уторак, 6. децембар. 2011. 11:12

uzgoj tresnjePrirodna ulja biljnog porekla poslednjih decenija sve više se primenjuju u zaštiti bilja za suzbijanje štetnih insekata jer poseduju određene prednosti, u poređenju sa sintetskim insekticidima i akaricidima: na insekte deluju mehanički, tako da je rizik za rezistentnost vrlo nizak; broj tretiranja nije ograničen; ne ugrožavaju značajno populacije predatora i parazitoida, jer su znatno manje rezidualna; relativno su bezopasna za domaće i divlje životinje i čoveka.

Tokom 2005. i 2006. godine na više lokaliteta u Srbiji ispitivana je biološka efikasnost emulzije prirodnog ulja uljane repice (preparat Ogriol) u suzbijanju Myzus persicae na paprici, Brevicoryne brassicae na kupusu, Trialeurodes vaporariorum i Tetranychus urticae na krastavcu u stakleniku i Cacopsylla pyuri na kruški. Ogledi su postavljeni prema standardnim EPPO metodama, a efikasnost preparata Ogriol upoređivana je sa drugim preparatima, registrovanim za suzbijanje pomenutih štetnih vrsta. Primenjen u koncentraciji od 2%, Ogriol je ispoljio visoku efikasnost u suzbijanju M. persicae (92-98%) i B brassicae (86-94%), dok se T urticae (78- 84%) i T. Vaporariorum (66-78%) može smatrati zadovoljavajućom. Efikasnost Ogriola bila je na nivou ili nešto niža od efikasnosti konvencionalnih organofosfornih insekticida (diazinon, dimetoat, hlorpirifos) i akaricida (fenazakvin). Primenjen u koncentraciji od 4%, Ogriol je ispoljio dobru efikasnost (84-89%) u suzbijanju C. pyri, na nivou efikasnosti standardnih preparata abamektina, mineralnog ulja i kombinacije mineralno ulje + metidation.

Imajući u vidu pokazanu dobru efikasnost i povoljne ekotoksikološke karakteristike, preparat Ogriol je prihvatljiva alternativa konvencionalnim sintetskim insekticidima i arkacidima u zaštiti povrća i potencijalno značajna komponenta integralnih programa zaštite.

Ocena: 4,00 od 1 glasova 1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5

Komentari su zatroveni.