недеља, 18. септембар. 2011. 16:09

turizam na seluOni koji žele su za svoju delatnost odabrali turizam na selu a poštuju zakone zemlje, prema postojećem Zakonu o turizmu mogu pružati ugostiteljske usluge smeštaja, kao i pripremanja i usluživanja hrane i pića turistima, do najviše 30 ležajeva. Za to moraju ispunjavati propisane zdravstvene uslove i redovno obavljati propisane zdravstvene preglede, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Objekti za turizam na selu koji se iznajmljuju – kuće, stanovi, apartmani i sobe moraju ispunjavati propisane sanitarno-higijenske uslove i biti kategorisani. Kategoriju određuje nadležni organ lokalne samouprave, odnosno Opština kojoj pripada domaćinstvo. Dokument se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i ima važnost pet godina.

Kada je u pitanju turizam na selu, izdavanje objekata vrši se preko lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta registrovanog za obavljanje ugostiteljske delatnosti, na osnovu ugovora, a nadležni organ lokalne samouprave vodi registar kategorisanih kuća, stanova, apartmana i soba.

Vlasnici objekta dužni su po zakonu da propisanu kategoriju istaknu u svakom objektu. Takođe su po zakonu dužni da održavaju prostorije i opremu i pružaju usluge prema\ propisanim standardima za kategoriju koja im je određena. Vidno istaknute cene usluga koje pružaju i iznos boravišne takse i pridržavanje tih cena takođe nije izbor vlasnika, već obaveza prema zakonu. Novčane kazne za nepoštovanje zakona kreću se od 5.000 do 50.000 dinara.

Za one koji možda ne znaju, ovome treba dodati još i to da, prema pomenutom zakonu, seosko turističko domaćinstvo može pružati usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića iz pretežno vlastite proizvodnje i degustacije sopstvenih proizvoda domaćinstva organizovanim turističkim grupama koje ne koriste usluge smeštaja. Takođe, se u domaćinstvu mogu prodavati sopstveno izrađene narodne rukotvorine, kao i organizovati aktivnosti na upoznavanju nasleđa, načina života i tradicionalne kulture seoskih područja.

Poželjan za strane turiste – ECEAT standard

Iako su usluge u seoskom turizmu namenjene domaćim i stranim turistima, javna je tajna da su stranci poželjniji gosti. Da bi se oni privukli, moraju im se najpre obezbediti uslovi identični onim u zemljama sa razvijenim seoskim turizmom poput Italije, Francuske, Španije i drugih. Tek onda će “komparativne prednosti” Srbije doći do izražaja. Mogući način za postizanje tog cilja je implementacija evropskih standarda kod nas. Jedan takav standard je standard Evropskog centra za eko i agro turizam, ili skraćeno ECEAT osnovni standard kvaliteta smeštajnih objekata, usvojen 2004. godine. On pre svega podrazumeva da vlasnik objekta za smeštaj mora da posluje u skladu sa gore pomenutim nacionalnim zakonima. Takođe, ovlašćeni izdavač certifikata zemlje članica ECEAT-a izdaje certifikat samo za legalno poslovanje, odnosno registrovano kod poreskih vlasti date zemlje. Kada su u pitanju osnovni standardi kvaliteta, u njih spadaju dobra pristupačnost, gostoljubivost, pružanje relevantnih informacija gostima i bezbednost gostiju.

Bez predrasuda a sa otvaračem

Vlasnik objekta ne sme pokazivati bilo kakve predrasude u vezi sa religijom, rasom ili seksualnom orijentacijom gosta, mora preduzeti odgovarajuće aktivnosti u slučaju da ga gosti obaveste da su uznemireni od strane drugih gostiju ili od strane nametljivih izvora zagađenja i buke, ne sme smeštati u objektu veći broj gostiju od onog koji može da opsluži i mora voditi računa o tome da se objekat za smeštaj i neposredna okolina održavaju čistim. Osim osnovnih informacija i cena, treba da bude istaknuta lista ponude dodatnih usluga i aktivnosti, kućni red, informacije o okolini, uključujući mapu, informacije o javnom prevozu u regionu, lista brojeva telefona za slučaj opasnosti (hitna pomoć, policija, vatrogasci). Kada je u pitanju bezbednost, komplet za prvu pomoć mora

biti lako dostupan gostima, gosti moraju biti informisani o mogućim opasnostima u kući i okolini, naročito za decu (psi, rupe, rovovi, itd.), moraju biti preduzete mere za sprečavanje napada vlasnikovih životinja na goste i preduzete odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu imovine gostiju (zaključavanje soba, bezbedno

mesto za parkiranje automobila/bicikala, itd.). Kada su dimenzije soba, kreveta kao i naravno kvalitet nameštaja u pitanju, propisi idu do najsitnijih detalja kao što su recimo postojanje otvarača za boce, daske za sečenje i cediljke u apartmanima.

Gostoljubivost uz higijenu

Prema rečima Danijele Simonović, konsultanta Agromreže, nevladine organizacije koja u

saradnji sa partnerskom nevladinom organizacijom CENORT- Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma od 2004. godine povremeno radi na različitim projektima u cilju implementacije ovog standarda, trenutno u Srbiji 4 domaćinstva seoski turizamposeduju isti. Projekat „Obuka u ruralnom i agro turizmu za poljoprivredna gazdinstva“ koji se trenutno realizuje ima za krajni cilj takođe sertifi kaciju pojedinih domaćinstava.

“Kroz seriju seminara, radionica i edukativnih predavanja vršimo podsticaj razvoja kvaliteta usluga u turizmu, upoznajemo stanovništvo ruralnih područja sa ECEAT International standardom, radimo na pokretanju preduzetništva u ruralnim oblastima i stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta u domaćinstvima, uspostavljanju jačih veza sa lokalnim Turističkim organizacijama i Turističkom organizacijom Srbije” objašnjava Danijela Simonović. Prema njenim rečima postoji velika zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača da se ovoj delatnosti posvete kao dodatnom izvoru prihoda ali se najveći problemi javljaju kada je u pitanju higijena. “Nepostojanje mokrog čvora i dovoljnog broja kupatila u sobama, đubrišta koja se nalaze u blizini domaćinstava i loša infrastruktura samo su neki od problema” objašnjava ona. Projekat se realizuje sredstvima Ministarstva poljoprivrede, u saradnji sa CENORT- om. U Negotinu i Vranju već su održani seminari kojih će ukupno biti 8, za 19 opština u Srbiji.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.