среда, 7. децембар. 2011. 13:12

SciaridaNa uvezenim saksijama božićne zvezde (Euphorbia pulcherrima) iz Holandije biljke su pokazivale simptome slabog porasta i venjenja. Pri pregledu korena nađene su larve mušica gljiva (Bradysia spp.Sciaridae) koje su se hranile korenom i prizemnim delom stabla.

Poznato je da se larve Sciarida hrane micelijom u gajiliš tima šampinjona. Mogu naneti velike štete ako postoje uslovi za njihovo doletanje u gajilište.

U početku 2006 godine u Popincima (Srem) konstatovano je pregrizanje stabla rasada paprike u kontejnerima.

Pri pregledu zemlje i korena nađene su larve četvrtog i petog stupnja Sciarida. Oštećivale su koren i deo stabla ispod zemlje pa je nadzemni deo pao i biljke su uginjavale. U oktobru 2006 godine u Pećincima kod jednog dela salate u plastenicima donji listovi su truleli. Pri pregedu, na vlažnom korenu ali i na lišću koje je trulelo na zemlji našli smo nematode Na lišću se pojavila i siva trulež (Botrytis cinerea) koja je masovno sporulisala. Pregledom listova gde se razvio B. cinerea našli smo veći broj larvi Sciarida koje su se hranile micelijom ove gljive i trulim delovima lista salate.

Imaga Sciarida su slična komarcima sa tamnim telom i krilima, a antene su dugačke. Ženke polažu jaja bele boje na zemlju iz kojih se pile larve 4 dana kasnije. Imaju 4 stupnja i mogu narasti do 8 mm dužine. Larve su providne sa vidljivim unutrašnjim organima i imaju crnu glavenu čauru. Larve se hrane micelijom šampinjona u gajilištu ali u uzgoju cveća i povrća hrane se sa korenovim dlačicama a pri odrastanju i korenom. Mogu da oštete koren ili stablo povrća odnosno cveća. Hrane se i razgrađenim ostacima organske materije kao što je kompost. Jedna generacija traje 21-40 dana u uslovima plastenika. Ovo je prvi naš nalaz da Sciaride žive i hrane se u micelijama B. cinerea. Ishrana larvi sa B. cinerea pokazuje da imaga Sciaridae mogu biti i vektori ove gljive. Ženke su dobri letači a polažu jaja u kolonije gljive. Ovo ujedno objašnjava uzajamnu povezanost sive truleži na cveću odnosno povrću i Sciarida.

Suzbijanje

U gajilištima pečuraka (šampinjona) koriste se najčešće preparati na bazi IGR kao što je Dimilin SC 48 (aktivna materija diflubenzuron) koji deluje na presvlačenje larvi muva. Preparat se koristi zalivanjem i to 3 ml preparata se rastvori u 2.5 lit vode što je dovoljno za m². Dimilin SC 48 se takođe može koristiti zalivanjem ako dođe do pojave Sciarida u saksijama u proizvodnji cveća ili povrća. U organskoj proizvodnji pečuraka za suzbijanje Sciarida koristi se Bacillus thuringiensis var.israliensis. Na bazi ove bakterije registrovan je u SAD preparat pod imenom GNATROL (gnat-mušica). Kod nas je registrovan preparat K-Stop koji se koristi za suzbijanje komaraca. Prema preporukama Tehnološkog Instituta, Zrenjanin, K-stop se koristi preventivno u količini 36 ml preparata/m³ komposta. Ako je manja brojnost larvi mušica koristi se 0.8-1.6 lit na tonu komposta i ako je veća brojnost larvi Sciarida koristi se 3.2-6.4 lit/tonu komposta. Preparat se koristi i zalivanjem treseta u proizvodnji šampinjona ili zemlje kod cveća i povrća.

Ako postoji mogućnost pojave Sciarida u proizvodnji rasada povrća ili cveća pre ili neposredno posle rasađivanja, uspešno se koriste preparati na bazi imidakloprida koji su formulisani za primenu preko zemljišta. Takav primer je PRESTIGE 290 FS (Imidakloprid + pensikuron). Pensikuron je fungicid koji deluje na Rhizoctonia spp. koja je

javlja na korenu cveća a i povrća. Mogu se koristiti i drugi preparati na bazi neonikotinoida kao što su Gaucho i Cruseur. Mi smo koristiti Prestige 290 FS u suzbijanju larvi Sciarida na poinseciji metodom zalivanja. Od piretoida mogu se koristiti zalivanjem samo oni koji se koriste u zemljištu kao što je Talstar (bifentrin).

Ocena: 5,00 od 1 glasova 1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5

Komentari su zatroveni.