Svi članci iz kategorije Svinjarstvo

Mikotoksini u hrani za svinje – koliko su...

16.09.2011 23:09 | Svinjarstvo

Mikotoksikoze svinja su oboljenja uzrokovana toksinima plesni, a karakterišu se time što su vezana za hranu, nisu zarazna ni kontagiozna, ne mogu se lečiti nikakvim lekovima i ne izazivaju stvaranje antitela. Procenjeno je da postoji 50000 vrsta plesni, od kojih oko 220 vrsta proizvode mikotoksini u hrani. Preko 20 vrsta sintetišu dva i više mikotoksina istovremeno….Detaljnije

mikotoksini u hrani

Konjička industrija...

16.09.2011 22:09 | Konjarstvo

konjicka industrija

Naše konjarstvo je relativno malo, ali svi statisticki pokazatelji kroz godine ukazuju na... Detaljnije

Abortusi kod kobila –...

16.09.2011 22:09 | Konjarstvo

abortusi kod kobila

Teško je utvrditi uzrok abortusa kod kobile, jer brojni faktori komplikuju dijagnozu. Abortuse... Detaljnije

Gajenje puževa –...

16.09.2011 22:09 | Male životinje

gajenje puževa

Kada je u pitanju gajenje puževa gašenju velikog broja farmi u Srbiji doprineli... Detaljnije

Kunići – kako ih pravilno pojiti

16.09.2011 22:09 | Male životinje

kunici

Osnovni element svih živih organizama je voda, pa tako i kunića. Telo odrasle životinje u proseku sadrži oko 60% vode, od čega koža i unutrašnji organi 50-80, a krv 80 posto. Voda je nužna za odvijanje niza procesa u organizmu, u prvom redu varenja, zatim zamene materije (metabolizma) i regulacije telesne temperature. Svakodnevno se gubi mokraćom,…Detaljnije

Varoa i drugi problemi pčela

16.09.2011 22:09 | Pčelarstvo

bolesti pčela

Varoa je izmenila sliku pčelarstva iz korena. Ne možemo ni da pretpostavimo koje su tačne štete od nje, izražene u broju stradalih pčela, kao i broju oštećenih pčela, koje kraće žive. Dokazano je da varoa prenosi ili pomaže dejstvo više virusa, koji često mogu da nanesu veće indirektne štete od same varoe. Pčelinje društvo koje nije…Detaljnije

Tov pataka – šta treba da znate pre nego što

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

tov pataka

Kada je u pitanju tov pataka u ovoj fazi koriste se drugačije hranilice i pojilice, pa je neophodno prethodno ih oprati, dezinfikovati, proveriti njihovu ispravnost. Nakon toga oprema se unosi u objekte. Što se bokseva tiče, uklonjeni su krugovi i pačići koriste čitavu površinu bokseva, tj. objekta. Boksevi za tov pataka trebaju biti napravljeni za prihvat…Detaljnije

Tov ćurića – kako postupati

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

tov curica

Tov ćurića može se intenzivno obavljati do uzrasta od 13 do 16 nedelja (tzv. proizvodnja brojlera), što se danas uglavnom najviše i koristi u proizvodnji ćurećeg mesa. Ukoliko ćurići nisu iskorišćeni za klanje oko 3,5 meseca, u zavisnosti od proizvodnog plana, tov ćurića se može produžiti na dva načina. Pošto su ćurići posle bobanja veoma otporni,…Detaljnije

Rase pataka – želite li meso ili jaja?

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

rase pataka

Patke se gaje radi proizvodnje i mesa i jaja, mada se njihova jaja manje cene od kokošijih. Meso pataka, naročito mladih tovljenih pačića (brojlera), izvanrednog je kvaliteta, jer ima veliku biološku i nutritivnu vrednost. Pored mesa i jaja, pojedine rase pataka odlikuju se vrlo kvalitetnim perjem i relativno krupnom i kvalitetnom jetrom. Ova vrsta živine se…Detaljnije

Ćureće meso – potrošnja u Evropi i kod nas

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

curece meso

Ćurka je najkrupnija domaća živina i najveći proizvođač kvalitetnog mesa. Imajući u vidu da je ishrana ćuraka jeftinija od ishrane kokošaka, a procenat proteina i raznih aminokiselina daleko veći nego kod ostalih vrsta mesa, teško je shvatljivo zašto se u Srbiji ćureće meso tako malo troši. Ćureće meso je obavezan specijalitet na trpezama u vreme božićnih…Detaljnije

Odgoj matičnog jata pataka

16.09.2011 02:09 | Živinarstvo

odgoj-maticnog-jata-pataka

Faza odgoja od 1 do 49 dana starosti do 28-og dana starosti ista je kao kod komercijalnih pataka. Ista je temperatura, osvetljenje, hrana i oprema u objektu (hranilice, pojilice i grejalice). Nakon 28-og dana počinje kontrola merenja težine ženskih grla. To se radi tako što se 12 časova pre merenja uklanjaju hranilice da grla ne bi…Detaljnije

Gajenje ćuraka – zašto i kako se vrši

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

ćureće meso

Ćurke su poznate među živinom kao najbolji i najveći proizvođači najkvalitetnijeg mesa. Gajenje ćuraka se pre svega vrši zbog mesa koje sadrži veliki procenat belančevina, prosečno 30 – 34%, dok meso brojlera sadrži 25 – 31%. Takođe, sadrži sve esencijalne aminokiseline neophodne ljudskom organizmu, veliki procenat vitamina B, amaliprocenat masti, zbog čega je veoma pogodno za…Detaljnije

Gajenje ćuraka – koji sve načini postoje

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

curke

U praksi se koriste dva načina držanja odraslih ćuraka: -U savremeno izgrađenim objektima – uz mogućnost korišćenja ispusta, odnosno pašnjačkih površina; -Intenzivan način držanja u savremenim objektima sa kontrolisanim ambijentom – bez korišćenja ispusta. Kada je u pitanju gajenje ćuraka u savremenim objektima ćurke moraju imati dovoljno velike ispuste na kojima borave gotovo čitav dan. Na…Detaljnije

Gajenje pataka – naoružajte se znanjem

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

gajenje patki

Gajenje pataka se vrši radi proizvodnje i mesa i jaja, mada se njihova jaja manje cene od kokošijih. Meso pataka, naročito mladih tovljenih pačića (brojlera) izvanrednog je kvaliteta jer ima veliku biološku i nutritivnu vrednost. Pored mesa i jaja pojedine rase pataka odlikuju se vrlo kvalitetnim perjem i relativno krupnom i kvalitetnom jetrom. Gajenje pataka se…Detaljnije

Biserke i prepelice – šta sve treba znati

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

biserke

Biserke potiču od divljih predaka koji su pripitomljeni u zapadnoj Africi pre oko tri hiljade godina. Grci i Rimljani ih spominju kao svete, tj. ukrasne životinje nekoliko vekova pre naše ere. Divlje biserke su krupne ptice, pa radije hodaju i trče, nego što lete. Lako se pripitomljavaju, jer se dobro i brzo prilagođavaju različitim klimatskim uslovima,…Detaljnije

Rasa svinja iz Zdravinja

12.09.2011 14:09 | Svinjarstvo

zdravinjska svinja

Zdravinjska rasa svinja postoji na području kruševačkih sela na severnoj i severozapadnoj strani planine Jastrebac još od knjaz Miloševe Srbije kada se smatra da je i nastala.Centar odgajivanja bilo je selo Zdravinje i sela oko njega. Ova rasa iziskuje minimalna ulaganja i mogla bi da bude važan činilac i proizvođač organskog mesa i masti. Posvojim karakteristikama,…Detaljnije

Osemenjavanje krava – kolika je odgovornost osemenitelja

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

osemenjavanje krava

Analizirajući rezultate fertiliteta (steonosti) 671 plotkinje veštački osemenjene u dve godine u Kljajićevu, posmatran je uticaj samog osemenitelja na fertilitet krava. Ovaj važan faktor dosta je zanemaren, a podatka o njemu u literaturi ima malo. U Kljajićevu osemenjavanje krava ima dugu tradiciju. Osemenjavanje krava se vrši u stanici gde se krave dovode na osemenjavanje sa udaljenosti…Detaljnije

Upotreba probiotika u ishrani stoke

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

upotreba probiotika

70% mešavina stočne hrane sadrži antibiotike, bez obzira da li su životinji potrebni ili ne. Njihovom konstantnom upotrebom dolazi do mutacije bakterijaai rezidue završavaju u mleku i mesu. Zato se moderna industrija stočne hrane okreće ka prirodnim aditivima, te otuda i masovna upotreba probiotika. Izraz ‘’probiotički preparat’’ se koristi za dodatke hrani sa živim mikroorganizmima, koji…Detaljnije

Acidoza – kisela indigestija buraga

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

acidoza buraga

Acidoza predstavlja metabolički poremećaj varenja hrane koji se odlikuje nakupljanjem velikih količina mlečne kiseline u buragu, a kao posledica ishrane velikim količinama lako svarljivih ugljenih hidrata. Acidoza se javlje pod uticajem sledećih faktora: – obrok sa previše lako svarljivih ugljenih hidrata – previše koncentrovanog u odnosu na kabasti deo obroka – nagla promena obroka, od ishrane…Detaljnije

Soja u ishrani krava

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

soja u ishrani

Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetna hraniva. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti. Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti, sadrži i neke nepoželjne materije -inhibitore proteaza. One…Detaljnije