понедељак, 12. септембар. 2011. 14:09

osemenjavanje kravaAnalizirajući rezultate fertiliteta (steonosti) 671 plotkinje veštački osemenjene u dve godine u Kljajićevu, posmatran je uticaj samog osemenitelja na fertilitet krava. Ovaj važan faktor dosta je zanemaren, a podatka o njemu u literaturi ima malo.

U Kljajićevu osemenjavanje krava ima dugu tradiciju. Osemenjavanje krava se vrši u stanici gde se krave dovode na osemenjavanje sa udaljenosti od dva kilometra. Osemenjavanje krava vrše veterinari i veterinarski tehničari. U pomenutom razdoblju osemenjivanje su vršili šest osemenitelja. Rezultati znatno variraju i kreću se u rasponu od 28,2 % – 69,56% povađanja, od prvog osemenjavanja, po osemenitelju.

Ovako velika razlika u povađanju od prvog osemenjavanja ne mogu se drugačije tumačiti sem neadekvatnom pažnjom i stručnošću pojedinih osemenitelja jer svi rade pod istim uslovima. Priprema izvršioca za ovaj vrlo odgovoran i težak posao do sada je bila površna i slabo organizovana, pa je pružila malo praktičnog znanja budućim osemeniteljima. Ako se tome doda i slabo teoretsko znanje nije čudo što su rezultati loši i sve je manje i krava i osemenitelja. Jalove krave se kolju, a do drugih se teško dolazi.

U dostupnoj literaturi, nema, sličnih razmatranja koja bi se odnosila na udeo osemenitelja u skupu činilaca koji utiču na fertilitet krava. Treba skrenuti pažnju na još jedan bitan momenat, a to je osemenjivanje u staji vlasnika. Sve je više staračkih domaćinstava, a mnogi vlasnici nerado vode krave na osemenjivanje, a naročito junice.

Osemenjavanje krava u staji znatno su bolje koncipirale i povođenja su 25 % od 32 osemenjene plotkinje. Ovo osemenjavanje krava obavili su dvojica osemenitelja. Osemenjavanje krava u stajama je preporučljivo a da bi se moglo uspešno realizovati veterinarskim službama bi trebalo obezbediti prevozna sredstva i opremu kao i materijalnu stimulaciju izvršiocima posla.

Ako se izneto ne bude imalo u vidu i ovakomalibroj krava će se još više smanjiti.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari (1)

 

  1. Бранко Петровић каже:

    Необично је важно да се у овом поступку сагледају све критичне тачке током извођења осемења, од мерења температуре воде до убризгавања семена. Из личног искуства сматрам да врста амбалаже доза такође утичу на успешност осемењавања. То пре свега, не врстом материјала, него начином паковања које често својим неприкладном величином и начином отварања продужавају изложеност семена неповољној температури околине што је од значаја нарочито зими, када температуре падају и у минус.