субота, 3. децембар. 2011. 18:12

bela rdja hrizantemaUokolini Beograda (Kotež, Zaklopača itd.) u poljskim uslovima i u plastenicima na nekoliko parcela krajem avgusta u septembru i oktobru 2006. godine došlo je do epidemije bele rđe hrizanteme (Puccinia horiana Hennings). Slično, na područ- ju Subotice javila se takođe P. horiana ali u plastenicima. Ova bolest je kod nas već registrovana na području Zagreba i Beograda.

Bela rđa hrizantema je karantinski patogen i nalazi se na A2 listi mnogih zemalja (OEPP/EPPO(1982), a i kod nas. Imajući u vidu da proizvođači hrizanteme nemaju iskustava sa ovom bolesti kao i da ju je teško suzbiti, bilo je od posebnog interesa je da se iznesu dosadašnja poznavanja i pristup suzbijanja P. horiana u svetu.

Simptomi

Infekcija je lako uočljiva na licu lista pojavom bledo zelenih do žućkastih pega koje su u prečniku oko 2-4 mm. Na naličju se formiraju voštane pustule (teleutosorusi) beličasto do ružičaste boje. Beličastu boju teleutosorusi dobijaju sazrevanjem.

Biologija

Micelija je hipofilna, retko epifilna, kompaktna, roza boje do bele, 2-4 mm u prečniku. Teleutospore su dvoćelijske sa drškama 45 μm duge, dugačke sa tankim zidovima.Poklijanju proizvode jednoćelijske basidiospore koje su prozirne, malo krive široko elipsoidne do vretenaste. Za klijanje teleutospora i basidiospora potrebna je visoka vlažnost i vodeni film. Teleutospore su sposobne da klijaju odmah po sazrevanju. Klijanje i izbacivanje bazidiospora je između 4 i 23° C, a optimalna temperatura je 17° C kada izbacivanje bazidiospora počinje u roku od 3 sata. Favorizovana je istim vremenskim uslovima kao i obična rđa tj. sa hladnim i vlažnim vremenom dok direktna sunčana svetlost ubija vazdušne bazidiospore. Bazidiospore mogu klijati na temperaturama od 17-24°C i mogu ući u tkivo lista sa obe strane za svega 2 sata. Za ostvarivanje nove infekcije potrebno je svega 5 sati. Period inkubacije je 7-10 dana ali kratki periodi visokih temperatura (preko 30°C) mogu da produže period do 8 nedelja. Teleutosorusi (pustule) nastaju 15-20 dana posle ostvarene infekcije.

P.horiana se preko basidiospora širi vetrom i to na udaljenost 700 m i dalje ali bazidiospore su veoma osetljive na sušenje i na relativnu vlažnost manju od 90%. Širenje na duže distance se može desiti samo za vreme vlažnog vremana. Nije poznato da je gljiva sposobna da preživi u poljskim uslovima. Prema tome, trapljenjem rasadnog materijala nema opasnosti da se bolest prenese na narednu vegetaciju hrizantema. U ogledima, teleutospore u sorusima na odvojenom lišću preživljavaju oko 8 nedelja i na relativnoj vlažnosti od 50%, ali preživljava samo 3 nedelje u kompostu. Stoga, verovatno da inficirani ostaci listova nisu značajni za širenje bolesti. Neke sorte su izuzetno osetljive ali i to zavisi od patotipa gljive. Sorusi se razvijaju ponekad na stablu. Na cvetovima infekcije P. horiana izazivaju fleke sa povremenim pustulama

Domaćini i širenje P. horiana

Bela rđa hrizantema je mikrociklična vrsta koja može da se razvija samo na hrizantemama. U 2006. godini bolest se javila na hibridima: Beepi, Tompirs, Anastasia, Boris Beker, Palisad, Smitovka, Feeling White, Fiđi, Diccovery, Voyager i Viking. Hibridi Elene, Pamela i Snowdone su ostale bez simptoma bolesti iako su bile zasađene neposredno pored osetljivih sorti. horiana se nalazi u programu eradikacije (uništavanja) i karantinska je bolest.

Bela rđa hrizantema je uglavnom patogen hrizanteme u plastenicima ili staklarama ali javlja se i u poljskim uslovima kada su povoljni uslovi vlažnosti i temperature (april i maj na pelcerima i krajem avgusta septembra i u oktobru u polju).

Bolest se normalno prenosi sa inficiranim sečenim biljakama, uključujući sečene cvetove iz hrizantema u zatvorenom prostoru.

Suzbijanje bele rđe hrizanteme

Samo su neke sorte osetljive na P. horiana. Zbog štetnosti u Kaliforniji P. horiana se nalazi u programu eradikacije (uništavanja) i karantinska je bolest.

U Nemačkoj za suzbijanje P. horiana registrovan je Systane 6W sa 60 grama mikobutranila u polju i u zatvorenom prostoru sa primenom pri pojavi prvih simptoma prskanjem u količinama kada su biljke visine do 50 cm 1,5 kg/ha i kad su biljke visine između 50-125 cm 2 kg/ha. Broj prskanja maksimalno 4 a razmak između prskanja 10-14 dana. Ranije se preporučivao propiconazole (Bumper 25 EC) ali može biti fitotoksičan za hrizanteme pa obavezno pre korišćenja treba proveriti oseljivost sorte. Izvesne rezultate u suzbijanju P. horiana dao je i heksakonazol (AnvilSC). U reonima u kojima nije regulisano obavezno suzbijanje, Systan treba alternirati sa mankozebom (Dithan) ili hlorotalonilom (Bravo) u preventivnom programu tretiranja. Dikens 1990 je utvrdio da mu samo propiconazole dao zadovoljavajuće rezultate.

Kombinovani fungicidi su Sabithane (miklobutanil+karatan), zatim Folicur EM 50 (tebukonazol + tolifluanid) ili Falcon 460 EC (spiroksamin+tebukonazol+ triadimenol) ili Systane MZ (miklobutanil +mankozeb). Autori preporučuju prvenstveno preventivnu zaštitu hrizantema u vreme formiranja povoljnih uslova za razviće P. horiana, a to su:

a) aprila i maja meseca i

b) polovinom avgusta i kasnije

U prvom delu vegetacije ili u vreme intezivnog rasta i kada je pritisak populacije P. horiana niži preporučujemo Zato WG iz grupe strobulirina koji je fungicid i regulator rasta. Za razliku od primene u poljoprivredi u zaštiti cveća posebno ruža i hrizantema koriste se veće količine. Veće količine mu proširuju spektar delovanja na druge bolesti, a lišće dobija atraktivno zelenu boju. Trifluorostrobin ak. materija Zato WG deluje na klicinu cev bazidiospora pre ostvarivanja infekcije. Mehanizam delovanja je na jednom mestu i moguća je rezistencija pa preporučujemo da se obavezno doda neki multi site fungicid kao što je Antracol ili neki preparat na bazi Captana. Zato WG obično ne izaziva fitotoksičnost.

U drugom delu vegetacije koristi se Falcon 460 EC. S obzirom da se radi o EC formulaciji obavezno proveriti osetljivost sorata. Ovaj preparat ima sposobnost inkapsulacije mesta infekcije pa ukoliko se koristi posle početka infekcije, nekrozna mesta inkapsuliraju. Dobija se utisak o fitotoksičnosti. Preporučujemo Falcon 460 EC 3 puta u preventivnom programu i to jedanput nedeljno.  

Ako je došlo do pojave simptoma P. horiana ni jedan od preparata neće potpuno zaustaviti bolest. Preporučujemo program koji smo naveli u drugom delu vegetacije.

 

Ocena: 1,00 od 1 glasova 1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5

Komentari su zatroveni.