Svi članci iz kategorije Svinjarstvo

Bolesti svinja – grizenje repova i ušiju

17.08.2011 16:08 | Svinjarstvo

Bolesti svinja su brojne I, svakako, mnogo mogu uticati na budžet uzgajivača. Kada su u pitanju bolesti svinja , nailazimo i na jednu krajnje zanimljivu pojavu, a to je grizenje ušiju i repova. Ovaj oblik patološkog ponašanja kod svinja (kanibalizam) može naneti štete u proizvodnji svinja, a štete se ogledaju u smanjenju prirasta, pojavi infekcije kao…Detaljnije

bolesti svinja

Uzgoj ovaca i koza –...

17.08.2011 16:08 | Ovčarstvo i kozarstvo

uzgoj ovaca

Uzgoj ovaca i koza je posao koji zahteva izuzetnu angažavanost i stalnu edukaciju. Pored... Detaljnije

Antibiotici u veterinarskoj...

16.08.2011 17:08 | Govedarstvo

antibiotici

Antimikrobni lekovi, ili hemioterapeutici, su supstance koje, nakon što dospeju u organizam, uništavaju... Detaljnije

Svinjsko meso omiljeno...

11.08.2011 16:08 | Svinjarstvo

svinjsko meso

Možda ste mislili da uživaju samo jedući pse, ali ipak niste bili u... Detaljnije

Ukrštanje svinja za visoku proizvodnju

02.08.2011 15:08 | Svinjarstvo

ukrstanje svinja

Ukrštanje svinja za visoku proizvodnju odvija se: a) izborom pasmine b) izborom sistema ukrštanja c) merenjem i registrovanjem proizvodnih osobina svinja kako bi mogli da se odaberu proizvodniji genotipovi za roditelje buduće generacije. Ako ukrštanje svinja nije obavljeno kako treba, tj. bez visoko proizvodnih genotipova, nema visoke i rentabilne proizvodnje, što podrazumeva od 18 do 20…Detaljnije

Proizvodnja mleka po nižoj ceni siliranjem trave

02.08.2011 13:08 | Govedarstvo

siliranje trave

Proizvodnja mleka u dovoljno velikim količinama zahteva pozamašne količine novca. Kravama se mora priušti samo najbolja hrana kako biste vi ubirali onoliko plodova koliko ste i zamislili. Proizvodnja mleka može biti mnogo jeftinija nego do sada. Kako? Zahvaljujući siliranju trave. Na taj način, ne samo da ćete uštedeti novac, već će proizvodnja mleka biti i znatno…Detaljnije

Obrezivanje papaka u proleće

02.08.2011 12:08 | Govedarstvo

obrezivanje papaka

Obrezivanje papaka vrši se u proleće nakon što goveda čitavu zimu provedu u stajama. Međutim, obrezivanje papaka nikako ne treba vršiti neposredno pre samog izvođenja na pašu, već nekoliko dana ranije kako se sveže obrađeni papci ne bi nažuljali na tvrdom i grubom terenu. Dobar je običaj kod nekih uzgajivača da u prvo vreme posle obrezivanja…Detaljnije