петак, 16. септембар. 2011. 17:09

tov curicaTov ćurića može se intenzivno obavljati do uzrasta od 13 do 16 nedelja (tzv. proizvodnja brojlera), što se danas uglavnom najviše i koristi u proizvodnji ćurećeg mesa. Ukoliko ćurići nisu iskorišćeni za klanje oko 3,5 meseca, u zavisnosti od proizvodnog plana, tov ćurića se može produžiti na dva načina. Pošto su ćurići posle bobanja veoma otporni, mogu se toviti intenzivno u zatvorenim prostorijama, ili poluintenzivno uz korišćenje travnih površina.

Tov ćuriča može da traje 5-6 meseci, kada, u zavisnosti od rase, tj. hibrida, mogu da dostignu 6-9 kg žive mase, pa i više. Odrasle, selekcijom škartirane ili za nošenje iskorišćene ćurke i prekobrojni ćurani dostavljaju se u tovilište i u zavisnosti od hibrida i stepena utovljenosti, mogu da dostignu težine od 8 do 30, pa i više kilograma. Tržište, bar za sada, više ceni mladu utovljenu ćurku, tj. brojlera težine 4 – 6 kg.

Priprema za prijem ćurića

Pre prijema ćurića, objekat treba da se zagreje do potrebne temperature (oko 36ºC ispod veštačke kvočke na nivou prostirke i oko 23ºC u objektu). Ako se objekat greje termogenima, onda temperatura u objektu treba da bude oko 36ºC. Oko 12 sati pre prijema ćurića pojilice treba napuniti vodom, a u tacne u tankom sloju staviti smešu hrane.

Prijem jednodnevnih pilića

Ćurići se dovoze do tovilišta specijalnim vozilom upakovani u kartonske kutije oko 80 grla u kutiji, tj. u 4 pregrade po 20 ćurića. Kutije se prvo raspoređuju sa spoljne strane kružnih ograda. Zatim se proverava temperatura ispod veštačke kvočke i ako je odgovarajuća ćurići se vade iz kutija i stavljaju ispod kvočke. Treba nastojati da što pre počnu da uzimaju hranu i vodu. Posebnu pažnju treba obratiti na slabije ćuriće, koji se obično nalaze pored kružnih pregrada i ne pokazuju želju da uzimaju hranu i vodu. Svako takvo grlo treba uhvatiti i zamočiti mu kljun u vodu i hranu i posle toga kontrolisati da li je nastavilo samo da ih uzima. U protivnom, slabi ćurići kunjaju 2-3 dana i uginu usled gladi i iznemoglosti. U ovom uzrastu ćurići slabo vide, pa je neophodno ispod veštačke kvočke postaviti sijalicu 80 do 100W.

Postupak sa ćurićima do 14 dana

Svakodnevno se proverava temperatura ispod grejača i u objektu, zatim se prati stanje ćurića, kao i ispravnost i čistoća pojilica, hranilica i prostirke. Četvrtog dana se povećava površina kružnog prostora, tako što se ograda od lesonita širi, ili se dva kruga spajaju u jednu veću elisu. Počinje se sa korišćenjem visećih hranilica i pojilica. Uklanjaju se sijalice ispod veštačkih kvočki, jer su ćurići u ovom periodu naučili da uzimaju hranu i vodu.

Sedmoga dana se uklanjaju tacne za ishranu i pojilice, a podizanjem veštačkih kvočki smanjuje se tamperatura za oko 3 stepena svake sledeće nedelje. U uzrastu od 10 do 14 dana ako je neophodno ćurići se obeskljunjuju (uz pomoć električnog aparata skraćuje im se gornji deo kljuna na 2 – 3 mm ispred nosnih otvora). Dva dana pre i dva dana posle sečenja kljunova, u hranu i vodu za piće treba dodavati vitamin B kompleksa i K vitamin radi ublažavanja stresa. Zatim se ukljanjaju ograde od lesonita i proverava stanje ventilacije. Nakon završenog sečenja kljunova, u toku naredna 3 dana treba povećavati nivo hrane u hranilicama.

Postupak sa ćurićima od 2. do 14. nedelje

U tovilištu pored uobičajenih svakodnevnih poslova, u ovom periodu treba obaviti i sledeće poslove: od četvrte nedelje početi sa korišćenjem druge smeše, a sa 5 nedelja eventualno prekinuti grejanje. Već sa 8 nedelja koristi se treća smeša, a sijalice se očiste od prašine. Sa navršenih 10 nedelja počinje se sa korišćenjem 4. smeše

Ishrana ćurića

Za ishranu ćurića u tovu prvih dana potrebne su male plastične tacne, oko 156 za objekat kapaciteta 6,5 hiljada grla. Posle nedelju dana ćurići se hrane iz visećih automatskih cilindričnih hranilica, u koje se hrana doprema cevnim konvejerom iz koša za prijem hrane smeštenog u predprostoriju. Do tovilišta se doprema u rasutom stanju posebnim vozilom iz kojeg se mehanizovano prebacuje u silos na čelu ili pored objekta. Iz silosa se pomoću izuzimača hrana po potrebi doprema do koša za prijem hrane, a kasnije cevnim konvejerom odavde do visećih hranilica.

Sve smeše se koriste u obliku peleta odgovarajuće veličine i daju se ćurićima u tovu po volji. Preporučuje se da se jedanput nedeljno pospe po hrani oko 1 kg sitno mlevenog granita na 100 grla. Sastav smeše za ishranu ćurića je isti do 12. nedelje tova kao i za priplodne ćuriće do 12 nedelje uzrasta.

Za ćuriće koji završavaju tov u kasno leto i ranu jesen preporučuje se da u kasnijim fazama tova dobiju smešu sa nešto većim procentom proteina.

Napajanje

Za napajanje ćurića mora se obezbediti čista i hemijski i bakteriološki ispravna voda. Temperatura vode kojom se napajaju prvi put ćurići mora biti oko 18ºC. U tovilištu sa oko 6,5 hiljada grla za napajanje ćurića prvih dana potrebno je 156 pojilica sifonskog tipa, kapaciteta oko 5 litara. Za odraslije ćuriće koriste se automatske viseće plastične pojilice zvonastog oblik, oko 60 u tovilištu. Obično se pojilice za živinu postavljaju u dva reda, kako bi bile što pristupačnije ćurićima. Potrošnja vode po grlu u 13-onedeljnom uzrastu iznosi oko 17 litara

ishrana curicapo grlu. Predviđa se da se približno još toliko vode potroši za pranje objekta, opreme i ostalog pribora, tako da ukupna potrošnja vode iznosi oko 34 litra po grlu.

Isporuka utovljenih ćurića

Utovljeni ćurići treba da se isporuče klanici odmah po završetku tova, jer svako odlaganje izaziva gubitke. Hvatanje i utovar ćurića treba obaviti u polumraku, ili pri plavoj svetlosti, ali veoma pažljivo jer su ćurići podložni ozledama (modrice, ogrebotine, prelomi kostiju). Ćuriće treba ravnomerno rasporediti po površini plastičnih kaveza. Broj grla u kavezu se obično kreće od 5 do 6. Kavezi na kamionu treba da su čvrsto i pravilno složeni, kako bi se izbeglo pomeranje i lom kaveza prilikom prevoza.

Od tovilišta do klanice ćurići treba da stignu što pre, jer duže trajanje prevoza izaziva kalo, a može doći i do većeg mortaliteta. Za vreme visokih temperatura treba izbegavati prevoz utovljenih ćurića. Otpremom ćurića na klanje proizvodni ciklus je završen.

Svetlana Vasić – Radenović

 

Ocena: 4,00 od 1 glasova 1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5

Komentari (2)

 

  1. Dusan Hristov каже:

    Pre 15 dana u veterinarskoj stanici kupio sam po 750. 00 dinara pet curica (M), tovna curana od 30 dana starosti. Tri napreduhju solidno, ali dva nikako. Jedan je na pribliznom nivou kao kada je kupljen, drugi za nijansu bolji. Sta da radim i kome da se obratim? Da li je ovo prevara, da su zdrava i muska? Unapred Vam hvala.

  2. vela каже:

    imam dvije curke curku mi bole noge malo se iskrivili prsti dajem im kostano brasno sta da dajem da mi curka ponovo prohoda molim vas pomozite