петак, 29. јул. 2011. 00:07

steminiKao rezultat fundamentalnih istraživanja međusobnih alelopatskih odnosa između kulturnih i korovskih biljaka za primenu na kulturno gajenim biljkama realizovan je Agrostemin i ostali stemini koji nisu otrovni ni za biljke, ni za životinje, ni za ljude ni za pčele, kao ni za čovekovu okolinu i ne ostavljaju rezidualna dejstva na navedeno, jer su prirodnog porekla. Sa biološkog aspekta, stemini deluju na povećanje intenziteta fotosinteze i respiracije, na povećanje količine hlorofila a, hlorofila b, i ukupnog hloforila (a+b), kao i na povećanje količine bojenih materija u pokožici plodova, vegetativnog potencijala (prirast mladara, broj lisnih pupoljaka), generativni potencijal (broj cvetnih pupoljaka), prinos plodova, kvalitet plodova (sadržaj suve materije I ukupnih kiselina), kao i na neke druge promene koje su pozitivne. Proizvodnja hemijski i biološki kontrolisane hrane poprima svetski interes, a najčešće se susreće pod nazivom Zdrava hrana.

Prirodni bioregulatori Agrostemin i ostali stemini su intenzivno našli primenu baš u proizvodnji ovakve hrane na biljkama: ratarskim, povrtnim kulturama, voću, vinovoj lozi, i to tretiranjem semena pred setvu ili folijarno (prskanjem) mladih biljaka u fazi vegetacije. Stemini pospešuju razvoj biljaka I utiču na povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta plodova biljaka.

Ekofiziologija

Tokom 20 godina konstantnog iscrpnog ispitivanja, učestvovalo je preko 300 jugoslovenskih i stranih naučnika i vrsnih stručnjaka. Ispitivanjem primene stemina na različitim biljnim sortama uočen je čitav niz efekata koji su postignuti na semenu i folijarnim tretiranjem u fazi vegetacije. Naime, kada se sortno seme ratarskih i povrtarskih kultura tretira steminima postiže se sledeće: povećanje energije klijanja, brzine nicanja, brži početni porast i duži korenčići, a povećava se i masa suve materije.

Biotestna istraživanja na biljkama Lemnaceama u uslovima kratkog i dugog dana, pokazala su pozitivan uticaj stemina na procenat cvetanja i prinos suve materije kod biljaka kratkog i dugog dana i dnevno neutralnih biljaka.Na osnovu ovoga, dolazi se do zaključka da stemini imaju bioregulativni učinak i na fotoperiodički neutralne biljke kao što su neke vrste pšenice i kukuruza, suncokret i sl., a i kod biljaka kratkog dana, a to su proso, soja, pirinač i neke sorte kukuruza.

Uputstvo za primenu stemina

Stemini se koriste:

• u doradi semena

• industrijski ili kod individualnih proizvođača

• folijarno

• prskanjem biljaka u vegetaciji.

Tretiranje semena

U vlažnoj industrijskoj doradi semena, koncentrat odgovarajućeg stemina potrebno je nanositi istovremeno sa adekvatnim fungicidom, s obzirom da su stemini kompaitibilni sa svim fungicidima. Tretiranje semena pšenice u indus trijskoj doradi vrši se sa 10 gr Agrostemin koncentrata na 100 kg semena. U slučaju da sortno seme nije industrijski dorađeno i sa odgovarajućim steminom, proizvođačima se preporučuje zaprašivanje takvog semena neposredno pred setvu zajedno sa zaprašivanjem sa nekim od zaštitnih sredstava, i to:

• 140 – 170 gr Agrostemina na 100 kg semena žitarica,

• 300 gr/ha Olestemina za seme suncokreta i soje, Zeastemina za seme kukuruza, Melostemina za bostan I dr.

• za seme šećerne repe, sa dozom od 100 gr po setvenoj jedinici Beta stemin koncentrata za seme.

Folijarno tretiranje u vegetaciji

Preporučljivo je da se folijarno tretiranje gajenih biljaka sa steminima u vegetaciji primenjuje zajedno sa herbicidima, odnosno insekticidima i fungicidima. Tako se znatno ublažava depresivno delovanje herbicida na nastavak vegetacije I praktično omogućuje ranije sazrevanje plodova.

Način pripreme rastvora

Dodati potrebnu količinu odgovarajućeg stemina u sud sa 5-6 litara vode i živahno mešati 5-10 minuta. Rastvor adekvatnog stemina dodati u količinu vode koja je potrebna za prskanje površine koja se želi tretirati, ili već u pripremljeni rastvor hemijskih, odnosno bioloških sredstava za zaštitu bilja, pa još jednom dobro izmešati, a posle toga prskati.

 

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.