Aktuelnosti

Najnoviji clanci iz svih kategorija

Uljana repica – zaštitite je od...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

Uljana repica među uljanim kulturama zauzima peto mesto, ali je u oko 30 zemalja sveta najvažnija kultura. Uzgajaju se ozime i jare sorte. Uzgaja se radi zrna koje sadrži 48% ulja i 18-25% belančevina. Ulje spada u grupu polusušnih ulja, a upotrebljava se... Detaljnije

uljana-repica

Sciarida – što pre...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

sciardia

Na uvezenim saksijama božićne zvezde (Euphorbia pulcherrima) iz Holandije biljke su pokazivale simptome... Detaljnije

Nematode – prouzrokovači...

07.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

nematode

Uglavne prouzrokovače šteta ratarskih kultura ubrajaju se prouzrokovač i bolesti, štetočine i... Detaljnije

MEHANIZACIJA

Biljna proizvodnja

Rasprskivači – koje izabrati

rasprskivaci

Svakog proleća se iznova postavlja pitanje da li treba menjati rasprskivače (dizne, mlaznice) na prskalicama, bez obzira da li su već pohabani, ili da bi se zamenili novoproizvedenim, koji su jednostavno bolji. Sve rigorozniji ekološki propisi... Detaljnije

Biljna proizvodnja

Rasprskivači pesticida –...

Povećanje poljoprivredne proizvodnje u velikoj meri zavisi od načina primene pesticida, a on ni približno ne zadovoljava, posebno na privatnom... Detaljnije

Predstavljena mašina za...

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu nedavno je prezentovana nova mašina za mehanizovanu berbu višnje i šljive, čiji je nosilac razvoja... Detaljnije

ZEMLJORADNJA

Uljana repica – zaštitite je od...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

uljana-repica

Uljana repica među uljanim kulturama zauzima peto mesto, ali je... Detaljnije

STOCARSTVO

Selekcija i reprodukcija matica

05.12.2011 02:12 | Pčelarstvo

selekcija i reprodukcija matica

Tehničko tehnološka revolucija, enormna upotreba hemijskih sredstava i preterana genetička... Detaljnije

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Vrste vina – upoznajte ih

05.12.2011 02:12 | Industrija pića

vrste vina

Danas u svetu postoji više od 10.000 vrsta i podvrsta... Detaljnije

OSTALO

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Izvori energije u biljnim ostacima

obnovljivi izvori energije

Ratarski biljni ostaci, uglavnom kukuruzovina i slame od žitarica su, kod nas, neiskorišćeni izvori energije. Od delova biljne mase koji se ne upotrebljavaju u stočarstvu moguće je proizvoditi brikete koji se potom koriste kao sirovina za... Detaljnije

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Proizvodnja biogoriva – kako je povećati

proizvodnja-biogoriva

Povećana proizvodnja biogoriva nužan je doprinos u borbi s globalnim klimatskim promenama i veliki iskorak prema većoj energetskoj nezavisnosti EU-a, što je takođe vrlo važan dugoročni cilj država članica. Bolja kontrola energetske zavisnosti sve je važnija... Detaljnije                            

      

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Biomasa – obnovljiv izvor energije

biomasa

Ako su fosilna goriva proizvod delovanja sunca na biljke, koje zatim odležavaju u zemlji vrlo dug vremenski period, postavlja se opravdano pitanje zašto ne koristiti biomasu, kao gorivo, onda kada i nastaje. To pitanje je pogotovo... Detaljnije