субота, 17. септембар. 2011. 18:09

iglo kuciceZa postizanje dobre i ekonomski isplative proizvodnje u stočarstvu a pre svega u govedarstvu moramo imati dobar priplodni podmladak. Često se odgoju teladi mlečnih rasa ne poklanja dovoljna pažnja zato što ta telad ništa ne proizvode i zato što je za njihov odgoj potrebno uložiti vreme i novac bez ikakvog direktnog vraćanja uloženih sredstava. No, ljudi polako počinju da shvataju da dobar uzgoj teladi znači snažne junice koje rano ulaze u priplod (sa prosečno 14-15 meseci života, što znači manje troškove, raniji početak proizvodnje mleka i duži proizvodni vek grla), a imaju i manje problema sa telenjem. Znači, novorođeno tele zaslužuje najmanje toliko pažnje koliko i visokoproduktivna krava.

Jedno od glavnih pitanja sa kojima se farmeri susreću kod odgoja teladi je kako, i u kojim uslovima odgajati telad? Kad se radi o muškoj teladi mlečnih rasa ona se najčešće prodaju 1-2 nedelje nakon rođenja ali je i za to vreme potrebno obezbediti odgovarajuće uslove. Ženska telad mlečnih kao i telad oba pola kombinovanih i tovnih rasa provodi mnogo duže vremena na farmi na kojoj su oteljena i od nje zavisi buduće stado za priplod ili finansijska sredstva koja ćemo da ostvarimo preko kvalitetne teladi. U tom slučaju nam je potrebno rešenje njihovog smeštaja. Idealno rešenje a od skoro i na našem tržištu su iglo kućice za telad.

Ovo je stara tehnologija u zapadnim zemljama i početak njene primene bio je uporedo sa primenom otvorenih staja kod odgajivanja mlečnih krava. Počela je da se koristi ’70 tih godina u SAD i ubrzo se uvidelo da je u mnogome poboljšano rešenje za odgoj teladi i do ’90-tih se proširila na ogroman deo evropskih farmi. Usled otvorene štale, sa mrežom kao zaštitom od vetra i kravama koje su slobodne, moralo se naći rešenje za smeštaj i odgoj teladi, koje bi pratilo ovu proizvodnju. Problemi koji su rešeni ovim vidom držanja teladi su dobra provetrenost i sprečavanje sindroma ,,malaksale teladi“, koji se javlja usled zasićenja vazduha amonijakom i ugljen dioksidom. Usled kontuiniranog teljenja u toku godine javlja se konstantno prisustvo bakterija i nakupljanje uzročnika bolesti u objektu gde se drže telad. Ovo su bili glavni problemi u odgajivanju teladi u zatvorenim objektima ali su odgajivači u zapadnim zemljama prešli na igloe i iz ekonomskih razloga. Kao glavni se mogu navesti smanjen obim rada oko teladi, olakšano hranjenje, čišćenje, smanjenje potrebnog prostora po teletu. U obzir je uzeta i psihologija i ponašanje teladi kao i briga o njihovoj dobrobiti.

Ispitivanje na klimatske uslove

Kada su iglo kućice puštene u promet vršena su razna ispitivanja radi dokazivanja njihove upotrebljivost i uslova u kojima bi mogli da se koriste. Ispitivanje na klimatske uslove vršili su strani proizvođači igloa za telad i ono je pokazalo da se u njima mogu gajiti telad od Skandinavije, sa hladnom klimom, preko srednje-evropskih zemalja do Turske sa toplom klimom. Ovo je omogućeno sistemom ventilacije u unutrašnjisti igloa. Inače na vrhu konstrukcije postoji otvor kroz koji izlazi topao vazduh a ulazi hladan koji se provodi kroz zidove i greje se pre ulaska u prostoriju gde su telad ili tele. Ovaj sistem omogućava takođe termo izolaciju objekta i teladima nije zimi hladno a u toku leta nije prevruće.

Dizajn materijala je takav da odbija UV zrake a obično je iglo sivkasto bele ili zelene boje. Ovi objekti su takođe izdržali i nalete vetra, odnosno dokazali se u vetrovitim uslovima.

Ispitivanje ekonomičnosti

Ispitivanja ekonomičnosti dala su takođe veoma dobre rezultate. Smrtnost koja je bila na nekim farmama čak 15% smanjila se drastično upotrebom igloa. Ovo je uslovljeno smeštajem teladi u dobrim uslovima. Omogućeno im je da budu u čistim, suvim, dobro provetrenim objektima a što je najvažnije bez promaje i vlažnosti koja pogubno deluje.

Nameštanje ovih objekata je takođe doprinelo boljoj ekonomičnosti, jer mogu da se postave bez ikakve prateće opreme čak i na nekoj livadi, bez potrebe za ikakvim građevinskim ulaganjem. Smanjenje manipulacija u vidu čišćenja u toku držanja teladi u njima je isto tako važan momenat. Uobičajen je postupak dodavanja prostirke a čišćenje se vrši po podizanju objekata. Tako da kada se saberu svi činioci dolazi se do krajnjeg računa kojim se višestruko štedi a dobija mnogo.

Postavljanje

Kao što je već pomenuto postavljanje individualnih igloa je vrlo lako i težina im je od 40 do 120 kg a postoji mogućnost sastavljanja iz više tabli i ručnog prenošenja. Kod postavljnja igloa, pazi se na prostor između njih i vodi se računa da on bude minimum 50 cm da bi se onemogućio kontakt između teladi i prenos bolesti sa teleta na tele. Grupni igloi koji su za 20-ak teladi, se podižu traktorskim utovarivačima ili priključcima koji se koriste za utovarivanje rol ili velikih bala, a montaža je vrlo brza jer se sastoje iz tri dela. Dodatak iglou je ograda koja u zavisnosti od modela može da bude od platna građevinske mreže ili od nekog drugog materijala. Obično je visine do 1m a prostor koji tele ima ispred igloa je nekih 1,2 m x 2,2 m površine. Platno mreže može da se jednim krajem prikači na jednu stranu igloa a drugim na drugu i tim postupkom je olakšana manipulacija sa delovima igloa koji zahtevaju veliki prostor kada nisu u funkciji. Grupni igloi služe za telad posle 4, 6 ili 8 nedelja i omogućavaju dobar smeštaj starije teladi koja već pokazuje interesovanje za društvom a sposobna je da se igra. Kod ovih nastambi je interesantno jedno od rešenja ispusta koji može biti pod krovom

i konstrukcijom koja je na točkovima. Ova konstrukcija omogućava pomeranje pri čišćenju, koje je mehanizovano.

Ograda kod ovih ispusta je obično od 3-4 poprečne šipke koje se lako nameštaju i skidaju. Ove šipke su najčešće crnocinkovane a mogu biti i od drugih materijala. Izgled celog objekta ima oblik konstrukcije za halu sa krovom koji može da bude od raznih materijala a strane objekta nemaju nikakve zidove niti bila šta drugo. Dobra strana ove konstrukcije je lako nameštanje, premeštanje i šipke istih dužina. Amerikanci za velike farme imaju obično betonirane platoe na kojima su naređani igloi za telad u redove. U drugoj varijanti postavljaju kućice na livadu i kada prebace telad iz igloa, podižu kućice i ogradu i tu površinu oru, zajedno sa stajnjakom.

Nova tura teladi ide na drugu površinu i time se smanjuje nakupljanje uzročnika bolesti od starije teladi. To je slično varijanti koju su stočari na planinama koristili pri torenj  ovaca, kada su posle dve tri noći zatvaranja stada na jednom mestu pomerali drveni tor i tako đubrili zemlju. Evropske varijante su drugačije i postavljnje igloa može biti uz neku zgradu, zid ili živu ogradu kao što to rade Englezi i Irci.

Oblici igloa ili telarnika

Postoji više oblika igloa a osnovna su tri:

• igloi za pojedinačno držanje teladi,

• igloi za držanje više teladi,

• boksevi za držanje teladi u zatvorenim prostorijama u tipu igloa.

Iglo kućice za pojedinačno držanje

Postoje u nekoliko varijanti i veličina. Specifi čnost im je to što su namenjeni pojedinačnom držanju teladi posle rođenja. Tele se rađa bez sopstvenog imunog sistema i što se pre skloni od odraslih grla manje će biti u kontaktu sa uzročnicima bolesti. Posle porođaja i sušenja tele se prebacuje u iglo koji može biti mini varijanta i služi za uzgoj teladi do 6 nedelja, iglo kuce za teladali se smatra da su nepraktični za simentalca jer se simentalska telad gaji pre prodaje bar 2 meseca ako ne i 3. Takođe postoje i maxi varijante koje služe za odgoj teladi do 8 nedelja a mogu se koristiti i do 6 meseci života. Bez obzira na vremenske uslove okoline, teletu je suvo i toplo u unutrašnjosti igloa, i ima dovoljno prostora. Odgajivaču je olakšan pristup svakom grlu, može da ga pogleda, isprati i za sve druge vrste intervencija. Ishrana se obično vrši kačenjem kofe sa gumenom sisom na ogradu sa prednje strane ograde a tu je isto zakačena kofa koja je sa koncentratom za telad i kofa ili posuda sa vodom. Vodu je obavezno obezbediti od prvog dana. Ove dve kofe mogu da imaju rešenje zaštite od vremenskih uslova time što imaju poklopac od plastike preko njih koji je tipa kutije ali omogućava pristup teladi sa strane do hrane i vode. Seno se stavlja obično u iglo sa suprotne strane od ulaza, rešenje je u vidu poklopca koji se otvara a ispod njega su mala jasla koja su u vidu merdevina koje su zakačene na zid. Sa zadnje strane postoje od dva do pet otvora koja imaju plastična vrata širine 15 cm x 15 cm i služe za poboljšavanje ventilacije u toplim danima. Sa zadnje strane se obično vrši i ubacivanje prostirke u iglo. Jedno od rešenja napajanj  i doturanja hrane je sa ove zadnje strane igloa jer je hrana tako na suvom i nedostupna je pticama.

Oblici igloa koji mogu da se jave na tržištu su oni koji su slični presečenoj lopti, modeli slični kućici za pse a mogu biti i oblika uspravljenog bureta.

Maxi iglo kućice za telad

Dimenzije mini igloa koji su namenjeni za kraće držanje teladi su 152cm x118 cm x118cm a težina je oko 23 kg. Ovaj model je za telad sitnijih rasa, a zove se još i koliba za telad. Ispust koji je standardan uz ovaj model je šiine 122 cm a dužine 320 cm i kačenje kofa sa hranom, vodom i koncentratom je na prednju stranu ograde.

Drugi tip pojedinačnih igloa za telad – maxi iglo – je većih dimenzija i poboljšan je u vidu bolje ventilacije, dimenzija je 220 cm x 122 cm x 136 cm a težine oko 40 kg. Povećanom težinom kod ovog modela obezbeđuje se veća stabilnost i bolji komfor teladi. Razlika u vezi sa predhodnim je što je ovaj namenjen većoj teladi, do 8 nedelje starosti, ali može da služi do 6 meseci života kako je već pomenuto. Sa aspekta naših proizvođača, koji nemaju dovoljno prostora u stajama ili su im nove staje skupe, ovo je vrlo povoljno rešenje jer iglo mogu da šetaju gde god im je zgodno, što je njegova glavna prednost. Tele obično vrši nuždu kada se hrani. Kada jede napolju onda napolju u ispustu vrši nuždu i kućica mu je uvek čista. Ovo je dokazano na mnogim evropskim farmama gde oni samo dodaju prostirku u iglo a ne čiste unutra sve dok tele ne pređe u drugi objekat. Inače ovi igloi imaju i drveni prag koji im omogućava bolju stabilnost i preko njega mogu da se podignu sa zemlje kada se radi čišćenje. Kada se koristi slama kao prostirka ona obično nalegne na ovaj prag i što je tele starije kućica je bolje učvršćena za podlogu, te i sa te strane omogućava duže držanje teladi u njima.

Treći tip pojedinačnih igloa, koji se naziva i Deluxe, je dimenzija istih kao predhodni sa mogućnošću postavljanja kanti za koncentrat i vodu unutar kućice. Unutra je predviđeno da se gurne gumena sisa sa kante koja se kači spolja. Njegova prednost je što nije potrebna natkrivena hranilica napolju ali tele vrši nuždu dok sisa i u slučaju hranjenja unutar kućice, ono vrlo brzo zaprlja unutrašnjost, te čišćenja moraju da budu češća.

Iglo kućice za grupno držanje teladi

Ove nastambe za telad su u pravom smislu reči igloi jer su takvog oblika presečene lopte. Služe za držanje grupa teladi od min 5 a maksimum 20 teladi posle 4., 6. ili 8. nedelje starosti. Prečnika su kupole 4,5 m, visine 2,25 m a korisnog prostora ima 15 m2. Ovaj objekat je sačinjen od tri segmenta i lako se montira. U Evropi ga u slučaju potrebe za čišćenje pomeraju prednjim utovarivačima na traktoru. Inače može i ručno da se pomeri jer se vrlo lako montira i demontira ali je onda utošak vremena veći. Izuzetno je lak za održavanje i zahvaljujući materijalu od koga je izgrađen ne prlja se lako, lepo se čisti i dezinfikuje. Otporan je na sunce, ne puca, a odbija UV zrake. Dobra strana je što je materijal otporan i na mraz, ne lomi se kada je mraz i nije krt a usled mehaničkih oštećenja može da se zakrpi.

Boksevi za individualno držanje teladi u zatvorenim prostorijama

Ovaj tip bokseva predviđen je za stare zatvorene objekte i držanje krava na vezu. Ti boksevi su montažni iz nekoliko delova. Prave se od istog materijala kao i igloi, imaju četiri strane sa vratancima koja imaju otvore za kofe za vodu i koncentrat. Postoji i posebni otvor za gumenu sisu ako se radi ishrana kantom sa sisom. Prednost kod njih je lako montiranje i montažni sistem pakovanja jednog do drugog boksa uz maksimalno iskorišćavanje prostora. Mana je što je telad u zatvorenom prostoru i tu se javljaju veća vlažnost, povećana koncentracija štetnih gasova, smanjen protok vazduha ili u suprotnom promaja a uglavnom se javlja i manjak sunčeve svetlosti. Dimenzije bokseva su 1,8m x 2,14 m sa visinom stranica od 1,2 m. Ovo je slično boksevima koji su se na individualnim gazdinstvima koristili za malu telad ali usled malog prostora po teletu kao i gore navedenih mana, smatra se da je prevaziđen sistem držanja.

Specifičnosti držanja teladi u igloima

Ishrana teladi je bazirana na mleku ili zamenama za mleko u prvom periodu a kofe kojima se ova ishrana radi su obično okačene na ogradu spolja. Kofe za vodu i koncentrat treba da budu zaštićene od sunca i kiše. Neki odgajivači koriste bočice sa sisom za mleko pa tako i one mogu da se zakače na ogradu. Kvalitetno seno je potrebno staviti teladima na raspolaganje i ono se stavlja u natkrivena jasla. Kod grupnog držanja teladi sa ispustom pokrivenim nadstrešnicom, kako je prethodno već napisano, rade se jasla kao za krave pri slobodnom držanju, sa mogućnošću uklještenja, odnosno jasle tipa češljeva koje mogu da se zaključaju, da telad ne krade mleko jedna od drugih. Za kofe postoje žičani držači koji imaju korpu oko gumene sise koja ne dozvoljava susednom teletu da otme onom koje sisa. Držači koji su za kofe mogu da se podignu na gore kada se dotura seno, tako da je iskoristivost prostora maksimalna.

Ograda koja prati igloe obično je od crnocinkovanih cevi, kako se radi kod nas, ili od građevinske žičane mreže koja treba da bude do 1 m visine, iz jednog platna koje se kači sa obe strane igloa i formira ispust. U prodaji kod nas javljaju se kućice a savet proizvođača je da kod njih kupe kućicu a mrežu sami da kupuju jer je ona kabasta i duplo poskupljuje proizvod. Jedna od novih varijanti držanja teladi u igloima je da ona budu vezana oko vrata i da imaju oko 2 m veze. Problem kod ove varijante bi bio za šta vezati tele? Za kućicu ne bi bilo moguće jer bi je tele odvuklo. Ovo bi se moglo rešiti nekim kočićem koji bi bio pobijen u zemlju ili alkom u betonu ako su telad na takvoj podlozi.

Uređaj za regulaciju strujanja vazduha je jedan od dodataka koji se još javlja u prodaji i montira se na krov kućice a poboljšava cirkulaciju vazduha u iglou a onemogućava pregrevanje unutrašnjosti u letnjim mesecima. Poželjan je dodatak ali nije obavezan.

Višenamenska upotreba

Na malim gazdinstvima i usled neravnomernog telenja u toku godine igloi se mogu iskoristiti za smeštaj drugih vrsta stoke. Igloi za grupno držanje mogu poslužiti i za smeštaj ovaca ili koza kada su na pašnjaku ili na domaćinstvima a pogotovo su dobri ako se ovce drže pod nadstrešnicom a potrebno je obezbediti uslove za podmladak. U slučaju planiranja broja igloa na broj krava uzima se u obzir dužina smeštaja teladi u igloima i prosek broja telenja po jednom mesecu.

Materijal od koga su izgrađeni igloi je specijalna vrsta plastike koja ima više svojstava koji je čine pogodnom i jedinstvenom za igloe. Glavne osobine su:

– glatkost – plastika je u unutrašnjosti igloa glatka, bez ivica, neprijemčiva za lepljenje nečistoće, i dugo po postavljanju ostaje čista,

– otpornost na sredstva za dezinfekciju i sredstva za čišćenje- ni izuzetno jaka dezinfekciona sredstva ne oštećuju igloe a oni se lako i brzo čiste zbog glatkih zidova,

– UV zraci se odbijaju od igloa i bela boja štiti telad u kućicama od pregrevanja,

– plastika je dobrog kvaliteta i usled dejstva sunčevih zraka ne puca i ne ljuska se, a kod hladnog vremena nije krta i ne lomi se na mrazu,

– usled mehaničkih oštećenja lako je ove kućice zakrpiti

– trajnost ovih igloa je do 25 godina, koliko su u SAD u upotrebi, a veruje se da mogu da traju i duže.igloi za telad

Distribucija i prodaja

U našoj zemlji igloi su se najpre pojavili u ponudi velikih distributera muzilica. Zbog njihove generalne nezainteresovanosti za telad i raznih tehničkih detalja (nisu imali proizvodne linije za igloe pa je cena igloa iz uvoza bila od 500 do 1000 evra po komadu) nisu bili prihvaćeni na našem tržištu, uprkos brojnim prednostima i kvalitetima. Danas je situacija drugačija i imamo domaćeg proizvođača, firmu S.R. Narval iz Sopota sa pristupačnim, nekoliko puta nižim cenama za tri tipa igloa:

– mini, za telad do 6 nedelja, čija maloprodajna cena iznosi 150 evra,

– maxi, koji odgovara našim uslovima a ima mogućnost držanja grla od rođenja do 6 meseci, (može ponekad da služi i za dva grla) sa cenom od 220 evra,

– veliki igloi za držanje grupa teladi sa 4,5 m prečnika i cenom od 1800 evra.

dipl.ing. Nemanja Petrović

Ocena: 4,00 od 1 glasova 1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5

Komentari su zatroveni.