Aktuelnosti

Najnoviji clanci iz svih kategorija

Uljana repica – zaštitite je od...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

Uljana repica među uljanim kulturama zauzima peto mesto, ali je u oko 30 zemalja sveta najvažnija kultura. Uzgajaju se ozime i jare sorte. Uzgaja se radi zrna koje sadrži 48% ulja i 18-25% belančevina. Ulje spada u grupu polusušnih ulja, a upotrebljava se... Detaljnije

uljana-repica

Sciarida – što pre...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

sciardia

Na uvezenim saksijama božićne zvezde (Euphorbia pulcherrima) iz Holandije biljke su pokazivale simptome... Detaljnije

Nematode – prouzrokovači...

07.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

nematode

Uglavne prouzrokovače šteta ratarskih kultura ubrajaju se prouzrokovač i bolesti, štetočine i... Detaljnije

MEHANIZACIJA

Biljna proizvodnja

Rasprskivači – koje izabrati

rasprskivaci

Svakog proleća se iznova postavlja pitanje da li treba menjati rasprskivače (dizne, mlaznice) na prskalicama, bez obzira da li su već pohabani, ili da bi se zamenili novoproizvedenim, koji su jednostavno bolji. Sve rigorozniji ekološki propisi... Detaljnije

Biljna proizvodnja

Rasprskivači pesticida –...

Povećanje poljoprivredne proizvodnje u velikoj meri zavisi od načina primene pesticida, a on ni približno ne zadovoljava, posebno na privatnom... Detaljnije

Predstavljena mašina za...

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu nedavno je prezentovana nova mašina za mehanizovanu berbu višnje i šljive, čiji je nosilac razvoja... Detaljnije

ZEMLJORADNJA

Uljana repica – zaštitite je od...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

uljana-repica

Uljana repica među uljanim kulturama zauzima peto mesto, ali je... Detaljnije

STOCARSTVO

Selekcija i reprodukcija matica

05.12.2011 02:12 | Pčelarstvo

selekcija i reprodukcija matica

Tehničko tehnološka revolucija, enormna upotreba hemijskih sredstava i preterana genetička... Detaljnije

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Vrste vina – upoznajte ih

05.12.2011 02:12 | Industrija pića

vrste vina

Danas u svetu postoji više od 10.000 vrsta i podvrsta... Detaljnije

OSTALO

Zaštita bilja

Sciarida – što pre pristupite suzbijanju

sciardia

Na uvezenim saksijama božićne zvezde (Euphorbia pulcherrima) iz Holandije biljke su pokazivale simptome slabog porasta i venjenja. Pri pregledu korena nađene su larve mušica gljiva (Bradysia spp.Sciaridae) koje su se hranile korenom i prizemnim delom stabla.... Detaljnije

Zaštita bilja

Nematode – prouzrokovači šteta i oboljenja

nematode

Uglavne prouzrokovače šteta ratarskih kultura ubrajaju se prouzrokovač i bolesti, štetočine i korovi. U svetu danas ima oko 5,5 milijardi ljudi. U 2025-oj godini biće 8,5 milijardi ljudi na zemljinoj kugli. Za ishranu ove populacije biće... Detaljnije                            

      

Zaštita bilja

Bolesti kukuruza – kad se koren razboli

bolesti kukuruza

Uperiodu od setve do formiranja konačnog sklopa biljaka kukuruza najveći problem potiče od bolesti, štetočina ponika, zemljišnih štetočina, korova, nematoda i herbicida. Najveća opasnost je kada su svi članovi skupa prisutni istovremeno. Plesnivosti semena i truležnice... Detaljnije