субота, 17. септембар. 2011. 19:09

puerperalna-pareza-govedaPuerperalna pareza je akutno stanje hipokalcemije koje nastaje 6 do 72h posle teljenja i najčešće se javlja kod visoko mlečnih krava starijih od pet godina. Rasna predispozicija postoji kod goveda rase Džerzej.

Neposredno pre teljenja u vimenu počinje sinteza mleka. Za sintezu mleka, pored drugih materija, neophodna je velika količina kalcijuma koja se apsorbuje iz krvotoka. Količina kalcijuma u krvi pada sa normalnih 1,7-2,1 mmol/l na 1-1,6 mmol/l. Kako organizam nije u stanju da brzo nadoknadi izgubljenu količinu kalcijuma, dolazi do ozbiljne hipokalcemije i ponekad vrlo burne kliničke slike.

Klinička slika

Postoje tri stadijuma (oblika) puerperalne pareze. Simptomi počinju da se javljaju 6-72 sata nakon porođaja, i što se ranije ispolje, burnija će biti klinička slika.

I stadijum (lak oblik) – Životinje postaju uznemirene i osetljive na spoljašnje nadražaje. Mogu da se jave blaga podrhtavanja na leđima, vratu i mišićima ekstremiteta. Otežano ustaju i pri hodu su nesigurne. Od ovog oblika bolesti krave mogu da se spontano oporave, ali najčešće stanje progresira i prelazi u sledeći stadijum

II stadijum (srednje teški oblik) – Životinja ne može da ustane. Glava je povijena u stranu i oslonjena na grudni koš. Apatična je i ne reaguje na spoljašnje nadražaje. Očigledna je anoreksija usled slabog apetita. Njuška jesuva, ekstremiteti hladni, a rad srca ubrzan. Dolazi do pareze mekog nepca i dijafragme, pa je disanje otežano i čujno. Izostaju defekacija i uriniranje, laktacija se naglo smanjuje.

III stadijum (teški oblik) – Životinja leži na boku, gubi svest i polako upada u komu. Rad srca je jako ubrzan. Ako se ne primeni terapija, uginjava za manje od 6 sati.

Puerperalna parezaterapija

Da bi se izbeglo trajno oštećenje mišića i nervnog sistema, potrebno je što pre uspostaviti normalnu količinu kalcijuma u krvi. Ovo se postiže intravenskom aplikacijom rastvora koji sadrže kalcijum. U lakšim oblicima bolesti, veterinar se može odlučiti i za peroralnu primenu kalcijuma, čime se smanjuje njegov kardiotoksičan efekat. Hipokalcemična goveda odmah odgovaraju na terapiju. Grčevi mišića prestaju i vraća se normalna neuromišićna funkcija organizma. Povratak funkcije puerperalna-parezaglatkih mišića se ispoljava uriniranjem i defekacijom čim krava ustane. Kod 25-30% krava stanje se ponovo javlja posle 24-48 časova, pa je potrebno da se terapija ponovi. Da bi se smanjila mogućnost remisije, preporučuje se da se nakon puerperalne pareze ne obavlja kompletna muža životinje.

Puerperalna parezaPrevencija

Još uvek nije pronađen siguran način prevencije nastanka puerperalne pareze, ali postoje metode koje značajno smanjuju ozbiljnost i mortalitet oboljenja. Među prvim idejama o prevenciji puerperalne pareze bila je ishrana malom količinom kalcijuma za vreme perioda zasušenja, kako bi se resorbovalo što više kalcijuma iz kostiju. Iako ova metoda zaista povećava mobilizaciju kalcijuma iz kostiju, ona nije toliko efektna koliko se u početku mislilo.

Kao alternativna metoda za prevenciju hipokalcemije isprobana je smanjena muža nakon teljenja, ali ovo dovodi do povećanog pritiska u vimenu, i posledično smanjenja laktacije i povećanog rizik od nastanka mastitisa. U novije vreme koristi se primena kalcijuma injekciono ili peroralno neposredno pre i posle teljenja. Još jedna efikasna metoda je korigovanje ishrane tako da sadrži što manje kalijuma, a više kalcijum, amonijum i magnezijum hlorida i kalcijum,
amonijum i magnezijum sulfata, čime se snižava pH krvi. U ove svrhe koriste se veće količine kukuruzne silaže u periodu zasušenja. Snižavanjem pH krvi povećava se resorpcija kalcijuma iz hrane i mobilizacija iz kostiju.

Davanje većih količina vitamina D 5-7 dana pre porođaja takođe pomaže u prevenciji hipokalcemije. Međutim, tu postoji problem predviđanja tačnog termina teljenja, jer produženo davanje većih količina vitamina D može da dovede do hipervitaminoze, a ako se prekine sa davanjem vitamina četiri dana pre teljenja, terapija postaje neefektivna, a krave čak i podležnije nastajanju puerperalne pareze.

Do sada se kao najbolja metoda prevencije pokazala primena sintetičkog parathormona koji reguliše mobilizaciju kalcijuma iz kostiju 60 sati – 6 dana pre teljenja.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.