Svi članci iz kategorije Govedarstvo

Rana embrionalna smrtnost kod krava

03.12.2011 20:12 | Govedarstvo

Stočari nestrpljivo čekaju da prođu tri nedelje posle osemenjivanja da vide hoće li se krava povađati. Uglavnom se smatra gotovo sigurnim da je krava gravidna ako „ćuti“ posle osemenjivanja i ne pokazuje znakove teranja. Nakon početnog veselja, neretko se dogodi da se krava kasnije ipak tera, ali ne nakon očekivanog 21 dana, već kasnije, najčešće u…Detaljnije

proizvodnja mleka

Kvalitetna krma –...

03.12.2011 20:12 | Govedarstvo

proizvodnja mleka

Utržišnoj konkurenciji proizvođači mleka moraju povećati proizvodnju i smanjiti troškove. Rešenje ovog problema... Detaljnije

Mikotoksini – gljive...

06.11.2011 21:11 | Govedarstvo

mikotoksini

Uzroci oboljenja Među najčešće plesni koje proizvode mikotoksine spadaju: Aspergillus flavus, Penicillium cyclopium,... Detaljnije

Upala vimena – najskuplja...

24.10.2011 18:10 | Govedarstvo

Upala vimena

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih... Detaljnije

Stočarstvo u BiH – gde leži problem

24.10.2011 18:10 | Govedarstvo

stocarstvo u bih

Kada je u pitanju stočarstvo u BiH odmah se mora zaključiti da je osnovni problem ovde u usitnjenosti poseda i svaštarskoj proizvodnji. Opšte je poznato da je za proizvodnju mleka potrebno oko 1 ha zemlje po grlu da bi se moglo obezbediti dovoljno hrane. U Bosni i Hercegovini većina poseda nije veća od jednog hektara što…Detaljnije

Tov goveda – farmeri u teškoj situaciji

17.09.2011 19:09 | Govedarstvo

tov-goveda

Tov goveda bio je jedna od glavnih izvoznih grana naše privrede. Posle sankcija ta grana se skoro ugasila a danas opet vidimo njenu ekspanziju. Od sedamdesetih do devedesetih godina prošlog veka glavni organizator za tov goveda bila je država preko svojih poljoprivrednih organizacija. Običan farmer nije morao da misli ni o čemu drugom već o nezi…Detaljnije

Organsko stočarstvo – standardi

17.09.2011 19:09 | Govedarstvo

organsko-stocarstvo

Gajene životinje predstavljaju značajan deo sistema organski zdrave poljoprivrede iz sledećeih razloga: • Živoinje igraju važnu ulogu u zaokruživanju hranidbenog ciklusa • Proizvod životinjskog porekla, stajsko đubrivo, je glavni izvor organskih supstanci (materija) i kao takvo je od posebnog značaja za plodnost zemljišta • Određene životinjske vrste (ovce, koze i neke druge) mogu se gajiti na…Detaljnije

Puerperalna pareza goveda – prevencija i terapija

17.09.2011 19:09 | Govedarstvo

puerperalna-pareza-goveda

Puerperalna pareza je akutno stanje hipokalcemije koje nastaje 6 do 72h posle teljenja i najčešće se javlja kod visoko mlečnih krava starijih od pet godina. Rasna predispozicija postoji kod goveda rase Džerzej. Neposredno pre teljenja u vimenu počinje sinteza mleka. Za sintezu mleka, pored drugih materija, neophodna je velika količina kalcijuma koja se apsorbuje iz krvotoka….Detaljnije

Puerperalna pareza – porođajna paraliza

17.09.2011 19:09 | Govedarstvo

puerperalna-pareza

Savremena govedarska proizvodnja zahteva od mlečnih krava proizvodnju od preko 8000 lit. mleka i rađanje jednog teleta godišnje. Podmirenje potreba krava u hranljivim materijama za održavanje života i proizvodnju, odnosno formiranje i rađanje zdrave, vitalne i napredne teladi i dovoljno kvalitetnog mleka, predstavlja najvažniji zadatak od kojeg zavisi uspeh govedarske proizvodnje. Pored organskih hranljivih sastojaka, za…Detaljnije

Organska poljoprivreda – osnovni ciljevi

17.09.2011 18:09 | Govedarstvo

organska-poljoprivreda

Poslednjih nekoliko decenija dvadesetog veka bili smo svedoci nastanka velikih i ozbiljnih problema koji su proizašli iz aktivnosti konvencionalne poljoprivrede. Zbog ovih problema pojavila se potreba uvođenja zakonskih ograničenja u oblasti poljoprivredne i stočarske prakse. U materijalu IFOAM (Međunarodna federacija pokreta za organsku zdravu poljoprivredu) se ističe da poljoprivredu treba razvijati kao jedan organizam, da bismo…Detaljnije

Siliranje trave i lucerke u okviru projekta „Reka...

17.09.2011 18:09 | Govedarstvo

siliranje trave

U okviru nekoliko programa koji su se odvijali na području pet okruga južne Srbije, demonstrirano je siliranje na samim gazdinstvima. Treninzi i radionice su održani u okviru programa projekta „Reka mleka“ i Fonda za poljoprivredu grada Niša. Uz organizovano prisustvo poljoprivrednih proizvođača izvršeno je siliranje i prikazan je redosled postupaka pri spremanju senaže i objašnjeno je…Detaljnije

Stočna hrana na bazi organski vezanog selena

17.09.2011 18:09 | Govedarstvo

stocna-hrana

Svake godine, u 42 zemlje širom Evrope, Srednjeg istoka i Afrike, tim stručnjaka kompanije Alltech, na čelu sa predsednikom dr Pirsom Lajonsom, održi seriju predavanja na kojima predstavi najnovija dostignuća i tehnologije namenjene onima čija je delatnost stočna hrana i prehrambeni proizvodi. Ove godine predstavljena je stočna hrana pod nazivom Optigen, proizvodu na bazi organski vezanog…Detaljnije

Iglo kućice za telad sa bezbroj prednosti

17.09.2011 18:09 | Govedarstvo

iglo kucice

Za postizanje dobre i ekonomski isplative proizvodnje u stočarstvu a pre svega u govedarstvu moramo imati dobar priplodni podmladak. Često se odgoju teladi mlečnih rasa ne poklanja dovoljna pažnja zato što ta telad ništa ne proizvode i zato što je za njihov odgoj potrebno uložiti vreme i novac bez ikakvog direktnog vraćanja uloženih sredstava. No, ljudi…Detaljnije

Ishrana krava posle porođaja

17.09.2011 18:09 | Govedarstvo

ishrana krava

Adekvatna Ishrana krava u laktaciji je vrlo važna, jer prva faza laktacije, koja traje do tri meseca posle porođaja, najkritičnija je faza u proizvodnom ciklusu. Naime, uspostavljanjem laktacije organizam visokomlečnih krava je opterećen do krajnjih fizioloških granica (40-60% ukupne proizvodnje mleka proizvede se u prvih 120 dana laktacije). Ovaj uspon laktacije poklapa se sa vremenom kada…Detaljnije

Endometritis kod krava– simptomi i lečenje

17.09.2011 18:09 | Govedarstvo

endometritis

Hronični endometritis je najčešći uzrok neplodnosti, ne samo kod krava, već i krmača i kobila, pa zato pravovremena dijagnostika i terapija imaju veoma značajnu ulogu u lečenju steriliteta ovih domaćih životinja. Endometritis je zapaljenje endometrijuma, tj. unutrašnjeg sloja materice. Endometritis kod krava nije redak – kod 90-100% mlečnih krava se odmah nakon porođaja javlja akutni endometritis….Detaljnije

Amiške farme – spoj tradicije i modernog

17.09.2011 00:09 | Govedarstvo

farma krava

U svetlu ovih uvodnih napomena koje dočaravaju veličinu i prostranstvo zemlje treba posmatrati i sve ostale ekonomske i socijalne osobenosti Kanade. Nesporno to je ekonomski visoko razvijena zemlja koja svojim žiteljima obezbeđuje dobar životni standard. Privreda je visoko razvijena a to se naročito odnosi na poljoprivredu, koja je i bila motiv naše posete. O klimi u…Detaljnije

Osemenjavanje krava – kolika je odgovornost osemenitelja

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

osemenjavanje krava

Analizirajući rezultate fertiliteta (steonosti) 671 plotkinje veštački osemenjene u dve godine u Kljajićevu, posmatran je uticaj samog osemenitelja na fertilitet krava. Ovaj važan faktor dosta je zanemaren, a podatka o njemu u literaturi ima malo. U Kljajićevu osemenjavanje krava ima dugu tradiciju. Osemenjavanje krava se vrši u stanici gde se krave dovode na osemenjavanje sa udaljenosti…Detaljnije

Upotreba probiotika u ishrani stoke

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

upotreba probiotika

70% mešavina stočne hrane sadrži antibiotike, bez obzira da li su životinji potrebni ili ne. Njihovom konstantnom upotrebom dolazi do mutacije bakterijaai rezidue završavaju u mleku i mesu. Zato se moderna industrija stočne hrane okreće ka prirodnim aditivima, te otuda i masovna upotreba probiotika. Izraz ‘’probiotički preparat’’ se koristi za dodatke hrani sa živim mikroorganizmima, koji…Detaljnije

Acidoza – kisela indigestija buraga

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

acidoza buraga

Acidoza predstavlja metabolički poremećaj varenja hrane koji se odlikuje nakupljanjem velikih količina mlečne kiseline u buragu, a kao posledica ishrane velikim količinama lako svarljivih ugljenih hidrata. Acidoza se javlje pod uticajem sledećih faktora: – obrok sa previše lako svarljivih ugljenih hidrata – previše koncentrovanog u odnosu na kabasti deo obroka – nagla promena obroka, od ishrane…Detaljnije

Soja u ishrani krava

12.09.2011 14:09 | Govedarstvo

soja u ishrani

Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetna hraniva. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti. Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti, sadrži i neke nepoželjne materije -inhibitore proteaza. One…Detaljnije