субота, 13. август. 2011. 12:08

zetor traktoriZetor traktori imaju tendenciju najveće upotrebe tokom meseci sa kraćim danom. Zetor traktori se tradicionalno koriste na stočarskim i mešovitim farmama. U zimskom periodu kada je stoka smeštena unutar staja, Zetor traktori rade sa dvostrukim radnim opterećenjem, usled dodatne manipulacije nečistoćama, slamom, silažom i ostalom hranom.

Izlišno bi bilo reći da se Zetor traktori mogu naći jedino u okruženju stočarskih farmi, namenjeni za izvršavanje prljavijih, rutinskih poljoprivrednih radova. Dakle, pored izvršavanja poslova u oblasti mlekarstva, prikazani model Forterra 9641 mora da uloži svoju maksimalnu snagu da bi podneo ogromne napore pri izvođenju većeg broja ratarskih radova na mešovitoj farmi, koja zauzima površinu od 400 ha. Jedna polovina određena je za proizvodnju stočne hrane, a drugu polovinu čine pašnjaci, namenjeni za ispašu krava-muzara i ostale stoke.

Juna meseca 2006. farmi su isporučeni novi traktori – vrhunski model traktora 11741 i ovde predstavljen model 9641, predzadnji po veličini među modelima Forterra – kao zamena za dugo upotrebljavane traktore Fendt. Na farmi je bilo nekih ranijih iskustava sa upotrebom Zetor mašina, i to početkom osamdesetih godina, kada su poslednji put vlasnici farme imali jedan traktor ove marke. Medutim, podaci o povoljnim rezultatima vlasnika susedne farme, koji je nabavio ranije model 9641 za svoju farmu i povoljna cena opredelili su ih za nabavku ovog modela traktora.

Tome su dodatno doprinele tehničke specifi kacije koje su videli, kao što su – Bosch-ov mehanizam za gorivo, prednja osovina Carraro, vazdušne kočnice i dr. Prikaz traktora: Zetor Forterra 9641 Veći Forterra model kupljen je prvenstveno kao vučna mašina za farmu i za obavljanje većine poslova obrade zemlje.

Nakon isporuke u junu, traktor 9641 je ubrzo uspostavio svoju dnevnu letnju rutinu, mada se javilo nekoliko kvarova u početku. Na drugom redovnom servisu izvršena je zamena spojne poluge traktora. Bez obzira na veliku podiznu moć traktora (čak nimalo skromnih 6 t), nije izgledalo da će originalni tip CAT II uspešno podneti opterećenje. Rešenje je bilo ugraditi izdržljivije brzopriključujuće spojnice CAT III.

Vlasnici našeg pokaznog modela procenjuju kao odličan potez kupovinu Zetor-ovog Track-Lift prednjeg utovarivača u okviru paketa, imajući u vidu i njegovu mogućnost podizanja tereta pri rasturanju đubriva (dve vreće težine po 600 kg preko ivice rasturača đubriva).

Upravljanje preko džojstika, mada možda ne doraslo veoma privlačnim elektrohidrauličnim paketima na tržištu, smatra se jednostavnim, naprednim i zadovoljavajućim, kada je reč o obavljanju već pomenutih poslova na farmi. Posle oko 150 sati rada došlo je do loma jedne od viljuški spojnice traktora, pa je model 9641 u periodu važenja garancije vraćen distributeru, gde je iz razloga predostrožnosti izvršena kompletna zamena spojnice.

Nakon toga nije više bilo pritužbi u vezi spojnice, i vlasnici našeg pokaznog modela bili su prezadovoljni.

Pomenuta spojnica pomaže odvijanje kompletne sinhronizovane transmisije 24F/18R sa 4 stepena prenosa, 2 opsega i trostepenim prenosom snage, koji se hidrauličnim putem uključuje pomoću 2 dugmeta menjača, u “medium” (srednji položaj) za spuštanje, i “low” (donji položaj) pri porastu obrtnog momenta, odnosno kada je potrebno smanjiti brzinu. Razdelnik kao i sama razvodna kutija ocenjuju se kao “dobre”, mada ne bi bila pogrešna ni primena neke druge jednostavnije raspodele pri podešavanju brzine stepena prenosa za svaku brzinu. Smatra se takođe da je malo veći međuprostor izmedu gornjeg zupčanika u “low” režimu i zupčanika u “high” režimu koji je u najnižem brzinskom odnosu, za dostizanje brzine.

Sinhrono pomeranje napred-nazad izvodi se pomoću spojnice i poluge sa leve strane vozačevog sedišta, i mada jednostavno i zadovoljavajuće, smatramo da bi bilo lakše pomeranje sa ugrađenim stubom upravljača bez spojnice. Menjač i reduktor stepena prenosa su malo preblizu postavljeni za osećaj udobnosti, ali u celini posmatrano, potrebno je samo nešto malo prepraviti kako bi ceo paket prenosa ušao u kategoriju “vrlo dobar”.

Brzina vožnje od 40 km/h vrlo je korisna duž dvojnog kolovoza za kraća putovanja, dok se kočnice polako razrađuju. Pokazni Zetor traktor provodi najmanje 3/4 vremena u poslovima utovara, pa njegova prednja osovina podnosi veliki napor, međutim svojim karakteristikama i robustnom konstrukcijom pokazao se zadovoljavajućim u toj oblasti.zetor traktor

Kombinacija utovarivača sa traktorskim prenosom, kao i brzo okretanje prikolice pri otklanjanju fekalija do sada je ostavila snažan utisak. Mogućnost lakog pristupa pri podmazivanju središnjih zavrtnjeva prednje osovine je takođe za pohvalu. Pogon transmisije je četvorocilindrični motor u kućištu, zapremine 4.1 litra sa turbo punjačem, a proizvodnja Zetor motora je po ISO standardu, sa snagom 99 KS (konjskih snaga), nominalnim brojem obrtaja 2200 o/min i obrtnim momentom 36% .

U mašinskom sektoru mali je broj primedbi u vezi sa traktorom, koji zadovoljava u dovoljnoj meri u pogledu obavljanja poslova izđubravanja objekata i njegove pripremljenosti za vuču kroz teške terene pri drljanju. Sa punim rezervoarom od 180 lit poljski radovi mogli bi se veoma dugo  obavljati ali je najpodobniji za poslove u dvorištu. Pri izvođenju poslova drljanja uobičajeno je dopunjavanje rezervoara u večernjim časovima.

Glavni problem u mašinskom sektoru je indikator nivoa goriva, koji je čak dva puta menjan u garantnom periodu. U jednom slučaju, traktor je ostao bez goriva – rezervoar je bio prazan, a na indikatoru se pojavila vrednost mnogo veća od realne. Čini se da je problem rešen pri poslednjoj zameni instalacijom novog indikatora nivoa goriva. U vezi servisiranja sve je prema očekivanjima – jednostavan pristup i lake intervencije. Što se tiče hladnjaka, postavljen je tako da mu se lako pristupa pri čišćenju, kao i svim fi lterima pri dnevnoj proveri. Stavljena je jedna neznatna primedba u vezi sa otkrivenim filterom za ulje ispod bloka motora – pri težim poslovima kada je osovina mašine opterećenija, može da se udari i usled obrtanja razlabavi. Kao preventiva, kod pokaznog modela 9641 na kritičnom mestu postavljena je zavarena zaštitna kutija.

Zadnji deo traktora ima podiznu moć 5,8 tona, što je sasvim dovoljno za potrebe ove mešovite farme, tako da nema nikakvih problema pri upotrebi teže opreme, kao što su roto drljača radne širine 3m ili kosačica sa kondicionerom. Celokupni zadnji mehanizam mogao bi da radi sa ojačanjem, i mada naši rukovaoci nemaju primedbi na celokupan kapacitet podizanja. Ipak smatraju da drugi pomoćni radni klip ne bi škodio. Još jedan veliki plus je mogućnost brzog pristupa spoljašnjoj hidrauličnoj pumpi kapaciteta 73 l/min i jednostavnost zamene ukoliko je potrebno. Isto važi i za niz kalemova i odgovarajuće poluge unutar kabine.

Pogledu izložen mehanizam/sistem cevi možda ne izgleda baš ergonomično ili moderno, ali su lako dostupni u slučaju nekog problema. Hidraulični tok čini se odgovarajućim za bilo kakve zahteve u pogledu utovara.

U periodu kada se vučne prikolice traktora ne koriste za utovar, vrše se njihove redovne kontrole kako bi u svakom trenutku bile spremne za rad. Mali hidraulični radni klip za otpuštanje i prihvatanje jedinice, povremeno ispusti malo ulja kroz mrežicu ventilacione cevi. U zavisnosti od proizvodača na novijim jedinicama ova podešavanja su promenjena.

Kada je za rad traktora potrebna kardanska osovina sa 1000 o/min, brzine se moraju menjati preokretanjem jednog vratila, što zahteva dodatno vreme za zamenu 6 zavrtnja oko kućišta vratila.

Prebacivanje brzine kardanske osovine na 1000 o/min značajno je kod onih zadataka gde rukovalac želi da koristi šesto-žlebno vratilo.

Kabina je prilično zadovoljavajućih karakteristika, osim nekih sitnica. Unutrašnjost se smatra veoma komfornom, posebno odeljak za sedenje, i vožnja je udobnija nego u nekom od zelenih traktora na farmi. Kod modela 9641 lak je izlaz kroz desna vrata upotrebom instrument table, što je sada kod novijih modela postignuto novom digitalnom jedinicom, a pored toga postoji zahtev za ergonomičnijom ručnom polugom za gas. Nije teško proniknuti u Bošov mehanizam upravljanja, i nema nikakvih primedbi u vezi sa mogućnostima vuče ili kontrolom položaja. Dizajn i ergonomika nisu jača strana ovde, ali jednostavnost i praktičnost sigurno jesu.

Jedna od kritičnih tačaka ovog traktora jesu vrata izrađena celom dužinom od stakla. Ovo je pitanje još od ranije, kada su se jednom prilikom razbila prva od troje vrata. Zetor kaže da je bio svestan ovog problema, a da je razlog bio u staklu slabijeg kvaliteta, kakvo je stizalo od snabdevača, i kaže da je davno ispravio problem.

Takođe, postoji jedna kritika u vezi sa slobodnim prostorom u prednjem gornjem delu kabine, gde je prilično nisko postavljena krovna obloga. Ne sme se zanemariti ovaj propust, što dokazuje i slučaj koji se dogodio već prvog leta kada je došlo do oštećenja ploče na krovu šasije traktora, zbog slabijeg vidnog polja pri utovaru bala.

Rezime: Traktorski paket po ceni skoro upola nižoj u odnosu na cenu sličnog paketa nekog drugog poznatog proizvođača, ima nešto slabije karakteristike. Međutim, u traktori zetorglobalu gledano, u pogledu specifi kacija naš pokazni model zadovoljava potrebe vlasnika, posebno zbog svoje izdržljivosti. Postoje određena pitanja u oblasti kontrole kvaliteta – pomenuti indikatori nivoa goriva i staklena vrata kabine, mada proizvođač tvrdi da je taj problem vezan za dobavljača stakla i da je to sada ispravljeno.

Da dodamo i sledeće, kompanija Zetor ističe da je od pre godinu dana kada je isporučena naša pokazna mašina, Forterra podvrgnut kompletnoj reviziji, pa sada njegove standardne karakteristike uključuju veće zadnje gume (model 520/70R38), klima uređaj, sedište boljih specifi kacija, digitalnu instrument tablu, zagrevanje zadnjeg stakla i ogledala. U skladu sa tim i cena je sada nešto malo veća, u odnosu na cenu koju je naš farmer-domaćin platio pri kupovini svog traktora, ali ovaj traktor i dalje predstavlja dobar izbor.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.