понедељак, 12. септембар. 2011. 14:09

acidoza buragaAcidoza predstavlja metabolički poremećaj varenja hrane koji se odlikuje nakupljanjem velikih količina mlečne kiseline u buragu, a kao posledica ishrane velikim količinama lako svarljivih ugljenih hidrata.

Acidoza se javlje pod uticajem sledećih faktora:

– obrok sa previše lako svarljivih ugljenih hidrata

– previše koncentrovanog u odnosu na kabasti deo obroka

– nagla promena obroka, od ishrane sa puno kabaste hrane, na ishranu sa puno koncentrata

– nizak sadržaj celuloze u obroku

– previše isitnjena kabasta hrana, najčešće kao posledica nepravilne upotrebe miks prikolice

Acidoza se javlja pod uticajem hraniva kao što su:

– žitarice

– koncentrat

– silaža kukuruza

– senaže

– sveži rezanci šećerne repe

Problem je svakako najizraženiji kod krava sa visokom proizvodnjom mleka na početku laktacije, kao i kod junadi u tovu, gde grla koriste obrok sa visokim udelom koncentrata i niskim udelom kabastih hraniva. Posledica nakupljanja mlečne kiseline je smanjenje pokretljivosti muskulature predželudaca, ruminitis i parakeratoza. Sve ovo ima kao krajnji efekat smanjenje usvojivosti vitamina i drugih hranljivih materija obroka. Takođe, dolazi i do smanjenja apetita, što uzrokuje smanjenje proizvodnje mleka.

Problemi sa papcima

Nakupljena mlečna kiselina izaziva porast osmotskog pritiska u buragu, a samim tim slabiju prokrvljenost perifernih delova tela, tj. nogu što stvara povoljne uslove za patološke procese na papcima. Ove probleme odgajivači često vezuju sa neodgovarajućim podom i prostirkom u objektima, kao i sa raznim infekcijama, dok je stvarni problem vezan za ishranu.

Goveda su u određenoj meri sposobna da sama stvaraju pufere koji regulišu kiselost buraga. Pljuvačka ima takav efekat. Naime, ona sadrži natrijum i kalijum bikarbonat i fosfat. Nažalost, lučenje pljuvačke se ne intenzivira pri povećanoj konzumaciji koncentrata, već zavisi gotovo isključivo od količine i strukture vlakana iz kabaste hrane (sena). Kako na početku laktacija krava konzumira puno koncentrovane hrane, da bi obezbedila visoku proizvodnju mleka, ona to često čini na uštrb smanjene konzumacije sena, što dovodi do smanjenog lučenja pljuvačke. Takođe, smatra se da su najbolji puferi obroka proteini iz hrane. Kako je u našim uslovima ishrane visoko mlečnih krava ukupan nivo proteina obroka često niži od potreba krava, ovo takođe pospešuje povećanje kiselosti buraga.

Dodavanje soli

Odgajivači sve više uviđaju problem acidoze, tako da je dodavanje soli sa puferskim efektom u obrocima krava i junadi u tovu redovna pojava. Najčešće korišćene soli su: natrijum bikarbonat, magnezijum oksid, kalijum bikarbonat, stočna kreda i dr. Treba imati u vidu da je uvek bolje koristiti mešavinu 2 ili više puferskih soli, da bi se postigao bolji efekat. Tako napr. natrijum bikarbonat ima veoma brz, ali kratkotrajan efekat na povećanje pH buraga, dok je dejstvo magnezijum oksida nešto sporije, i deluje na menjanje pH u tankom crevu.

Potehnologiji francuske kompanije Idena, firma Patentkomerc proizvodi preparat Rumi Stab, čija je funkcija preveniranje neželjenih efekata acidoze buraga. Ovaj preparat je baziran na kompleksu soli sa puferskim dejstvom.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.