понедељак, 12. септембар. 2011. 14:09

soja u ishraniIntenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetna hraniva. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti.

Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti, sadrži i neke nepoželjne materije -inhibitore proteaza. One svojim prisustvom u digestivnom traktu zaustavljaju aktivnosti enzima i varenje kod nepreživara i mlađih kategorija preživara. Kod krava je ovo izbegnuto drugačijim sistemom varenja i velikim uticajem mikroflore buraga na varenje hrane.

Soja u ishrani može se upotrebiti u vidu sojinih sačmi i pogača koje su nus proizvodi prehrambene industrije. Zrnu soje je ovim putem oduzeta mast za potrebe industrije, a krajnji proizvod sadrži (u zavisnosti od proizvođača) od 30 do 43% proteina. Pogače i sačme su termički obrađene i pre puštanja u promet moraju da prođu kontrolu kvaliteta. Primenom ovih prerađevina sigurni smo da nećemo izazvati probleme u varenju kod stoke. Na gazdinstvima u Srbiji radi se termička obrada soje koja nije adekvatna i stvara više štete nego koristi.

Ekstrudirana soja je dosta česta u poslednje vreme na našem tržištu. Postoje mašine za ekstrudiranje koje se nalaze u prodaji i mogu se koristiti na poljoprivrednim gazdinstvima. Produkt koji se dobije je usitnjena materija koja je pod pritiskom i povećanom temperaturom termički obrađena. Soja je ovim postupkom oslobođena od štetnih materija a hranljiva vrednost nije smanjena.

Novinačin obrade soje je mikronizacija koja se uglavnom koristi kod pravljenja riblje hrane i hrane za pilad i prasad. Ovim postupkom se zrno soje izlaže visokoj temperaturi i infracrvenim zracima koji dovode do bubrenja zrna, isparavanja vode i povećanja zapremine.

Nadalje, valjak od takvih zrna pravi flekice koje su spremne za upotrebu u ishrani stoke. Ovim načinom se uništi do 90% štetnih materija zrna. Hranjenje krava ovakvom sojom ima odlične efekte ali poskupljuje proizvodnju i ima značaja jedino u ishrani krava koje daju preko 10.000 l mleka. Do 2 kg sirovog zrna dnevno

U novije vreme, na osnovi ogleda koji su vršeni na imanjima PKB-a od strane profesora sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, počinje se sa korišćenjem mlevenog sirovog zrna soje. Upotreba sirovog zrna soje u obrocima muznih krava efektivno bi mogla da utiče na smanjenje troškova u proizvodnji mleka i na povećanje količine proizvedenog mleka. Ogledi su dokazali da količine od 2kg sirovog zrna soje po kravi dnevno ne uzrokuju nikakve digestivne probleme. Genaralna je preporuka da sirovo zrno soje učestvuje do 10% u okviru smeše za muzne krave. Glavna prednost je smanjena cena proteinskih hraniva, koja se mogu proizvoditi na sopstvenom gazdinstvu. Mana je otežano mlevenje soje i lepljenje samlevene mase za zidove prekrupača, mešaona i transportera. Treba obratiti pažnju i na dužinu čuvanja ove smeše koja sme da bude najviše 4-5 dana. Zbog povećanog sadržaja masti postoji mogućnost da se samlevena soja užegne. Primena sirove soje u obroku ne sme da bude ako u obroku ima uree! Vrlo je važno ne mešati ove dve komponente jer soja izaziva razgradnju uree do amonijaka što dovodi do poremećaja u varenju i naduna.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.