Svi članci iz kategorije Živinarstvo

Brojleri – nova ideja za tržište

03.12.2011 20:12 | Živinarstvo

Svojom zamisli da organizovanu prodaju brojlera iz ekstenzivnog uzgoja holandski seljački savez Sud želi osigurati , a zatim i povećati zaradu svojim članovima. „Pilići sa sela“ bili bi rase Hubbard. Tov bi trajao 56 dana u podnom držanju, a gustoća jata u nastambama ne bi bila veća od 38 kg žive vage / m2, ne računajući…Detaljnije

pilici brojleri

Uzgoj nojeva –...

07.11.2011 03:11 | Živinarstvo

uzgoj-nojeva

Nojevi su vrlo prilagodljivi, mogu da žive pod ekstremnim uslovima, tj. imaju dobru... Detaljnije

Nojevi – višestruko...

07.11.2011 02:11 | Živinarstvo

farme nojeva

Od jednog noja prosečne težine dobije se 37 kg mesa i više od... Detaljnije

Uzgoj nojeva reproduktera i...

24.10.2011 19:10 | Živinarstvo

nojevo jaje

Uzgoj nojeva zavisi od mnogo faktora, kao što su: zdravlje roditelja (reproduktera), pravilno... Detaljnije

Nojeva jaja – tehnologija inkubiranja

24.10.2011 19:10 | Živinarstvo

nojevo-jaje

Reproduktivne osobine nojeva su vrlo varijabilne i zavise od genetskih (vreme polne zrelosti, rase – podvrste, selekcijskog cilja itd.) i paragenetskih faktora (klimatskih uslova, tehnologije odgajivanja – gajenja, ishrane i zdrastvene zaštite). Nojevi su fotosenzibilne ptice zbog čega im polni ciklus počinje u proleće, tj. sa  početkom produžavanja dnevne svetlosti. Biološki ženke mogu proneti već sa…Detaljnije

Tov pataka – šta treba da znate pre nego što

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

tov pataka

Kada je u pitanju tov pataka u ovoj fazi koriste se drugačije hranilice i pojilice, pa je neophodno prethodno ih oprati, dezinfikovati, proveriti njihovu ispravnost. Nakon toga oprema se unosi u objekte. Što se bokseva tiče, uklonjeni su krugovi i pačići koriste čitavu površinu bokseva, tj. objekta. Boksevi za tov pataka trebaju biti napravljeni za prihvat…Detaljnije

Tov ćurića – kako postupati

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

tov curica

Tov ćurića može se intenzivno obavljati do uzrasta od 13 do 16 nedelja (tzv. proizvodnja brojlera), što se danas uglavnom najviše i koristi u proizvodnji ćurećeg mesa. Ukoliko ćurići nisu iskorišćeni za klanje oko 3,5 meseca, u zavisnosti od proizvodnog plana, tov ćurića se može produžiti na dva načina. Pošto su ćurići posle bobanja veoma otporni,…Detaljnije

Rase pataka – želite li meso ili jaja?

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

rase pataka

Patke se gaje radi proizvodnje i mesa i jaja, mada se njihova jaja manje cene od kokošijih. Meso pataka, naročito mladih tovljenih pačića (brojlera), izvanrednog je kvaliteta, jer ima veliku biološku i nutritivnu vrednost. Pored mesa i jaja, pojedine rase pataka odlikuju se vrlo kvalitetnim perjem i relativno krupnom i kvalitetnom jetrom. Ova vrsta živine se…Detaljnije

Ćureće meso – potrošnja u Evropi i kod nas

16.09.2011 17:09 | Živinarstvo

curece meso

Ćurka je najkrupnija domaća živina i najveći proizvođač kvalitetnog mesa. Imajući u vidu da je ishrana ćuraka jeftinija od ishrane kokošaka, a procenat proteina i raznih aminokiselina daleko veći nego kod ostalih vrsta mesa, teško je shvatljivo zašto se u Srbiji ćureće meso tako malo troši. Ćureće meso je obavezan specijalitet na trpezama u vreme božićnih…Detaljnije

Odgoj matičnog jata pataka

16.09.2011 02:09 | Živinarstvo

odgoj-maticnog-jata-pataka

Faza odgoja od 1 do 49 dana starosti do 28-og dana starosti ista je kao kod komercijalnih pataka. Ista je temperatura, osvetljenje, hrana i oprema u objektu (hranilice, pojilice i grejalice). Nakon 28-og dana počinje kontrola merenja težine ženskih grla. To se radi tako što se 12 časova pre merenja uklanjaju hranilice da grla ne bi…Detaljnije

Gajenje ćuraka – zašto i kako se vrši

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

ćureće meso

Ćurke su poznate među živinom kao najbolji i najveći proizvođači najkvalitetnijeg mesa. Gajenje ćuraka se pre svega vrši zbog mesa koje sadrži veliki procenat belančevina, prosečno 30 – 34%, dok meso brojlera sadrži 25 – 31%. Takođe, sadrži sve esencijalne aminokiseline neophodne ljudskom organizmu, veliki procenat vitamina B, amaliprocenat masti, zbog čega je veoma pogodno za…Detaljnije

Gajenje ćuraka – koji sve načini postoje

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

curke

U praksi se koriste dva načina držanja odraslih ćuraka: -U savremeno izgrađenim objektima – uz mogućnost korišćenja ispusta, odnosno pašnjačkih površina; -Intenzivan način držanja u savremenim objektima sa kontrolisanim ambijentom – bez korišćenja ispusta. Kada je u pitanju gajenje ćuraka u savremenim objektima ćurke moraju imati dovoljno velike ispuste na kojima borave gotovo čitav dan. Na…Detaljnije

Gajenje pataka – naoružajte se znanjem

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

gajenje patki

Gajenje pataka se vrši radi proizvodnje i mesa i jaja, mada se njihova jaja manje cene od kokošijih. Meso pataka, naročito mladih tovljenih pačića (brojlera) izvanrednog je kvaliteta jer ima veliku biološku i nutritivnu vrednost. Pored mesa i jaja pojedine rase pataka odlikuju se vrlo kvalitetnim perjem i relativno krupnom i kvalitetnom jetrom. Gajenje pataka se…Detaljnije

Biserke i prepelice – šta sve treba znati

16.09.2011 01:09 | Živinarstvo

biserke

Biserke potiču od divljih predaka koji su pripitomljeni u zapadnoj Africi pre oko tri hiljade godina. Grci i Rimljani ih spominju kao svete, tj. ukrasne životinje nekoliko vekova pre naše ere. Divlje biserke su krupne ptice, pa radije hodaju i trče, nego što lete. Lako se pripitomljavaju, jer se dobro i brzo prilagođavaju različitim klimatskim uslovima,…Detaljnije