Svi članci iz kategorije Male životinje

Kunići – kako ih pravilno pojiti

16.09.2011 22:09 | Male životinje

Osnovni element svih živih organizama je voda, pa tako i kunića. Telo odrasle životinje u proseku sadrži oko 60% vode, od čega koža i unutrašnji organi 50-80, a krv 80 posto. Voda je nužna za odvijanje niza procesa u organizmu, u prvom redu varenja, zatim zamene materije (metabolizma) i regulacije telesne temperature. Svakodnevno se gubi mokraćom,…Detaljnije

kunici

Varoa i drugi problemi...

16.09.2011 22:09 | Pčelarstvo

bolesti pčela

Varoa je izmenila sliku pčelarstva iz korena. Ne možemo ni da pretpostavimo koje... Detaljnije

Tov pataka – šta...

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

tov pataka

Kada je u pitanju tov pataka u ovoj fazi koriste se drugačije hranilice... Detaljnije

Tov ćurića – kako...

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

tov curica

Tov ćurića može se intenzivno obavljati do uzrasta od 13 do 16 nedelja... Detaljnije

Rase pataka – želite li meso ili jaja?

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

rase pataka

Patke se gaje radi proizvodnje i mesa i jaja, mada se njihova jaja manje cene od kokošijih. Meso pataka, naročito mladih tovljenih pačića (brojlera), izvanrednog je kvaliteta, jer ima veliku biološku i nutritivnu vrednost. Pored mesa i jaja, pojedine rase pataka odlikuju se vrlo kvalitetnim perjem i relativno krupnom i kvalitetnom jetrom. Ova vrsta živine se…Detaljnije

Ćureće meso – potrošnja u Evropi i kod nas

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

curece meso

Ćurka je najkrupnija domaća živina i najveći proizvođač kvalitetnog mesa. Imajući u vidu da je ishrana ćuraka jeftinija od ishrane kokošaka, a procenat proteina i raznih aminokiselina daleko veći nego kod ostalih vrsta mesa, teško je shvatljivo zašto se u Srbiji ćureće meso tako malo troši. Ćureće meso je obavezan specijalitet na trpezama u vreme božićnih…Detaljnije

Odgoj matičnog jata pataka

16.09.2011 02:09 | Živinarstvo

odgoj-maticnog-jata-pataka

Faza odgoja od 1 do 49 dana starosti do 28-og dana starosti ista je kao kod komercijalnih pataka. Ista je temperatura, osvetljenje, hrana i oprema u objektu (hranilice, pojilice i grejalice). Nakon 28-og dana počinje kontrola merenja težine ženskih grla. To se radi tako što se 12 časova pre merenja uklanjaju hranilice da grla ne bi…Detaljnije

Gajenje ćuraka – zašto i kako se vrši

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

ćureće meso

Ćurke su poznate među živinom kao najbolji i najveći proizvođači najkvalitetnijeg mesa. Gajenje ćuraka se pre svega vrši zbog mesa koje sadrži veliki procenat belančevina, prosečno 30 – 34%, dok meso brojlera sadrži 25 – 31%. Takođe, sadrži sve esencijalne aminokiseline neophodne ljudskom organizmu, veliki procenat vitamina B, amaliprocenat masti, zbog čega je veoma pogodno za…Detaljnije

Gajenje ćuraka – koji sve načini postoje

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

curke

U praksi se koriste dva načina držanja odraslih ćuraka: -U savremeno izgrađenim objektima – uz mogućnost korišćenja ispusta, odnosno pašnjačkih površina; -Intenzivan način držanja u savremenim objektima sa kontrolisanim ambijentom – bez korišćenja ispusta. Kada je u pitanju gajenje ćuraka u savremenim objektima ćurke moraju imati dovoljno velike ispuste na kojima borave gotovo čitav dan. Na…Detaljnije

Gajenje pataka – naoružajte se znanjem

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

gajenje patki

Gajenje pataka se vrši radi proizvodnje i mesa i jaja, mada se njihova jaja manje cene od kokošijih. Meso pataka, naročito mladih tovljenih pačića (brojlera) izvanrednog je kvaliteta jer ima veliku biološku i nutritivnu vrednost. Pored mesa i jaja pojedine rase pataka odlikuju se vrlo kvalitetnim perjem i relativno krupnom i kvalitetnom jetrom. Gajenje pataka se…Detaljnije

Biserke i prepelice – šta sve treba znati

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

biserke

Biserke potiču od divljih predaka koji su pripitomljeni u zapadnoj Africi pre oko tri hiljade godina. Grci i Rimljani ih spominju kao svete, tj. ukrasne životinje nekoliko vekova pre naše ere. Divlje biserke su krupne ptice, pa radije hodaju i trče, nego što lete. Lako se pripitomljavaju, jer se dobro i brzo prilagođavaju različitim klimatskim uslovima,…Detaljnije

Rasa svinja iz Zdravinja

12.09.2011 14:09 | Svinjarstvo

zdravinjska svinja

Zdravinjska rasa svinja postoji na području kruševačkih sela na severnoj i severozapadnoj strani planine Jastrebac još od knjaz Miloševe Srbije kada se smatra da je i nastala.Centar odgajivanja bilo je selo Zdravinje i sela oko njega. Ova rasa iziskuje minimalna ulaganja i mogla bi da bude važan činilac i proizvođač organskog mesa i masti. Posvojim karakteristikama,…Detaljnije

Osemenjavanje krava – kolika je odgovornost osemenitelja

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

osemenjavanje krava

Analizirajući rezultate fertiliteta (steonosti) 671 plotkinje veštački osemenjene u dve godine u Kljajićevu, posmatran je uticaj samog osemenitelja na fertilitet krava. Ovaj važan faktor dosta je zanemaren, a podatka o njemu u literaturi ima malo. U Kljajićevu osemenjavanje krava ima dugu tradiciju. Osemenjavanje krava se vrši u stanici gde se krave dovode na osemenjavanje sa udaljenosti…Detaljnije

Upotreba probiotika u ishrani stoke

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

upotreba probiotika

70% mešavina stočne hrane sadrži antibiotike, bez obzira da li su životinji potrebni ili ne. Njihovom konstantnom upotrebom dolazi do mutacije bakterijaai rezidue završavaju u mleku i mesu. Zato se moderna industrija stočne hrane okreće ka prirodnim aditivima, te otuda i masovna upotreba probiotika. Izraz ‘’probiotički preparat’’ se koristi za dodatke hrani sa živim mikroorganizmima, koji…Detaljnije

Acidoza – kisela indigestija buraga

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

acidoza buraga

Acidoza predstavlja metabolički poremećaj varenja hrane koji se odlikuje nakupljanjem velikih količina mlečne kiseline u buragu, a kao posledica ishrane velikim količinama lako svarljivih ugljenih hidrata. Acidoza se javlje pod uticajem sledećih faktora: – obrok sa previše lako svarljivih ugljenih hidrata – previše koncentrovanog u odnosu na kabasti deo obroka – nagla promena obroka, od ishrane…Detaljnije

Soja u ishrani krava

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

soja u ishrani

Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetna hraniva. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti. Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti, sadrži i neke nepoželjne materije -inhibitore proteaza. One…Detaljnije

Bolesti svinja – grizenje repova i ušiju

17.08.2011 16:08 | Svinjarstvo

bolesti svinja

Bolesti svinja su brojne I, svakako, mnogo mogu uticati na budžet uzgajivača. Kada su u pitanju bolesti svinja , nailazimo i na jednu krajnje zanimljivu pojavu, a to je grizenje ušiju i repova. Ovaj oblik patološkog ponašanja kod svinja (kanibalizam) može naneti štete u proizvodnji svinja, a štete se ogledaju u smanjenju prirasta, pojavi infekcije kao…Detaljnije

Uzgoj ovaca i koza – remont stada

17.08.2011 16:08 | Ovčarstvo i kozarstvo

uzgoj ovaca

Uzgoj ovaca i koza je posao koji zahteva izuzetnu angažavanost i stalnu edukaciju. Pored mnoštva drugih obaveza, uzgoj ovaca podrazumeva i remont, odnosno zamenu stada. Zamena (remont) stada je postupak kojim životinje isključene (izlučene) iz proizvodnje zamenjujemo priplodnim podmlatkom. Sadrži pažljivo planiranje, odabir i odgoj priplodnog podmlatka a odvija se određeno vreme, sa ciljem da se održi željeni…Detaljnije

Antibiotici u veterinarskoj medicini

16.08.2011 17:08 | Govedarstvo

antibiotici

Antimikrobni lekovi, ili hemioterapeutici, su supstance koje, nakon što dospeju u organizam, uništavaju bakterije i druge štetne mikroorganizme, a da pri tome nisu štetne za samu životinju. Ideja o mogućem uništavanju mikroorganizama u organizmu čoveka ili životinje uz pomoć hemijskih supstanci potiče od Pola Erliha, koji je jedinjenjem arsena uspeo da uništi uzročnike sifilisa u živom…Detaljnije

Svinjsko meso omiljeno među Kinezima

11.08.2011 16:08 | Svinjarstvo

svinjsko meso

Možda ste mislili da uživaju samo jedući pse, ali ipak niste bili u pravu – Kinezi obožavaju svinjsko meso na svom tanjiru. Svinjogojstvo u Kini namenjeno je za podmirivanje domaćih potreba a kako postoje i velike klanice i pogoni za preradu mesa urađeni po najnovijim zapadnim standardima, ali i ulične klanice potpuno nezamislive u Evropi, u…Detaljnije

Stranica 3 od 41234