Svi članci iz kategorije Vinogradarstvo

Radovi u vinogradu tokom zime

05.12.2011 02:12 | Vinogradarstvo

Obično se misli da nakon berbe radovi u vinogradu jenjavaju. Naprotiv, u vinogradu u periodu novembar – februar ima niz poslova čiji je osnovni cilj: zaštita čokota od niskih temperatura, jesenja duboka obrada zemljišta, jesenje đubrenje, zatim ispitivanje potencijalne rodnosti, rezidba vinove loze. Zaštita čokota od niskih temperatura Zaštita od niskih zimskih temperatura je neophodna naročito…Detaljnije

radovi-u-vinogradu

Mikrobiološka đubriva u...

03.11.2011 02:11 | Vinogradarstvo

mikrobioloska-djubriva

Mikroorganizmi su prisutni u zemljištu i svojom biohemijskom aktivnošću doprinose stvaranju zemljišta, održavanju... Detaljnije

Grozdov smotavac –...

13.10.2011 08:10 | Vinogradarstvo

Grozdov-smotavac

Sivi grozdov smotavac (Polychrosis botrana Schiff.) i žuti grozdov smotavac (Clysia ambiguella Hübn.)... Detaljnije

Radovi u vinogradu –...

13.10.2011 08:10 | Vinogradarstvo

radovi u vinogradu

Ranije kretanje vegetacije, nešto toplije proleće i pojava visokih prolećnih temperatura (i do... Detaljnije

Uzgoj vinove loze – uslovi

16.09.2011 00:09 | Vinogradarstvo

uslovi-za-gajenje-vinove-loze

Zašto se u zasadu na jednom potezu od grožđa proizvodi vrhunsko vino, dok na susednom zemljištu, iako izgleda isto, ostvaruje loš kvalitet grožđa? Odgovori možda leže u pojmu «terroir» kompleksu sadejstva klime, geologije, zemljišta, sorte i lozne podloge koji je specifi čan za svako mesto pod Suncem. James E.Wilson Uzgoj vinove loze se uspešno obavlja širom…Detaljnije

Bolesti vinove loze – surova eutipoza

15.09.2011 23:09 | Vinogradarstvo

Bolesti vinove loze

Bolesti vinove loze su brojne, a jedna od njih je i infekcija koju uzrokuje opaka gljiva eutipoza. Kratke internodije,malideformisani listovi, nepotpuno sazrevanje lastara i slaba bujnost su vidljive karakteristike delovanja glijive Eutypa lata. Gljiva se razvija na višegodišnjem drvetu i prouzrokuje bolesti vinove loze, tj. njegovo odumiranje drveta, dok su jednogodišnji lastari zakržljali i slične su…Detaljnije

Uzgoj vinove zahteva adekvatnu klimu

13.09.2011 20:09 | Vinogradarstvo

uzgoj vinove loze

Klima odlučujuće utiče na uzgoj vinove loze, pa samim tim i proizvodnju vina, grožđanog soka, stonog i besemenog grožđa. U periodu sazrevanja kada se bobica i grozd “prošaraju” tj. kada se zapaze promene u boji pokožice i kvalitetu bobica, uticaj klime je odlučujući. Makroklimatski uslovi za uzgoj vinove loze obrađeni su u svim vinogradarskim rejonima. Brojni…Detaljnije

Proizvodnja vina – novosti u sektoru Evropske unije

13.09.2011 19:09 | Vinogradarstvo

proizvodnja vina

Proizvodnja vina je na vrhu sektora poljoprivredne proizvodnje Evropske unije i upoređujući (izraženo u veličini) značajno je veće od proizvodnje šećerne repe ili maslinovog ulja i približno isto kao proizvodnja pšenice. Proizvodnja vina je veoma značajna za zemlje južne Evrope, ali ubuduće i za neke zemlje na severu. Vinski sektor učestvuje sa oko 10% ili nešto…Detaljnije

Rezidba vinove loze – ciljevi i način rezidbe

02.09.2011 16:09 | Vinogradarstvo

vinova loza

Proizvodnja grožđa se ubraja u veoma intenzivne grane poljoprivrede. Smatra se da se još u periodu odomaćivanja vinove loze, na samom početku njenog gajenja, uvidelo da one biljke, kojima su životinje prekratile lastare, bolje rađaju i daju krupnije i kvalitetnije grožđe. Zbog toga je uvedena rezidba vinove loze kao prva mera pri njenom gajenju. U doba…Detaljnije

Merlo – male i velike tajne

02.09.2011 14:09 | Vinogradarstvo

crveno vino merlo

Merlo je postala najvažnija sorta za crvena vina u svetu, i to zahvaljujući svom mekanom, lako prepoznatljivom ukusu vina. Čokot je srednje bujan, sa potencijalom za visok prinos, tako da često prerodi. Saftani ukus vina Merloa doprineo je da bude i prva sorta za kupažu sa Kaberne Sovinjonom u Bordou. Najranija saznanja o ovoj sorti potiču,…Detaljnije

Sorta grožđa interspecies

18.08.2011 16:08 | Vinogradarstvo

Regent je Vitis vinifera sorta grožđa priznata i licencirana 1995. godine u Nemačkoj. Procenjuje se da je 800 hektara zasađeno ovom sortom. Regent sorta grožđa pokazuje visoku rezistentnost protiv gljivičnih oboljenja. Kod sorte Regent su smanjene komponente zaštite u poređenju sa tradicionalnim sortama. Smanjena upotreba fungicida u vinogradarstvu ima ogroman uticaj na okolinu. Upoređujući primenu pesticida…Detaljnije

Sorta vinove loze Srbija

09.08.2011 15:08 | Vinogradarstvo

sorta vinove loze

 Na oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta ”Radmilovac” stvorena je sorta vinove loze pod imenom Srbija. Evo nekoliko njenih osnovnih karakteristika. Sorta vinove loze Srbija nastala je slobodnom oplodnjom sorte Ribijer. U odnosu na roditelja sazreva ranije, između druge i treće dekade avgusta. To je bio razlog da pozne sorte Ribijer, kao standarda, uzme i sorta Kardinal. U…Detaljnije

Uzgoj vinove loze u dvorištima i na okućnici

09.08.2011 15:08 | Vinogradarstvo

vinova loza

Uzgoj vinove loze na okućnici je najstariji način gajenja. U dvorištima, pored kuća, gaje se pojedinačne biljke ili grupe od nekoliko biljaka. U baštama, na okućnici, može se gajiti i nekoliko desetina biljaka, naročito u vikend zonama pored velikih gradova. Priprema zemljišta za uzgoj vinove loze u dvorištima i na okućnici ima niz specifi čnosti. U…Detaljnije

Vinova loza – ekonomsko polazište pri zasnivanju...

09.08.2011 14:08 | Vinogradarstvo

vinova loza

Ranijih godina često smo postavljali pitanje može li se zaraditi novac ako se gaji vinova loza ? Ovo pitanje možda će odgovarati nekim poljoprivrednim proizvođačima. Nema novca koji se može steći ako se gaji vinova loza . Novac se stiče samo od prodaje. Postoji puno komponenti koje su promenljive i u suprotnosti u zasnivanju profitabilnog vinograda….Detaljnije