понедељак, 5. децембар. 2011. 02:12

Svakog proleća se iznova postavlja pitanje da li treba menjati rasprskivače (dizne, mlaznice) na prskalicama, bez obzira da li su već pohabani, ili da bi se zamenili novoproizvedenim, koji su jednostavno bolji. Sve rigorozniji ekološki propisi postavljaju proizvođače tehnike za primenu pesticida pred velike izazove.

Rasprskivači su najvažniji deo na prskalici za zaštitu biljaka. Ova, malo preterana izjava, sigurno ne nailazi na potpuno odobravanje proizvođača prskalica. Optimalno raspršivanje zaštitne tečnosti moguće je zahvaljujući zajedničkom dejstvu različitih delova prskalice, kao što su npr. pumpa, ventili, razvodni sistem, uređaj za automatsku regulaciju i naravno, rasprskivači. Ipak, činjenica je da rasprskivači imaju centralni značaj za kvalitet zaštite biljaka i životne sredine. Pogrešnim izborom rasprskivača, ili njihovim lošim održavanjem, mogu se naneti velike štete. Kod nedovoljnog raspršivanja zaštitne tečnosti, pesticid ne može da ostvari puno dejstvo, pa dolazi do značajnih gubitaka, prinosa i kvaliteta. Ne treba zaboraviti ni posledice zanošenja kapi, kao ni obavezu ispunjavanja ekoloških propisa.

Standardni rasprskivači

Postojeći rasprskivači sa ravnim (lepezastim) mlazom su najjeftiniji i obično je dovoljno njima opremiti prskalice. Standardni rasprskivači sa ravnim mlazom pogodni su za prskanje u slučaju da brzina vetra ne prelazi 3 m/s. Firma TeeJet (Tidžet – SAD) je proizvođač koji je najzastupljeniji na našem tržištu, nudi poznate XR – rasprskivače sa ravnim mlazom. Ugao isticanja mlaza, u zavisnosti od tipa, iznosi 80º ili 110º. Najviše se koristi rasprskivač sa uglom isticanja od 110º. Za normu tretiranja od 300 – 400 l/ha pogodni su rasprskivači tipa XR 110–05, a za količinu tečnosti od 200 – 300 l/ha rasprskivači tip XR 110–03.

Rasprskivači tipa XR izrađeni su od plastike i najjeftiniji su, dok rasprskivači od nerđajućeg čelika, koji su presvučeni plastikom koštaju do 50% više od prethodnih. Prednost rasprskivača od nerđajućeg čelika je što su preciznije izrade i što im je duži vek trajanja. Firma Lechler (Lehler–Nemačka) nudi standardne rasprskivače za više namena, pod oznakom LU, sa uglom isticanja mlaza od 90º–120º. Ovi rasprskivači se proizvode od plastike, nerđajućeg čelika ili keramike. Za količinu tečnosti od 200–300 l/ha pri brzini od 5–6 km/h, pogodni su rasprskivači tipa LU 120–03, a za količinu tečnosti od 300–400 l/ha, mogu se upotrebiti rasprskivači tipa LU 120–04.

Rasprskivači tipa XR i LU imaju dobru distribuciju tečnosti pri radnim pritiscima od 1–4 bar. Na nižim pritiscima proizvode krupnije kapi što doprinosi smanjenju drifta (zanošenja). Na višim pritiscima sa sitnijim kapima ostvaruju bolju pokrivenost.

Rasprskivači koji omogućuju smanjeno zanošenje kapi

Rasprskivači sa smanjenom mogućnošću zanošenja su počeli da se proizvode pre 15–ak godina, mada se u našoj praksi još uvek nedovoljno koriste. Njihova prednost je u tome što se biljke mogu prskati i pri brzini vetra od 5 m/s pa čak i 7 m/s. Kapi su veće nego kod prethodnih rasprskivača tako da ih vetar ne može lako skrenuti sa puta. Ali to ne znači da se količina tečnosti može smanjiti ispod 200 l/ha. Ukoliko bi se to učinilo došlo bi do smanjenog prekrivanja (ovlaživanja) površine lista. Ove rasprskivače proizvođač TeeJet (Tidžet) nudi pod nazivom DG. Kapi su za 30% veće nego kod prethodnih (XR i LU) rasprskivača koji se ne mogu primenjivati pri većim brzinama vetra. Pogodni su za pritiske od 2–4 bar s tim da pri nižim pritiscima kapi postaju još krupnije. Za količinu tečnosti od 200–300 l/ha pri brzini vožnje od 5–6 km/h, ovaj proizvođač predlaže rasprskivače tipa DG 110–03, a za količinu tečnosti od 300–400 l/ha, rasprskivače tipa DG 110–04. Ako je zanošenje (skretanje) kapi još uvek veliko, treba upotrebiti Turbo TeeJet rasprskivače, kod kojih su kapi veće za oko 30% od prethodnog tipa rasprskivača (DG).

Rasprskivači tipa Turbo TeeJet (TT) npr. 110–02 imaju širokougaoni ravan lepezasti mlaz koji obezbeđuje ravnomernu pokrivenost prirasprskivaci uobičajenim radnim pritiscima 1–3 bar. Međukomora doprinosi proizvodnji krupnih kapi a veliki okrugli izlazni otvor sprečava začepljenje. Firma Lechler (Lehler) proizvodi ovakve rasprskivače, za upotrebu pri brzini vetra do 5 m/s pod oznakom AD.

Tip AD 120–04 pogodan je za količine tečnosti od 200–300 l/ha pri brzini vožnje od 5–6 km/ha a tip AD120–05 za količinu tečnosti od 300–400 l/ha. Za brzine vetra do 7 m/s firma Lechler nudi tzv. Injektor rasprskivače sa oznakom ID – od Injektor dizna. To je rasprskivač koji sa tečnošću usisava i vazduh (princip injektora), što doprinosi stvaranju krupnih kapi, usled umešavanja vazduha u tečnost. Ugao isticanja mlaza tečnosti iznosi 90º i 120º. Za količinu tečnosti od 200–300 l/ha pri brzini kretanja od 5–6 km/ha koriste se rasprskivači ID 90–02 ili ID 120–02 a za količinu tečnosti 300–400 l/ha, koriste se rasprskivači tipa ID 90–03 ili ID 120–03.

Kroz otvor sa strane na telu rasprskivača usisava se vazduh u struju tečnosti. Time je ostvaren efekat uvlačenja spoljnjeg vazduha Venturijevom cevi koja je smeštena u samom rasprskivaču. Iz tih razloga u struji tečnosti nastaju mehurići koji povoljno utiču na oblikovanje mlaza kod kojeg se javlja smanjeno zanošenje (drift) a deponovanje kapljica na površinu lista je veoma dobro. Ovo iz razloga što mešoviti mlaz (tečnost–vazduh) pored komponente hidraulične energije ima i pneumatsku, što omogućava sigurnije usmeravanje i kvalitetnije deponovanje (tretman) posebno kod biljaka većeg habitusa.

Otvori za vazduh su povoljno smešteni sa strane i zato nema opasnosti od začepljenja a proizvode se od polioksimetilenske plastike. Injektorski uložak ID rasprskivača se može izvaditi i očistiti prema potrebi i mogu se postaviti na sve cevi s tzv. bajonet priključkom – ključem sa otvorom 10. Za razliku od prethodnih rasprskivača ovi rasprskivači su kompaktniji i jednostavniji za primenu kod različitih prskalica. Vazdušnim injektor rasprskivačima ostvaren je vidan napredak u procesu aplikacije pesticida. Ovi rasprskivači su za praksu pogodno rešenje, jer imaju dobru pokrivnu moć, omogućuju dobro biološko dejstvo pesticida a u isto vreme čuvaju životnu sredinu.

Normalna upotreba injektorskih rasprskivača podrazumeva radni pritisak od 3 bar (bolje nego 4 bar), da bi mogao da nastane odgovarajući efekat usisavanja vazduha.

Prema rezultatima ispitivanja proizvođača injektorskih rasprskivača, prečnik kapi iznosi 0,4 mm i kod potrošnje tečnosti od 300 l/ha ostvaruju se veoma zadovoljavajući rezultati u smislu prekrivanja ciljne površine (stepena pokrivenosti) nego ukoliko se radi sa količinom tečnosti od 200 l/ha. Preporučena brzina kretanja izbnosi 6 km/ha. U praksi su se dobro pokazali i Turbo–Drop Injektor rasprskivači koje proizvodi firma Agrotop iz Italije kao i TeeJet iz SAD ali pod nazivom Turbo Jet. I kod ovih rasprskivača mlaz tečnosti je obogaćen sa vazduhom tako da se ostvaruje hidro – pneumatski efekat, što doprinosi da se biljka zaštiti po čitavom habitusu.

Poznato je da se pri povećanju pritiska kod klasičnih rasprskivača smanjuje veličina kapi što opet omogućuje intenzivnije zanošenje (drift). Primenom ovog tipa rasprskivača kapi ostaju istih dimenzija, bez obzira na promenu vrednosti pritiska. Ova osobina doprinosi kontrolisanoj primeni pesticida, mogućnosti smanjenja norme tretiranja kao i doze. Sve ovo skupa doprinosi zaštiti životne okoline. Ovi rasprskivači su prilično skupi i komplikovaniji su po građi od ostalih. Za količinu tečnosti od 200–300 l/ha pri brzini vožnje od 5–7 km/h i pri pritisku 7–8 bar koriste se rasprskivači tipa TD 02 a za količinu tečnosti 300–400 l/ha koriste se rasprskivač i TD 025. Ovi rasprskivači su se veoma dobro pokazali i u primeni tečnih đubriva. U tom slučaju se pritisak mora podesiti između 2–3 bara.

Zbog potrebe preciznije i kvalitetnije primene pesticida i u nepovoljnim vremenskim uslovima, kad god i gde god je moguće, treba primenjivati rasprskivače novije generacije, a naročito injektorske, koji daju dobre pa čak i odlične rezultate, kako kod primene herbicida, tako i kod korišćenja fungicida i insekticida.

Ocena: 5,00 od 1 glasova 1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5

Komentari su zatroveni.