понедељак, 15. август. 2011. 10:08

Društvo za zaštitu bilja u BiH, koje je stalno angažovano na praćenju rasprostranjenosti raznih štetnih organizama na području Bosne i Hercegovine, konstatovalo je da se poslednjih godina na ovim prostorima problem korovske biljke ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) sve više usložnjava i iz godine u godinu povećava. Zbog toga je, imajući u vidu svu štetnost ali i izuzetnu rasprostranjenost ambrozije na području BiH, kao I kompleksnost suzbijanja ovog korova, a nakon širih konsultacija u okviru Društva za zaštitu bilja u BiH i formirano multidisciplinarno telo „Savet za borbu protiv ambrozije u BIH“, kao stručni organ koji broji 30 stalnih članova, a čine ga eminentni naučni i stručni radnici iz oblasti zaštite bilja, medicine, ekologije, meteorologije, farmacije, prava i drugih dodirnih oblasti iz vodećih institucija sa područja cele BiH. Osnovni cilj formiranja Saveta je da se sagleda situacija i predlože mere, odnosno da se započnu organizovane aktivnosti u borbi protiv ambrozije na području cele BiH, koje bi između ostalog podrazumevale:

– utvrđivanje rasprostranjenosti i praćenje širenja ovog opasnog alergenog korova u BiH,

– praćenje štetnosti ambrozije po zdravlje stanovništva i poljoprivredu u celini,

– predlaganje mera za zaustavljanje širenja ambrozije u BiH,

– defi nisanje i organizovanje akcija na suzbijanju ambrozije na poljoprivrednim I nepoljoprivrednim površinama,

– informisanje i multidisciplinarna edukacija javnosti o ovom problemu,

– uspostavljanje veza sa sličnim organizacijama u regionu i uvođenje BiH u mrežu srodnih organizacija zemalja u okruženju i EU,

– prikupljanje i analiza svih relevantnih informacija o ambroziji u BIH,

– medijska kampanja, štampanje i distribucija edukativnih materijala,

– organizacija predavanja, okruglih stolova, seminara i radionica, te medijski nastupi sa ciljem jačanja svesti građana o nivou opasnosti i štetama koju ova biljka uzrokuje.

– instalisanje uređaja za merenje koncentracije polena u vazduhu na teritoriji BIH,ambrozija

– uvođenje prakse redovnog informisanja javnosti o prognozi kretanja i koncentraciji polena u vreme cvetanja ambrozije,

– predlaganje pravne regulative u cilju obaveze premanentnog uništavanja ambrozije.

U analizi i izboru strategije za početak organizovane i metodološki utemeljene borbe protiv ovog opasnog korova Savet je radio u više smerova, od kojih su najvažniji:

a) Podizanje svesti stanovništva o štetnosti biljke ambrozije;

b) Edukacija poljoprivrednih proizvođača o metodama suzbijanja ambrozije;

c) Edukacijaraznih državnih službi povezanih sa ovim problemom;

d) Izrada letaka i postera sa edukativnim i upozoravajućim sadržajima;

e) Organizacija okruglih stolova sa ugroženim kategorijama građana.

Kontinuirani rad Savjeta za borbu protiv ambrozije posebno dobre rezultate donosi na području Distrikta Brčko gdje je društvena zajednica prepoznala problem i njegovu štetnost za građane. Radni tim Saveta za borbu protiv ambrozije je dizajnirao projekat „Suzbijanje ambrozije na području Brčko Distrikta“ koji predstavlja prvi organizovani rad jedne društvene zajednice u BiH na sistemskom smanjenju ovog problema. Tako je Savet u saradnji sa Kliničkim centromBanja Lukaorganizovao i okrugli sto na temu „Problem ambrozije u banjalučkoj regiji i mogućnosti za njeno suzbijanje”, koji je i održan u prostorijama Kliničkog centraBanja Luka. Na ovom okruglom stolu iznesena su četri referata na teme:

1) Poreklo, rasprostranjenost i botaničke osobine ambrozije;

2) Štetnost ambrozije u poljoprivredi i mogućnost njenog suzbijanja;

3) Štetnost ambrozije za zdravlje ljudi, i

4) Aktivnosti Društva za zaštitu bilja u BiH na suzbijanju ambrozije u BiH.

Poseban značaj ovom okruglom stolu dao je Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske prof. dr Ranko Škrbić, koji je otvorio okrugli sto i u izjavi za mnogobrojne prisutne medije istakao da je Vlada Republike Srpske prepoznala problem ambrozije, i to kako sa aspekta njenog negativnog uticaja na zdravlje stanovništva, tako i sa aspekta šteta koje ovaj korov pričinjava u poljoprivredi.

Ovakvo stanje, prema riječima Ministra Škrbića, zahtijeva reakciju nadležnih ministarstava u Vladi Republike Srpske kroz projekte i programe konkretnog suzbijanja ove opasne korovske alergogene biljke, nakon čega je u svom izlaganju Ministar Škrbić u ime Vlade Republike Srpske od Saveta zatražio da izradi akcioni plan za suzbijanje ambrozije na području Republike Srpske tokom.

Osim navedenog, iskazani interes prisutnih građana, poljoprivrednih proizvođača, agronoma, medicinskih radnika, komunalnih i poljoprivrednih inspektora, i predstavnika medija za ovu temu je samo pokazao koliko je ovaj problem značajan i kolike negativne efekte ambrozija ispoljava ne samo poljoprivredu, nego i na turizam, ali i na ukupno zdravlje građana. Okrugli sto je ispunio svoje ciljeve jer je širokom auditorijumu odgovorio na ključna pitanja zašto je problem ambrozije kulminirao na ovom području i kako se organizovano boriti protiv ove opasne alergene korovske biljke.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari (1)

 

  1. […] Ambrozija cveta od početka jula do kraja oktobra, a njen polen, vazdušnim strujama može da se prenese na više od 100 kilometara. Javlja se kao korov u usevima ali se najbolje razvija na golom ne zaraslom zemljištu kao što su zapuštene bašte, međe, dvorišta, gradilišta, zemljište kraj puteva, pruga i nasipa. Ambrozija se može se suzbijati biološki-putem insekata i fitopatogenih gljiva, podsticanjem razvoja drugih biljaka, hemijskim preparatima kao i mehanički- redovnim održavanjem površina. Ambrozija je inače u Evropu stigla greškom, zajedno sa semenom lucerke još 1936. godine, a u Srbiji je prvi put konstatovana 1952. godine. Kod nas je ambrozija zastupljena najviše u Vojvodini odnosno Panonskoj niziji, gde su izmerene i najviše koncentracije polena ambrozije u Evropi. (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); Tweet (Nema glasova) Pregled komentara (0) Pošaljite komentar Oštampaj tekst Pošalji prijatelju Tags: ambrozija, suzbijanje ambrozije, suzbijanje korova […]