среда, 3. август. 2011. 17:08

navodnjavanje biljakaKada je u pitanju navodnjavanje biljaka na novom pristupu i rešavanju problema suše intenzivno rade stručnjaci za fiziologiju Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Prva ispitivanja su obavljena na krompiru, na oglednom dobru kompanije Salat centar u Surčinu.

Osnovna delatnost firme Salat centar je proizvodnja salata raznih vrsta, kao i drugog povrća, na više lokacija u Srbiji, od kojih je glavna u Surčinu. Na oko 20 ha otvorenog polja i 1.5 ha plastenika, od aprila do decembra, u Surčinu se uzgaja salata i drugo povrće. Osim proizvodnih površina ova firma raspolaže sa površinama na kojima se testiraju nove metode i agrotehničke mere u proizvodnji povrća. Jedna od veoma važnih agrotehničkih mera u povrtarskoj proizvodnji je svakako i navodnjavanje biljaka .

Stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta na oglednom polju u Salat centru u Surčinu su postavili opremu za navodnjavanje novim metodama deficita navodnjavanja firme NETAFIM iz Izraela, a za potrebe realizacije EU projekata SAFIR i CROPWAT (SAFIR – Safe and High Quality Food Production using Low Quality Waters and Improved Irrigation Systems and Management. Ova oprema će od sledeće godine biti na raspolaganju studentima Poljoprivrednog fakulteta na oglednom fakultetskom dobru Radmilovac.

Parcijarno isušivanje korena iredukovano navodnjavanje

Novipristup u rešavanju problema suše sastoji se u dve različite metode redukovanog navodnjavanja krompira:

– parcijarno isušivanje korena (Partial root drying – PRD)

– redukovano navodnjavanje (Defi cit irrigation – DI)

Parcijalno isušivanje korena (PRD) predstavlja navodnjavanje samo polovine korenovog sistema, dok se drugi deonavodnjavanje krompira isušuje do unapred planiranog nivoa, a potom se vrši inverzija, pa se isušeni deo navodnjava, a prethodno navodnjavanje biljaka isušuje. Promena strana navodnjavanja se obično vrši svakih 5 do 10 dana. U svakom redu, pod površinom su razvučena po dva laterala. Rastojanja između emitera su 60 cm, ali su naizmenično postavljeni, tako da emiteri jednog laterala zalivaju jednu stranu korena (levu), a drugog drugu (desnu).

Redukovano navodnjavanje (DI) podrazumeva navodnjavanje celog korenovog sistema sa manjom količinom vode u odnosu na potencijalnu evapotranspiraciju date kulture. Podpovršinski laterali su raspoređeni u svim redovima krompira. Emiteri su na međusobnom rastojanju od 30 cm, a locirani su tačno između dve biljke. Preporuka je da se redukovano navodnjavanje biljaka počne od momenta formiranja krtola pa do tri nedelje pred vađenje.

Ove metode navodnjavanja se primenjuju i testiraju sa standardnim navodnjavanjem punom normom. Rezultati pokazuju da se sa primenom novog načina navodnjavanja postižu veći prinosi, bolji kvalitet i krupnije krtole krompira.

Ocena: 2,00 od 1 glasova 1 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 5

Komentari su zatroveni.