уторак, 2. август. 2011. 13:08

siliranje traveProizvodnja mleka u dovoljno velikim količinama zahteva pozamašne količine novca. Kravama se mora priušti samo najbolja hrana kako biste vi ubirali onoliko plodova koliko ste i zamislili. Proizvodnja mleka može biti mnogo jeftinija nego do sada. Kako? Zahvaljujući siliranju trave. Na taj način, ne samo da ćete uštedeti novac, već će proizvodnja mleka biti i znatno veća.

Za ishranu krava svežom zelenom masom (košenjem, napasivanjem) ili za spremanje senaže i sena može se koristiti italijanski ljulj ili mnogocvetni ljulj (Lolium multiflorum Lam) kao jednogodišnja ili najviše dvogodišnja kultura. Diploidne i poliploidne sorte jednogodišnje forme danas su proširene, a nalaze se pod imenom vestervoldski ljulj (Lolium multiflorum Lam. spp. Westerwoldicum) koji je vrlo brzog ritma rasta i dobre regeneracije, a daje odličnu krmu i visoke prinose zelene mase. Ostale travnate kulture, kao i italijanski ljulj, daju najbolje rezultate u kombinaciji sa detelinama u smesama.

Priprema zemljišta

• Oranje 30 do 35 cm;

• tanjiranje i fina obrada;

• setva (sejačicom unakrsno) može se obavljati žitnom sejačicom.

Smesa semena leguminoza i mačjeg repka (Phleum pratense) seje se u jednom pravcu, a smesa os tali h trava u drugom. Ove dve smese semena seju se odvojeno. Dubina setve od 1,5 do 2,5 cm. Optimalni rokovi setve DTS su od sredine avgusta do početka septembra, manje je povoljna setva u aprilu s obzirom da se tada razvija mnogo korova

• valjanje;

• đubrenje u toku vegetacije;

• rano u proleće (februar) pri kretanju vegetacije 700 kg NPK 7:20:30 po hektaru. Nakon svakog košenja travnjaka đubri se sa 150 kgKAN-a po hektaru.

Spremanje senaže u plastične bale

Senaža se sprema tako da se pokošena trava ili detelinsko-travna masa provene na 40 50% suve materije, pa se zelena masa pokupi u bale i uvije plastičnom folijom. Svaka bala obmotana u plastičnu foliju je, u stvari, zaseban silos u kojem se odvijaju silažni procesi. Ti procesi se završavaju nakon četiri nedelje. Posle toga senaža se može koristiti u ishrani preživara. Kvalitetna senaža se može dobiti ako su ispunjeni sledeći uslovi:

• košenje trave u izdancima a dateline u početku cvetanja;

• košenje po sunčanom vremenu i izbegavanje tmurnog i vlažnog vremena;

• paziti na pravilnu provenulost zelene mase na 40-50% suve materije (najprikladnije je određivanje vlage uz pomoć elektronskog merača vlage);

• od košenja do spremanja u plastične bale treba da prođe što manje vremena (24 do 26 sati);

• bale treba da budu dobro zbijene, jednakog oblika i veličine;

• napravljene bale je potrebno odmah na travnjaku obmotati plastičnom folijom (u roku od 2 sata);

• primenjujte minimum šest slojeva folije na svakom delu bale, koristeći 50 postotno preklapanje, a nakon završetka uvijanja učvrstite kraj folije;

• sredstva za pospešivanje siliranja (aditivi) nisu potrebni ako je suve materije više od 40%, a ako je suve materije manje od 35% poželjan je dodatak aditiva;

• za vreme kiše nemojte uvijati bale;

• bale treba složiti na mesto skladištenja, i u tu svrhu koristiti utovarne vile na traktoru;

• rol bale moraju biti postavljene uspravno na svojoj ravnoj površini;

• veličina bale treba da bude od 550 do 650 kg, u zavisnosti od veličine bale i sadžaja suve materije.

silaža

Hemijska analiza travne silaže iz plastične bale – engleski ljulj

suvamaterija (ST) 46%

pH 4,6

sirovi protein (SP) 14,6%

amonijski azot 12,3%

masla~na kiselina 0,02%

deterd`ent-neutral. vlakna 57,1%

pepeo 6,8%

svarljivost 67%

metabol. energija (ME) 10,8 MJ/kg ST

probavljivi sir. proteini 106 g/kg ST

U ishrani krava senaža je osnovno voluminozno krmivo i daje se u dnevnom obroku 30-35 kg, ako se daje i kukuruzna silaža, tada se daje 20 kg senaže i 10-15 kg kukuruzne silaže.

ENGLESKI LJULJ (Lolium perenne)

Najkvalitetnija niska trava, visina trave 30-70 cm. Srednje dugotrajna trava traje 3-4 godine. Najrasprostranjenija trava na svetu, na travnjacima i pašnjacima. Može se sejati u smešama. U proleće kreće vrlo rano, u martu. Raste do u kasnu jesen, do novembra. Za prvu košnju poraste već oko 15. aprila. Ne sme oklasati. Nakon košenja ima vrlo brzi porast. Kosimo ga svake 4 nedelje – svakih 30 do 35 dana. Ako jednom oklasa dalji porast je usporen. Zahteva plodno zemljište i jaku gnojidbu. Cvat je klas, stabljike su pri dnu crvenkaste boje. Podnosi vlažnija do mokra tla. Ja ko dobro podnosi pašu i gaženje. Seje se 40 do 50 kg po hektaru.

 

 

Ocena: 5,00 od 1 glasova 1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5

Komentari su zatroveni.