Svi članci iz kategorije Zaštita bilja

Uljana repica – zaštitite je od...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

Uljana repica među uljanim kulturama zauzima peto mesto, ali je u oko 30 zemalja sveta najvažnija kultura. Uzgajaju se ozime i jare sorte. Uzgaja se radi zrna koje sadrži 48% ulja i 18-25% belančevina. Ulje spada u grupu polusušnih ulja, a upotrebljava se u ishrani, industriji sapuna, boja, tekstila, koža, maziva i za proizvodnju biodizela. Uljane…Detaljnije

uljana-repica

Sciarida – što pre...

07.12.2011 13:12 | Zaštita bilja

sciardia

Na uvezenim saksijama božićne zvezde (Euphorbia pulcherrima) iz Holandije biljke su pokazivale simptome... Detaljnije

Nematode – prouzrokovači...

07.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

nematode

Uglavne prouzrokovače šteta ratarskih kultura ubrajaju se prouzrokovač i bolesti, štetočine i korovi.... Detaljnije

Bolesti kukuruza – kad se...

07.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

bolesti kukuruza

Uperiodu od setve do formiranja konačnog sklopa biljaka kukuruza najveći problem potiče od... Detaljnije

Integralna proizvodnja voća

07.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

jabuka

Na većini voćarskih savetovanja, uvodničari preporučuju INTEGRALNU ZAŠTITU VOĆA kao najviši stručni oblik zaštite. Šta je integralna zaštita voća? Da bi se izbegla proizvoljnost u tumačenju pojmova, OILB (Internacionalna organizacija biološke borbe) intregralnu proizvodnji voća (IPV) je definisala kao ekonomsku proizvodnju visokog kvaliteta proizvoda voća, dajući prednost ekološkim sigurnosnim metodama, minimizirajuć i neželjene efekte i koristeći…Detaljnije

Herbicidi i njhova fitotoksičnost

06.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

herbicidi

Pre uvođenja novih herbicida u praksu, prethodno se obavljaju brojna ispitivanja u okviru kojeg posebno mesto zauzimaju ispitivanja fitotoksičnosti. Pored pomenutih ispitivanja pre, kao i posle uvođenja novog herbicida u praktičnu primenu, još uvek ostaje nerešen niz pitanja iz ovog područja. Jedan od osnovnih preduslova za primenu herbicida zavisi od prirode aktivne supstance, morfoloških, fizioloških i…Detaljnije

Skladištenje voća

06.12.2011 12:12 | Zaštita bilja

cuvanje-voca

Kvalitet jabuke u toku čuvanja i pored berbe u optimalnom terminu za skladištenje zavisi od niza faktora koji se moraju imati u vidu za definisanje uslova i dužine čuvanja. Uticaj klime. Odnos temperatura i padavina utiče na sposobnost čuvanja plodova jabuke. Posmeđivanja plodova oko semene kućice i smežuravanje je češće posle perioda sa niskom temperaturom pre…Detaljnije

Emulzijom protiv štetočina voća i povrća

06.12.2011 11:12 | Zaštita bilja

uzgoj tresnje

Prirodna ulja biljnog porekla poslednjih decenija sve više se primenjuju u zaštiti bilja za suzbijanje štetnih insekata jer poseduju određene prednosti, u poređenju sa sintetskim insekticidima i akaricidima: na insekte deluju mehanički, tako da je rizik za rezistentnost vrlo nizak; broj tretiranja nije ograničen; ne ugrožavaju značajno populacije predatora i parazitoida, jer su znatno manje rezidualna;…Detaljnije

Malina – problemi u sremskim plastenicima i poljima

06.12.2011 11:12 | Zaštita bilja

stetocine maline

Prirodna staništa maline su planinski reoni sa nadmorskom visinom 300 do 1200 m ili tamo gde uspeva paprat. Malina redovno traži kiselo zemljište pH 6,0-6,5 ili klimatske uslove sa smanjenim osunčavanjem, višom relativnom vlažnošću sa manjim kolebanjima temperatura. U takvim uslovima, zbog osetljivosti na sivu trulež, malina se odmah po berbi mora predati u hladnjaču na…Detaljnije

Insekti – biološka borba protiv napasti

06.12.2011 11:12 | Zaštita bilja

insekti

Uživotu uspevaju uglavnom jednostavne stvari. Biološka borba nije jednostavna. Da bi zaživela u praksi treba dosta znati, uložiti mnogo rada, sredstava i kapitala. Šta biološka borba zahteva: Znanje. Insekti protiv insekata, grinje protiv grinja Između insekata koji se hrane biljkama ili biljnim proizvodima i “korisnih” insekata koji se hrane njima postoji lanac ishrane. Predatori su uvek…Detaljnije

Sušenje stabala šljive i pucanje njegove kore

06.11.2011 20:11 | Zaštita bilja

susenje sljiva

Na nedavno održanom stručnom skupu “Inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu”, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, saopšteno je da se u voćarskoj proizvodnji šljiva kod nas nalazi na prvom, a u svetu na devetom mestu. Po ukupnoj proizvodnji šljive naša zemlja se nalazi na petom mestu u svetu. Međutim, iako je proizvodnja kod nas značajna, ona je…Detaljnije

Ađuvanti – uloga i značaj (II deo)

06.11.2011 20:11 | Zaštita bilja

cetinarske smole

Pinolen ili četinarske smole imaju različito delovanje u odnosu na to u kojoj fazi se nalaze od primene do svoje razgradnje. Prva, od svojih čertiri faza, se označava kao tečna ili faza pare i tada proizvode repelentno dejstvo na insekte i životinje. Pinolen ima zadatak da fiksira rastvarač pesticida što izaziva usporavanje evaporacije. Drugim rečima, voda…Detaljnije

Ađuvanti – uloga i značaj (I deo)

06.11.2011 20:11 | Zaštita bilja

adjuvanti

Pomoćne supstance ili „Aditivi“ uobičajeno ne poseduju pesticidno delovanje, ali u mešavinama sa agrohemikalijama i pesticidima pospešuju njihovu aktivnost i produžuju perzistentnost pri suzbijanju parazita, korova i štetočina. Ađuvanti se definišu kao drugačije supstance, bez značajnih pesticidnih osobina, ali koja povećavaju ili imaju tendenciju da povećaju efikasnost ako se dodaju pesticidima. U primeni, ađuvanti se svrstavaju…Detaljnije

Integralna proizvodnja u zaštićenom prostoru – osnovna...

04.11.2011 21:11 | Zaštita bilja

ipm sistem

IPM tj. integralna proizvodnja u zaštićenom prostoru je sistem kojim se kontroliše populacija štetnih organizama i svodi na nivo ispod ekonomske štetnosti, uz korišćenje prikladnih tehnika i načina delovanja (FAO, 1966.). Integralna proizvodnja trajno štiti okolinu i ekonomski je opravdan sistem u kom štetu koju prave štetočine, bolesti i korovi kontrolišemo korišćenjem prirodnih resursa (P. Grays,…Detaljnije

Monilioza koštičavih voćki

04.11.2011 21:11 | Zaštita bilja

monilioza

Šljiva u Srbiji je vodeća voćna vrsta i po statističkim podacima vodi se da ima  41.795.592 rodnih stabala sa priozvodnjom od 556.227 t, sa prosečnim prinosom od 13,31 kg po stablu. Privatni sektor zauzima 99,6 %. Razne bolesti i štetočine kao i korovi na ne zaštićenoj šljivi smanjuju prinos i upotrebnu vrednost samog ploda. Rak korena…Detaljnije

Fungicidi, insekticidi i akaricidi – mehanizam...

03.11.2011 03:11 | Zaštita bilja

fungicidi

Fungicidi Najkorisnije informacije se mogu dobiti o svakom preparatu od proizvođača. Ali fungicida ima mnogo. Pomoć su nam pružile gljive. One  prepoznaju hemiju fungicida označenu kao  mehanizam delovanja. Od više  stotina preparata gljive su svrstale  fungicide prema mehanizmu delovanja u 22 grupe. Poznavanje ovih mehanizama delovanja je osnova uspešne zaštite bilja i praćenja  razvoja fitofarmacije kao…Detaljnije

Hrčak – opasnost po poljoprivredne useve

03.11.2011 02:11 | Zaštita bilja

hrčak

Štetni sisari (glodari, zveri, papkari) oštećuju njivske useve u svim fazama razvoja, od setve do žetve, skladištenja i dorade. Predstavnici iz ove životinjske klase čine važnu grupu štetočina i po ukupno pričinjenim gubicima dolaze na drugo mesto, odmah iza insekata. Najveće štete nanose glodari (hrčak, pacov, miš). U poljoprivredi je najštetniji sivi pacov, a zatim slede…Detaljnije

Folijarna đubriva u fitomedicini i integralnoj zaštiti...

13.10.2011 09:10 | Zaštita bilja

folijarna prehrana

Nikada folijarna đubriva ne mogu da zamene osnovna đubriva i ishranu biljaka preko zemljišta. Folijarna đubriva se isključivo koriste kao dopunska, komplementarna i kao adjuvanti u dobrom programu ishrane biljaka preko zemljišta i u održavanju poboljšane zdravstvene kondicije u stresnim uslovima (oštećene biljke od mraza, grada, suvišnih voda, oštećenja od insekata, bolesti, štetočina) i u periodu…Detaljnije

Purpurna pegavost kupine – simptomi i lečenje

13.10.2011 09:10 | Zaštita bilja

Purpurna pegavost kupine

Kupina se u našoj zemlji proizvodi na oko 3000 ha, gde se proizvede približno 13.000 t godišnje. Ona je veoma značajna jagodasta voćka za našu zemlju zbog niza pozitivnih osobina. Kupina već druge godine stupa na rod a treće daje pun prinos. Tako se brzo vraćaju uložena sredstva za podizanje zasada. Redovno i obilno rađa (do…Detaljnije

Bolesti kukuruza – oboljenja lišća i nadzemnih

13.09.2011 12:09 | Zaštita bilja

bolesti kukuruza

U proizvodnji ove kulture bolesti kukuruza svake godine uobičajeno i neprimetno smanjuju prinos u značajnim količinama. U našoj zemlji bolesti kukuruza su svakako odgovorne za reduciranje kvaliteta i prinosa zrna. Gubici od bolesti kukuruza variraju iz godine u godinu, a veličina je isključivo uslovljena vremenskim uslovima. Dok su jedne bolesti kukuruza zajedničke i stalno prisutne, ali…Detaljnije