvalitet grožđa? Odgovori možda leže u pojmu «terroir» kompleksu sadejstva klime, geologije, zemljišta, sorte i lozne podloge koji je specifi čan za svako mesto pod Suncem. James E.Wilson Uzgoj vinove loze se uspešno obavlja širom…Detaljnije

Bolesti vinove loze – surova eutipoza

15.09.2011 23:09 | Vinogradarstvo

Bolesti vinove loze

Bolesti vinove loze su brojne, a jedna od njih je i infekcija koju uzrokuje opaka gljiva eutipoza. Kratke internodije,malideformisani listovi, nepotpuno sazrevanje lastara i slaba bujnost su vidljive karakteristike delovanja glijive Eutypa lata. Gljiva se razvija na višegodišnjem drvetu i prouzrokuje bolesti vinove loze, tj. njegovo odumiranje drveta, dok su jednogodišnji lastari zakržljali i slične su…Detaljnije

Uzgoj vinove zahteva adekvatnu klimu

13.09.2011 20:09 | Vinogradarstvo

uzgoj vinove loze

Klima odlučujuće utiče na uzgoj vinove loze, pa samim tim i proizvodnju vina, grožđanog soka, stonog i besemenog grožđa. U periodu sazrevanja kada se bobica i grozd “prošaraju” tj. kada se zapaze promene u boji pokožice i kvalitetu bobica, uticaj klime je odlučujući. Makroklimatski uslovi za uzgoj vinove loze obrađeni su u svim vinogradarskim rejonima. Brojni…Detaljnije

Proizvodnja vina – novosti u sektoru Evropske unije

13.09.2011 19:09 | Vinogradarstvo

proizvodnja vina

Proizvodnja vina je na vrhu sektora poljoprivredne proizvodnje Evropske unije i upoređujući (izraženo u veličini) značajno je veće od proizvodnje šećerne repe ili maslinovog ulja i približno isto kao proizvodnja pšenice. Proizvodnja vina je veoma značajna za zemlje južne Evrope, ali ubuduće i za neke zemlje na severu. Vinski sektor učestvuje sa oko 10% ili nešto…Detaljnije

Bolesti kukuruza – oboljenja lišća i nadzemnih

13.09.2011 12:09 | Zaštita bilja

bolesti kukuruza

U proizvodnji ove kulture bolesti kukuruza svake godine uobičajeno i neprimetno smanjuju prinos u značajnim količinama. U našoj zemlji bolesti kukuruza su svakako odgovorne za reduciranje kvaliteta i prinosa zrna. Gubici od bolesti kukuruza variraju iz godine u godinu, a veličina je isključivo uslovljena vremenskim uslovima. Dok su jedne bolesti kukuruza zajedničke i stalno prisutne, ali…Detaljnije

Bezbednost hrane – sistemi zaštite

13.09.2011 12:09 | Zaštita bilja

bezbednost hrane

Velike zablude u nerazvijenim ili zemljama u razvoju su neznanje, poluznanje i loša imitacija hazarderstva u shvatanju poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja. Štete su ogromne, a za neke od njih i ne znamo. Neznanje predstavlja plodno tle siromaštvu, neradu, nezaposlenosti, rizicima i uzročnik je brojnih patnji i problema zemalja u tranziciji. Očigledno je da visokocivilizovane i…Detaljnije